annwa57

Anna Maria Wahlqvist

Jag arbetar som samverkansutvecklare på LiU Relation. Vårt uppdrag är att öka samverkan mellan LiUs utbildning och forskning med näringsliv och samhälle. Vi lyssnar till samhällets behov och matchar det med kompetens från LiU.

Jag hjälper dig att hitta rätt

I min roll som samverkansutvecklare har jag det mycket angenäma uppdraget att tillsammans med mina kollegor fungera som en bro mellan LiU och det omgivna samhället. Det innebär att vi hjälper företag, organisationer och kommuner att hitta rätt – oavsett om det är kontakt med forskare, samarbete med studenter eller på något annat sätt har önskan om att samverka med LiU. Vi arbetar under parollen ”Väx med LiU”.

Jag är en av koordinatorerna för ÖMS-projektet Access som är ett regionalfondprojekt tillsammans med Uppsala och Örebro universitet för att öka innovationskraften för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet så ska vi bl.a. utveckla, testa och ta fram samverkansverktyg och metoder för att stärka samverkan mellan små och medelstora företag och forskningen på våra lärosäten.

Mitt ansvar är att koordinera vårt  samverkanskoncept Society Quest som är ett verktyg där akademin och myndigheter, kommuner, organisationer och företag möts för att diskutera samhällsutmaningar kopplat till akademisk kompetens och forskning vid LiU.

Jag ansvarar också för kommunikationen till våra samverkanskommunerna Västervik och Tranås. 

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation

Jag ansvarar för följande