Utbildningen riktar sig till dig som tjänstgör inom Region Östergötland, kommunal, privat eller statlig verksamhet oavsett län, där studenter från Linköpings universitet genomför verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen avser att vara en grundläggande nätbaserad handledarutbildning som främst vänder sig till Dig som har grundläggande högskoleutbildning, handleder eller kommer att handleda studenter från arbetsterapi-, barnmorske-, biomedicinska analytiker-, fysioterapi-, logopedi-, läkar-sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammen tillhörande Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet (LiU). 

Medicinska fakultetens utbildningsfilosofi grundar sig i problembaserat lärande (PBL), interprofessionellt lärande (IPL), ämnesintegration och integration mellan teori och praktik. Målet är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning.

Utbildningen omfattar fyra kursveckor, med en beräknad studietid om 40 timmar.  Kursen ges digitalt, då den inte genomförs i realtid.  Under kursveckorna publiceras föreläsningsfilmer som är sammanflätad med en studieuppgift som lämnas in i slutet av kursveckan. Kursmaterial finns att tillgå under hela kurstiden.

Ordinarie anmälan mellan 15 september och 15 oktober 2023.

Efteranmälan (om det finns platser kvar) kan göras från 15 december till ca 2 veckor innan kursstart.

Mer om utbildningen

Kurstillfällen

Det finns fem kurstillfällen att välja mellan, med olika startveckor.

  • Kurs 1  – Startar vecka 4. Pågår v. 4, 5, 6, 7 (40 platser)
  • Kurs 2  – Startar vecka 9. Pågår v. 9, 10,11 och 12 (20 platser)
  • Kurs 3  – Startar vecka 10. Pågår v. 10, 11 ,12 och 13 (40 platser)
  • Kurs 4  – Startar vecka 12. Pågår v. 12, 13, 14 och 15 (20 platser)
  • Kurs 5  – Startar vecka 17 Pågår v. 17, 18, 19 och 20 (20 platser)

Innehåll

Detta kommer du arbeta med under kursens gång.

  • Aktuell VFU-organisation, regelverk och styrdokument kring handledaruppdraget, teori om problembaserat lärande (PBL), begreppet handledning, bedömningsprocesser, etiskt förhållningssätt i handledningssituationer. Modeller för handledning, yrkesspecifika professionsprocesser, återkoppling och reflektion som grund för utveckling av kunskap och lärande.

Allt kursmaterial finns publicerat i ett för kursen specifikt digitalt kursrum (Lisam). I slutet av varje kursvecka skriver du en kort reflektion utifrån ett scenario, som är relaterat till veckans inspelade föreläsningar och rekommenderad litteratur. Lärare ger en kort återkoppling på varje inlämnad reflektion.

Kursplan

Läs mer i kursplanen (pdf)

Anmälan

Anmälan till kursen sker via antagning.se

För att kunna söka till kursen behöver du först logga in på dina sidor på www.antagning.se och skapa ett konto (om du inte redan har ett). När du gjort det så ska du klistra in länken nedan i URL:en på dina sidor på www.antagning.se. Först då dyker kursen upp.

Välj därefter kursstartsvecka i rullisten för att kunna gå vidare i din ansökan. 

Därefter så fungerar ansökan till kursen på samma sätt som för alla andra kurser på www.antagning.se. Du får samma meddelanden och information som övrigt utbud.

Om du blir reserv kommer du att bli erbjuden plats i någon av de andra perioderna under förutsättning att kursen inte är fylld för denna termin. Du kommer att få meddelande om det.

Länk att klistra in:

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=VT2024&applCode=LIU-89039

Kursansvarig och examinator