Hjärtsvikt och depression

I min forskning studerar jag psykisk ohälsa hos personer med samtidig långvarig hjärtsjukdom. 

Inom ramen för forskningsprojektet HeaDING-CBT har vi utformat och anpassat ett guidat självhjälpsprogram för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer som har hjärtsvikt och har depressiva symtom.

I tidigare studier har jag konstaterat att programmet är användbart och nu undersöks effekten av behandlingen samt hur deltagarna upplever att få vård via internet. 

Undervisning på Sjuksköterskeprogrammet

Jag undervisar framförallt i läkemedelsberäkning och deltar i examinerande moment i termin tre samt handleder examensarbeten på grundnivå och genomför HLR-utbildning. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Jag föreläser om affektiva syndrom på Specialistsjuksköterskeprogrammet och deltar i undervisningen genom bedömning och återkoppling på studieuppgifter.

Utbildningsprogram

Forskningsprojekt, nätverk och akademisk examen

Forskningsprojekt

 • HeaDING-CBT

  Huvudhandledare:
  Peter Johansson, Institutionen för medicin och hälsa (IMH). 

  Biträdande handledare:
  Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).
  Tiny Jaarsma och Anita Kärner Köhler, båda vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

  I projektet samarbetar jag också med 
  Örjan Dahlström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Nätverk


CESAR nätverket består av forskare som samarbetar inom kardiovaskulär vård. Den huvudsakliga målsättningen med nätverket är att öka samarbetet inom forskningsområdet, kardiovaskulär vård, mellan forskare verksamma i Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping. På nätverkets hemsida kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Akademisk examen

 • Leg. sjuksköterska/kandidat examen i omvårdnad 2002.
 • Specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård/ magisterexamen i omvårdnad 2006.
 • Antagen till forskarutbildning 2014.

Nyheter

Publikationer

Urval av publikationer

Internet-based cognitive behavior therapy for patients with heart failure and depressive symptoms: A proof of concept study

Författare: Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Örjan Dahlström, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Can Cognitive Behaviour Therapy Be Beneficial for Heart Failure Patients?

Författare: Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Peter Johansson

Publ 2015
Typ Artikel, forskningsöversikt
Till publikationen

Time-course of depressive symptoms in patients with heart failure

Författare: Peter Johansson, Ivonne Lesman-Leegte, Johan Lundgren, Hans L Hillege, Arno Hoes, Robbert Sanderman, Tiny Jaarsma

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll