23 september 2016

Forskare vid Linköpings universitet har utvärderat nya metoder för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Det visar sig att den nya metoden för magnetkameraundersökning av hjärtat har fördelar jämfört med dagens standardmetod, bl a på grund av minskad strålning för patienten.

Ischemisk hjärtsjukdom är en sjukdom som ökar bland befolkningen. Den orsakar nedsatt syretillförsel till hjärtmuskeln i vissa situationer. Den kan leda till hjärtinfarkt och död och är en sjukdom som kan börja utvecklas redan i barndomen. Den är till viss del ärftlig men styrs också av MR-bild av hjärtaett antal riskfaktorer, såsom rökning, högt blodtryck, diabetes, fetma, förhöjt kolesterol och hög ålder.

Forskning vid Linköpings universitet har nu utvärderat en ny metod för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Undersökningen sker i magnetkamera under kärlvidgande behandling. På det viset kan man få en tydlig bild av hur blodet strömmar in till olika delar av hjärtmuskeln. Den standardmetod som används i sjukvården idag är s.k. hjärtscintigrafi, där en radioaktiv isotop används som kontrastvätska för att sen mätas av en gammakamera

– Fördelen med magnetkameran är att patienten slipper den strålning som förknippas med scintigrafin. Magnetkameran kan också mäta fler aspekter i samma undersökning, t ex hjärtats funktion och utbredningen av en eventuell hjärtinfarkt, berättar Britt-Marie Ahlander som står bakom studien.

Nackdelen med magnetkameraundersökningen är att vissa patienter upplever tunneln i magnetkameran som trång och att magnetkameran bullrar. I avhandlingen undersöktes hur patienterna kan förberedas bättre inför undersökningen för att minska deras oro. Det visade sig att de patienter som fått information om undersökningen i form av en film var mer avslappnade och lugna vid undersökningen än de som enbart fick skriftlig information. Däremot påverkade inte oron/ångesten bildkvalitén i någon av grupperna.

Avhandling: Magnetic Resonance Imaging of the Heart: Image quality, measurement accuracy and patient experience
Britt-Marie Ahlander, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för kardiovaskulär medicin.

Avhandlingen försvaras vid offentlig disputation 2016-09-30, Originalet, Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, kl 09:00. Opponent Marcus Carlsson, docent vid Lunds universitet.

Organisation