Varför inte fylla på med lite kunskap om hållbarhet tillsammans med morgonkaffet? Alla som arbetar med hållbarhetsfrågor eller bara är intresserade av ämnet är varmt välkomna att ta del av den senaste forskningen genom Morgon med LiU.

Morgon med LiU är ett samarbete mellan LiU och teknikkonsultföretaget Sweco där vi tillsammans erbjuder föreläsningar med inriktning mot hållbarhet. Vid varje tillfälle deltar en forskare från LiU och en konsult från Sweco som berättar om ett ämne utifrån sina respektive perspektiv. Detta är en möjlighet att få ta del av den senaste hållbarhetsforskningen, men också att få inblick i de frågor inom hållbarhet som teknikkonsulter har att hantera i sitt arbete.

Eventen är digitala och pågår mellan klockan 8:00 och 9:00. Du hittar information om kommande föreläsning här nedan några veckor i förväg.

 

Morgon med LiU 11 april

Stadsdel med varierad bebyggelse

Vem driver hållbar stadsutveckling?

Föreläsare:

Dick Magnusson bitr. professor på LiU
Omställningen till ett hållbart samhälle och klimatneutralitet är en av vår tids främsta utmaningar. I Sveriges omställningsprocess har kommunerna en central roll genom sitt självbestämmande och planmonopol. Samtidigt har mycket förändrats i förutsättningarna de senaste decennierna genom att privata byggaktörer har en lika central roll i utvecklingen av nya bostadsområden. Hur arbetar då kommuner med att försöka styra och påverka planeringsprocesserna mot högre grad av hållbarhet, i skenet av ökande komplexitet och fler inblandade aktörer? Dick Magnusson visar exempel utifrån det kommunala perspektivet kring hur de kan arbeta med att försöka styra stadsutveckling och planering mot högre grader av hållbarhet. 

Erik Wingquist, Kreativ ledare, Tengbom 
Arkitekter och planerare spelar en viktig roll för hållbar stadsutveckling men vem och vad är det som driver hållbar utveckling av våra städer och miljöer? Behöver vi fler piskor eller fler morötter? Med fokus på att minska klimatpåverkan, effektivisera resurs- och energianvändning och främja cirkulära lösningar, utvecklar vi arkitekturtjänster som bidrar till långsiktig kvalitet och minimerar negativa miljöeffekter. Erik Wingquist kommer att dela med sig av Tengboms erfarenheter inom området och han kommer även lyfta framtida utmaningar och möjliga nya vägar framåt.

Mer information och anmälan


Samverka med LiU