Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP)

Avdelningen består av tre enheter och innehåller sju ämnesområden inom vilka forskning och undervisning bedrivs:

  • Enheten för Internmedicinska vetenskaper – Internmedicin inkl endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
  • Enheten för Kardiovaskulära vetenskaper - Fysiologi och klinisk fysiologi, Kardiologi, Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi
  • Enheten för Radiologiska vetenskaper - Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

EnheterVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Ledning och administrationVisa/dölj innehåll

Enhetschefer

Administration

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Kontakt

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11
Campus US

OrganisationVisa/dölj innehåll