Reducerade industriella energikostnader och kostnadseffektiva styrmedel för ökad produktivitet

Förbättrad industriell energieffektivitet är ett viktigt medel för att reducera företags energikostnader och minska negativ miljöpåverkan. Ökade energipriser och en omvärld med knappare resurser ställer stora krav på industriella beslutsfattare hur energieffektivisering med framgång kan bedrivas i organisationen. Stora krav ställs även på publika beslutsfattare att designa och sjösätta väl fungerande statliga styrmedel som stöttar industrin i detta.

Forskningen jag bedriver rör förbättrad industriell energieffektivitet, bl.a. med inriktning små- och medelstora industriföretag (SMF). Områden som min forskning berör är:
  • industriell energiledning,
  • energieffektivisering i SMF,
  • hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering,
  • energikartläggning,
  • styrmedel kring effektivare industriell energianvändning,
  • potentialer för effektivare industriell energieffektivisering.

 

 

Jag leder och deltar i flera forskningsprojekt på området. På internationell nivå har jag varit ansvarig för projektet Energy Efficiency in SMEs inom International Energy Agency. På EU-nivå har jag bl.a. deltagit i ett arbete med finansiella styrmedel för effektivare energianvändning, DG Energy, Energy Efficiency Financial Group. På nationell nivå har jag bistått Energimyndigheten m.fl. i ett dussintal olika utredningar, t.ex. utformningen av styrmedel för effektivare industriell energianvändning såsom energikartläggningsstödet, energinätverk, och lagen om energikartläggning för stora företag.

Samspel mellan teoretiskt och praktiskt arbetet

Teori påverkar hur vi tänker och agerar kring olika saker. Jag har tillsammans med kollegor haft förmånen att definiera några nya teoretiska begrepp såsom asymmetric energy policy shocks, the energy-service gap, the extended energy efficiency gap, och the energy management gap. De senaste två vetenskapliga begreppen omnämndes i International Panel for Climate Change rapport (2014) som vetenskapliga bidrag som visade på ytterligare en energieffektiviseringspotential.

Flera av mina vetenskapliga artiklar om drivkrafter för och hinder mot energieffektivisering i industrin återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom dessa områden.

Att kunna tillämpa teori och sprida kunskaper är oerhört viktigt. Jag undervisar på grundläggande, avancerad och doktorandnivå och gärna håller föreläsningar hos externa partners, nationellt såväl som internationellt.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Nyheter

Organisation