Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP)

Avdelningen består av tre enheter och innehåller sju ämnesområden inom vilka forskning och undervisning bedrivs:

  • Enheten för Internmedicinska vetenskaper – Internmedicin inkl endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
  • Enheten för Kardiovaskulära vetenskaper - Fysiologi och klinisk fysiologi, Kardiologi, Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi
  • Enheten för Radiologiska vetenskaper - Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

Enheter

Kommande disputationer

17 februari 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elin Good

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65, Campus US

Nyheter

Forskning

Ledning och administration

Medarbetare

Enheten för kardiovaskulära vetenskaper

Adress

Kontakt

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11
Campus US

Organisation