Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP)

Avdelningen består av tre enheter och innehåller sju ämnesområden inom vilka forskning och undervisning bedrivs:

  • Enheten för Internmedicinska vetenskaper – Internmedicin inkl endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
  • Enheten för Kardiovaskulära vetenskaper - Fysiologi och klinisk fysiologi, Kardiologi, Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi
  • Enheten för Radiologiska vetenskaper - Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

Enheter Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer Visa/dölj innehåll

7 oktober 2022

Disputation inom medicinsk vetenskap: Magnus Kentson  

kl. 13.00 – 17.00 Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Ledning och administration Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Enheten för kardiovaskulära vetenskaper

Adress Visa/dölj innehåll

Kontakt

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11
Campus US

Organisation Visa/dölj innehåll