Internetbaserade interventioner tycks kunna användas för att hjälpa personer med hjärtsvikt som också lider av depressiva symtom. I en nyligen publicerad artikel i Journal of Medical Internet Research har forskare från ISV och IBL undersökt effekten av ett så kallat guidat KBT-program. 

– Tidigare forskning har visat att kombinationen av hjärtsvikt och depressiva symtom både är vanligt och farligt. Cirka 20-30% av de med hjärtsvikt lider också av betydande depressiva symtom och dessa mår oftast sämre och använder mer sjukvård jämfört med personer som endast lider av hjärtsvikt. Samtidigt har forskningen inte kunnat visa på något riktigt effektivt sätt att hjälpa dessa människor, säger Johan Lundgren, doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
 
Den nu publicerade artikeln kunde inte identifiera någon statisk signifikant skillnad mellan den grupp som fick KBT och kontrollgruppen som deltog i ett modererat diskussionsforum.

 

   

En kvinna skriver på en laptop / A woman typing on a laptop– Resultatet antyder att internetbaserad KBT verkar kunna vara effektiv mot depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt. Detta är en av de första studierna i världen som har använt nätbaserad KBT på den här gruppen så det känns ganska självklart att det finns mycket som kan utvecklas, men jag hoppas att studien kan vara med och bidra till att utveckla vård till en grupp som idag väldigt sällan får professionell och effektiv hjälp med sina hälsoproblem, säger Johan Lundgren.
 
Båda grupperna förbättrades i sina depressiva symtom men förbättringen var något större i gruppen som fick KBT. Dock var skillnaden inte tillräckligt stor för att vara statiskt signifikant.
 
– Man kan reflektera över det faktum att även diskussionsforumet tycks ha en viss positiv effekt på deltagarna. Det väcker frågor kring hur vi kan använda nätbaserade interventioner för att förbättra hälsa mer generellt och är något som skulle behöva undersökas närmare, t.ex. för att se om man kan identifiera vilka personer som har bäst nytta av olika typer av nätbaserade interventioner, säger Johan Lundgren.

 

Artikel:

The Effect of Guided Web-Based Cognitive Behavioral Therapy on Patients With Depressive Symptoms and Heart Failure: A Pilot Randomized Controlled Trial (Journal of Medical Internet Research)

Kontakt

Relaterat innehåll