Fotografi av Johan Lundgren

Johan Lundgren

Universitetslektor

Att vårt psykiska mående påverkas av hur vi mår fysiskt och vise versa tror jag de flesta tar för givet. Ändå är vi inom dagens vård inte alltid så bra på ta hand om psykisk ohälsa hos personer som samtidigt har fysiska hälsoproblem.

Hjärtsvikt och depression

I min forskning studerar jag psykisk ohälsa hos personer med samtidig långvarig hjärtsjukdom. 

Inom ramen för forskningsprojektet HeaDING-CBT har vi utformat och anpassat ett guidat självhjälpsprogram för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer som har hjärtsvikt och har depressiva symtom.

I tidigare studier har jag konstaterat att programmet är användbart och nu undersöks effekten av behandlingen samt hur deltagarna upplever att få vård via internet. 

Undervisning på Sjuksköterskeprogrammet

Jag undervisar framförallt i läkemedelsberäkning och deltar i examinerande moment i termin tre samt handleder examensarbeten på grundnivå och genomför HLR-utbildning. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Jag föreläser om affektiva syndrom på Specialistsjuksköterskeprogrammet och deltar i undervisningen genom bedömning och återkoppling på studieuppgifter.

Publikationer

2022

Forskningsprojekt, nätverk och akademisk examen

Forskningsprojekt

 • HeaDING-CBT

  Huvudhandledare:
  Peter Johansson, Institutionen för medicin och hälsa (IMH). 

  Biträdande handledare:
  Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).
  Tiny Jaarsma och Anita Kärner Köhler, båda vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

  I projektet samarbetar jag också med 
  Örjan Dahlström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Nätverk


CESAR nätverket består av forskare som samarbetar inom kardiovaskulär vård. Den huvudsakliga målsättningen med nätverket är att öka samarbetet inom forskningsområdet, kardiovaskulär vård, mellan forskare verksamma i Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping. På nätverkets hemsida kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Akademisk examen

 • Leg. sjuksköterska/kandidat examen i omvårdnad 2002.
 • Specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård/ magisterexamen i omvårdnad 2006.
 • Antagen till forskarutbildning 2014.

Nyheter

Publikationer

Urval av publikationer

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll