Fotografi av Patrik Thollander

Patrik Thollander

Professor

Hur kan industrin reducera energikostnaderna och hur kan kostnadseffektiva styrmedel utformas för detta ändamål är två centrala frågor i min forskning.

Reducerade industriella energikostnader och kostnadseffektiva styrmedel för ökad produktivitet

Förbättrad industriell energieffektivitet är ett viktigt medel för att reducera företags energikostnader och minska negativ miljöpåverkan. Ökade energipriser och en omvärld med knappare resurser ställer stora krav på industriella beslutsfattare hur energieffektivisering med framgång kan bedrivas i organisationen. Stora krav ställs även på publika beslutsfattare att designa och sjösätta väl fungerande statliga styrmedel som stöttar industrin i detta.

Forskningen jag bedriver rör förbättrad industriell energieffektivitet, bl.a. med inriktning små- och medelstora industriföretag (SMF). Områden som min forskning berör är:
  • industriell energiledning,
  • energieffektivisering i SMF,
  • hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering,
  • energikartläggning,
  • styrmedel kring effektivare industriell energianvändning,
  • potentialer för effektivare industriell energieffektivisering.

 

Video

 

Jag leder och deltar i flera forskningsprojekt på området. På internationell nivå har jag varit ansvarig för projektet Energy Efficiency in SMEs inom International Energy Agency. På EU-nivå har jag bl.a. deltagit i ett arbete med finansiella styrmedel för effektivare energianvändning, DG Energy, Energy Efficiency Financial Group. På nationell nivå har jag bistått Energimyndigheten m.fl. i ett dussintal olika utredningar, t.ex. utformningen av styrmedel för effektivare industriell energianvändning såsom energikartläggningsstödet, energinätverk, och lagen om energikartläggning för stora företag.

Samspel mellan teoretiskt och praktiskt arbetet

Teori påverkar hur vi tänker och agerar kring olika saker. Jag har tillsammans med kollegor haft förmånen att definiera några nya teoretiska begrepp såsom asymmetric energy policy shocks, the energy-service gap, the extended energy efficiency gap, och the energy management gap. De senaste två vetenskapliga begreppen omnämndes i International Panel for Climate Change rapport (2014) som vetenskapliga bidrag som visade på ytterligare en energieffektiviseringspotential.

Flera av mina vetenskapliga artiklar om drivkrafter för och hinder mot energieffektivisering i industrin återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom dessa områden.

Att kunna tillämpa teori och sprida kunskaper är oerhört viktigt. Jag undervisar på grundläggande, avancerad och doktorandnivå och gärna håller föreläsningar hos externa partners, nationellt såväl som internationellt.

Publikationer

2024

Jan W. Bleyl, M. Robertson, S. Mitchell, Patrik Thollander (2024) Simplified measurement and verification combined with quality assurance instruments: a more practical and accessible method for M&V of energy savings Energy Efficiency, Vol. 17, Artikel 37 Vidare till DOI

2023

Jakob Carlander, Patrik Thollander (2023) Barriers to implementation of energy-efficient technologies in building construction projects - Results from a Swedish case study RESOURCES ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY, Vol. 11, Artikel 100097 Vidare till DOI
Patrik Thollander, Jenny Palm (2023) The unhinged paradox-what does it mean for the energy system? ADVANCES IN APPLIED ENERGY, Vol. 10, Artikel 100143 Vidare till DOI
Per-Erik Johansson, Peter Björnholm, Patrik Thollander (2023) Ingenjören som ledare: en berättelse om en utvecklingsresa
Aishwarya Raghunatha, Emma Lindkvist, Patrik Thollander, Erika Hansson, Greta Jonsson (2023) Critical assessment of emissions, costs, and time for last-mile goods delivery by drones versus trucks Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 11814 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Bild på en vinstkurva

Flera IEI-forskare på Research.com-listan

Materialvetenskap och företagsekonomi är två forskningsområden som ligger som etta i Sverige på Research.com-listans ranking. Båda områdena är starka inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Organisation