Fotografi av Jan Engvall

Jan Engvall

Adjungerad professor

Arbetar halvtid med forskning inom patientbunden diagnostik. Målet är mera exakta och för patienten mindre påfrestande undersökningsmetoder. Övrig tid utför jag patientundersökningar, det som ibland kallas ”cardiac imaging”.

Riskfaktorer och subkliniska sjukdomsuttryck i ett slumpmässigt urval av 50-65 åringar – Scapisstudien

Över tid förändras vår befolkning. Olika riskfaktorer för sjuklighet varierar över tid, t.ex. har prevalensen av rökning både ökat och minskat efter andra världskrigets slut. Förändringar i motions- och matvanor har orsakat ökad förekomst av övervikt. Sådana förändringar ger upphov till förskjutningar mellan riskfaktorer för t.ex. kardiovaskulär sjuklighet vilket leder till att vi behöver omdefiniera kardiovaskulär risk för varje generation. The Swedish Cardiopulmonary BioImage Study startades för att belysa detta. 30 000 försökspersoner 50-65 år gamla accepterade att delta i en omfattande bildbaserad diagnostik av hjärta, lungor och kärl kombinerat med nedfrysning av blodprover i biobank och ifyllande av omfattande enkätformulär gällande levnadsvanor. Lokala tilläggsstudier har genomförts även i Linköping. Arbetsgruppen har definierat några kärnpublikationer, men databasen görs successivt tillgänglig för forskare för ytterligare bearbetning och vetenskaplig rapportering.

Om mig

CV

  • Utbildning: läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1979
  • Disputation, Linköping, 1993
  • Postdoc, Stanford, 2001
  • Docent, 2002
  • Adjungerad professor, 2011

Utbildningsområde

  • Läkarlinjen termin 3: Thoraxorganens funktionella anatomi
  • Tryck- och flödeskurs i civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik

Nätverk

  • Lokal styrgrupp för Scapis Linköping
  • Teknisk bedömare för Swedac avseende kvalitetsstandarden ISO 17025
  • Omfattande review-uppdrag

Publikationer

Omslag för publikation ''
Göran Bergström, Margaretha Persson, Martin Adiels, Elias Björnson, Carl Bonander, Håkan Ahlström, Joakim Alfredsson, Oskar Angerås, Göran Berglund, Anders Blomberg, John Brandberg, Mats Börjesson, Kerstin Cederlund, Ulf de Faire, Olov Duvernoy, Örjan Ekblom, Gunnar Engström, Jan Engvall, Erika Fagman, Mats Eriksson, David Erlinge, Björn Fagerberg, Agneta Flinck, Isabel Goncalves, Emil Hagström, Ola Hjelmgren, Lars Lind, Eva Lindberg, Per Lindqvist, Johan Ljungberg, Martin Magnusson, Maria Mannila, Hanna Markstad, Moman A. Mohammad, Fredrik H Nyström, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Annika Rosengren, Anette Sandström, Anders Själander, Magnus C. Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Tomas Jernberg (2021)

Circulation , Vol.144 , s.916-929 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Eva Maret, Tim Tödt, Lars Brudin, Eva Nylander, Eva Swahn, Jan Ohlsson, Jan Engvall (2009)

Cardiovascular Ultrasound , Vol.7 , s.1-14 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars Wigström, Tino Ebbers, Anna Fyrenius, Matts Karlsson, Jan Engvall, Bengt Wranne, Ann F. Bolger (1999)

Magnetic Resonance in Medicine , Vol.41 , s.793-799 Vidare till DOI

2023

Ida Pesonen, Fredrik Johansson, Ase Johnsson, Anders Blomberg, Marianne Boijsen, John Brandberg, Kerstin Cederlund, Arne Egesten, Ossur Ingi Emilsson, Jan Engvall, Andreas Frolich, Emil Hagstrom, Eva Lindberg, Andrei Malinovschi, Nikolai Stenfors, Eva Swahn, Hanan Tanash, Raquel Themudo, Kjell Toren, Lowie E. G. W. Vanfleteren, Per Wollmer, Suneela Zaigham, Carl Johan Östgren, C. Magnus Skold (2023) High prevalence of interstitial lung abnormalities in middle-aged never-smokers ERJ Open Research, Vol. 9 Vidare till DOI
Andrei Malinovschi, Xingwu Zhou, Anders Andersson, Helena Backman, Bjorn Bake, Anders Blomberg, Kenneth Caidahl, Maria J. Eriksson, Jonas Eriksson Strom, Viktor Hamrefors, Ola Hjelmgren, Christer Janson, Reza Karimi, David Kylhammar, Anne Lindberg, Eva Lindberg, Per Liv, Anna-Carin Olin, Adel Shalabi, C. Magnus Skold, Johan Sundstrom, Hanan Tanash, Kjell Toren, Per Wollmer, Suneela Zaigham, Carl Johan Östgren, Jan Engvall (2023) Consequences of Using Post- or Prebronchodilator Reference Values in Interpreting Spirometry American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 208, s. 461-471 Vidare till DOI
Erika Fagman, Jennifer Alven, Johan Westerbergh, Pieter Kitslaar, Michael Kercsik, Kerstin Cederlund, Olov Duvernoy, Jan Engvall, Isabel Goncalves, Hanna Markstad, Ellen Ostenfeld, Goran Bergstrom, Ola Hjelmgren (2023) High-quality annotations for deep learning enabled plaque analysis in SCAPIS cardiac computed tomography angiography Heliyon, Vol. 9, Artikel e16058 Vidare till DOI
Göran Bergström, Annika Rosengren, Elin Bacsovics Brolin, John Brandberg, Kerstin Cederlund, Gunnar Engström, Jan Engvall, Maria J. Eriksson, Isabel Gonçalves, Emil Hagström, Stefan K. James, Tomas Jernberg, Mikael Lilja, Martin Magnusson, Anders Persson, Margaretha Persson, Anette Sandström, Caroline Schmidt, Linn Skoglund Larsson, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Erik Lampa, Lars Lind (2023) Body weight at age 20 and in midlife is more important than weight gain for coronary atherosclerosis: Results from SCAPIS Atherosclerosis, Vol. 373, s. 46-54 Vidare till DOI
Kajsa Tunedal, Federica Viola, Belén Casas Garcia, Ann Bolger, Fredrik H Nyström, Carl Johan Östgren, Jan Engvall, Peter Lundberg, Petter Dyverfeldt, Carljohan Carlhäll, Gunnar Cedersund, Tino Ebbers (2023) Haemodynamic effects of hypertension and type 2 diabetes: Insights from a 4D flow MRI-based personalized cardiovascular mathematical model Journal of Physiology Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter