Fotografi av Johan Lundgren

Johan Lundgren

Universitetslektor, Docent

Att vårt psykiska mående påverkas av hur vi mår fysiskt och vise versa tror jag de flesta tar för givet. Ändå är vi inom dagens vård inte alltid så bra på ta hand om psykisk ohälsa hos personer som samtidigt har fysiska hälsoproblem.

Hjärtsvikt och depression

I min forskning studerar jag psykisk ohälsa hos personer med samtidig långvarig hjärtsjukdom. 

Inom ramen för forskningsprojektet HeaDING-CBT har vi utformat och anpassat ett guidat självhjälpsprogram för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer som har hjärtsvikt och har depressiva symtom.

I tidigare studier har jag konstaterat att programmet är användbart och nu undersöks effekten av behandlingen samt hur deltagarna upplever att få vård via internet. 

Undervisning på Sjuksköterskeprogrammet

Jag undervisar framförallt i läkemedelsberäkning och deltar i examinerande moment i termin tre samt handleder examensarbeten på grundnivå och genomför HLR-utbildning. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Jag föreläser om affektiva syndrom på Specialistsjuksköterskeprogrammet och deltar i undervisningen genom bedömning och återkoppling på studieuppgifter.

Forskning och undervisning

 • Jag ingår i forskningsgruppen för digital hälsa och vård. Där arbetar jag främst med forskningsprojekt som undersöker hur internetbaserade interventioner kan hjälpa människor med någon form av psykisk ohälsa eller psykiskt illabefinnande och samtidigt lever med någon form av fysiskt långvarig hälsoproblem som t.ex. hjärtsjukdom eller väntar på njurtransplantation.
 • Jag undervisar främst på sjuksköterskeprogrammet där jag bland annat är kursansvarig för termin 1. I mina undervisningsuppdrag ingår även undervisning på specialistsjuksköterskeprogrammet samt handledledning av studenters examensarbeten på både grund- och avancerad nivå.

 

Dohart

Insert

CV

• Universitetslektor sedan 2018
• Medicine doktorsexamen 2018
• Universitetsadjunkt 2009-2018
• Specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård 2006
• Sjuksköterskeexamen och leg. Sjuksköterska sedan 2002

Utbildningsuppdrag

• Kursansvarig sjuksköterskeprogrammet termin 1
• Undervisning på specialistsjuksköterskeprogrammet
• Handledning av studenter på grund- och avancerad nivå

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Örjan Dahlström, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson (2015)

Patient Education and Counseling , Vol.98 , s.935-942 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Kristina Nilsson, Mats Westas, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2022)

Patient Education and Counseling , Vol.105 , s.2422-2428 Vidare till DOI

Publikationer

2024

Ghassan Mourad, Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Peter Johansson (2024) Healthcare use in patients with cardiovascular disease and depressive symptoms - The impact of a nurse-led internet-delivered cognitive behavioural therapy program. A secondary analysis of a RCT Internet Interventions, Vol. 35, Artikel 100696 Vidare till DOI

2023

Mats Westas, Ghassan Mourad, Gerhard Andersson, Johan Lundgren, Peter Johansson (2023) The effects of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in cardiovascular disease on symptoms of anxiety: a secondary analysis of a randomized trial European Journal of Cardiovascular Nursing Vidare till DOI
Magda Eriksson-Liebon, Johan Lundgren, Patrik Rytterström, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2023) Experience of internet-delivered cognitive behavioural therapy among patients with non-cardiac chest pain Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 4060-4069 Vidare till DOI
Kristina Nilsson, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2023) Developing and designing an internet-based support and education program for patients awaiting kidney transplantation with deceased donors through: a Delphi study BMC Nephrology, Vol. 24, Artikel 311 Vidare till DOI

2022

Kristina Nilsson, Mats Westas, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2022) Waiting for kidney transplantation from deceased donors: Experiences and support needs during the waiting time -A qualitative study Patient Education and Counseling, Vol. 105, s. 2422-2428 Vidare till DOI

Organisation

Kollegor

Forskningsprojekt, nätverk och akademisk examen

Forskningsprojekt

 • HeaDING-CBT

  Huvudhandledare:
  Peter Johansson, Institutionen för medicin och hälsa (IMH). 

  Biträdande handledare:
  Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).
  Tiny Jaarsma och Anita Kärner Köhler, båda vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

  I projektet samarbetar jag också med 
  Örjan Dahlström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Nätverk


CESAR nätverket består av forskare som samarbetar inom kardiovaskulär vård. Den huvudsakliga målsättningen med nätverket är att öka samarbetet inom forskningsområdet, kardiovaskulär vård, mellan forskare verksamma i Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping. På nätverkets hemsida kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Akademisk examen

 • Leg. sjuksköterska/kandidat examen i omvårdnad 2002.
 • Specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård/ magisterexamen i omvårdnad 2006.
 • Antagen till forskarutbildning 2014.

Nyheter

Publikationer

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll