Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP)

Avdelningen består av tre enheter och innehåller sju ämnesområden inom vilka forskning och undervisning bedrivs:

  • Enheten för Internmedicinska vetenskaper – Internmedicin inkl endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
  • Enheten för Kardiovaskulära vetenskaper - Fysiologi och klinisk fysiologi, Kardiologi, Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi
  • Enheten för Radiologiska vetenskaper - Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

Enheter

Nyheter

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.

Två kvinnor i sjukhuskläder och två män diskuterar i korridor.

Forskningscentrum ska ge njursjuka hopp

Njursjukdomar är vanligare än många tror. År 2040 kan njursvikt vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen om inget görs. Med Ingrid Asp centrum för njurmedicinsk forskning ska LiU bli drivande i utvecklingen av kunskap och nya behandlingar.

Man på motionscykel med andningsmask övervakas av manlig läkare.

"Vi börjar förstå postcovid bättre nu"

Förståelsen för varför en del personer får långdragna symtom efter covid-19 har vuxit snabbt sedan pandemin bröt ut. Nu har svenska forskare publicerat en översikt av vad forskningen säger om problem i andnings- och hjärtfunktion vid postcovid.

Forskning

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Medicinsk simulering - ett instruktörsperspektiv

Medicinsk simulering - instruktörsperspektiv

Vi studerar den pedagogiska utvecklingen av instruktörer inom medicinsk simulering över tid, med fokus på individens respektive organisationens utveckling.

Anders Tisell och Peter Lundberg sitter framför magnetkameran och tittar på MR-bilder av hjärnan

Kvantitativ MR av hjärnan

Ledning och administration

Medarbetare

Enheten för kardiovaskulära vetenskaper

Adress

Kontakt

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11
Campus US

Organisation