Fotografi av Anna Maria Lönn Wahlqvist

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Koordinator

I rollen som samverkansutvecklare arbetar jag för att stärka samverkan mellan LiU:s utbildningar och forskning med det regionala näringslivet och kommuner.

Samverkansutvecklare

I min roll som samverkansutvecklare arbetar jag med att ge förutsättningar för att nyttiggöra LiU:s kunskapstillgångar. Det kan vara genom att forskare/lärare och studenter får kontakt med företag, organisationer och kommuner. Mitt uppdrag är också att hjälpa företag, organisationer och kommuner att hitta rätt – oavsett om det är kontakt med forskare, samarbete med studenter eller annan önskan om att få samverka med LiU.

I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
  
Ansvarar för strategiskt partnerskap med Linköpings kommun.
Kontaktperson för samverkansinitiativet studentmedarbetare. 
LiU:s representant i nätverket EUniverCities Network
Arbetar i ”Kunskapsbron” ett samverkansprojekt mellan LiU och Almi Östergötland

Jag lyssnar gärna till era behov och berättar om vilka möjligheter som finns att samverka med LiU!
 
Samverkansenheten, som är en del av Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Nyheter

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation