Fotografi av Jan Engvall

Jan Engvall

Gästprofessor

Arbetar halvtid med forskning inom patientbunden diagnostik. Målet är mera exakta och för patienten mindre påfrestande undersökningsmetoder. Övrig tid utför jag patientundersökningar, det som ibland kallas ”cardiac imaging”.

Riskfaktorer och subkliniska sjukdomsuttryck i ett slumpmässigt urval av 50-65 åringar – Scapisstudien

Över tid förändras vår befolkning. Olika riskfaktorer för sjuklighet varierar över tid, t.ex. har prevalensen av rökning både ökat och minskat efter andra världskrigets slut. Förändringar i motions- och matvanor har orsakat ökad förekomst av övervikt. Sådana förändringar ger upphov till förskjutningar mellan riskfaktorer för t.ex. kardiovaskulär sjuklighet vilket leder till att vi behöver omdefiniera kardiovaskulär risk för varje generation. The Swedish Cardiopulmonary BioImage Study startades för att belysa detta. 30 000 försökspersoner 50-65 år gamla accepterade att delta i en omfattande bildbaserad diagnostik av hjärta, lungor och kärl kombinerat med nedfrysning av blodprover i biobank och ifyllande av omfattande enkätformulär gällande levnadsvanor. Lokala tilläggsstudier har genomförts även i Linköping. Arbetsgruppen har definierat några kärnpublikationer, men databasen görs successivt tillgänglig för forskare för ytterligare bearbetning och vetenskaplig rapportering.

Om mig

CV

  • Utbildning: läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1979
  • Disputation, Linköping, 1993
  • Postdoc, Stanford, 2001
  • Docent, 2002
  • Adjungerad professor, 2011

Utbildningsområde

  • Läkarlinjen termin 3: Thoraxorganens funktionella anatomi
  • Tryck- och flödeskurs i civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik

Nätverk

  • Lokal styrgrupp för Scapis Linköping
  • Teknisk bedömare för Swedac avseende kvalitetsstandarden ISO 17025
  • Omfattande review-uppdrag

Publikationer

Omslag för publikation ''
Göran Bergström, Margaretha Persson, Martin Adiels, Elias Björnson, Carl Bonander, Håkan Ahlström, Joakim Alfredsson, Oskar Angerås, Göran Berglund, Anders Blomberg, John Brandberg, Mats Börjesson, Kerstin Cederlund, Ulf de Faire, Olov Duvernoy, Örjan Ekblom, Gunnar Engström, Jan Engvall, Erika Fagman, Mats Eriksson, David Erlinge, Björn Fagerberg, Agneta Flinck, Isabel Goncalves, Emil Hagström, Ola Hjelmgren, Lars Lind, Eva Lindberg, Per Lindqvist, Johan Ljungberg, Martin Magnusson, Maria Mannila, Hanna Markstad, Moman A. Mohammad, Fredrik H Nyström, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Annika Rosengren, Anette Sandström, Anders Själander, Magnus C. Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Tomas Jernberg (2021)

Circulation , Vol.144 , s.916-929 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Eva Maret, Tim Tödt, Lars Brudin, Eva Nylander, Eva Swahn, Jan Ohlsson, Jan Engvall (2009)

Cardiovascular Ultrasound , Vol.7 , s.1-14 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars Wigström, Tino Ebbers, Anna Fyrenius, Matts Karlsson, Jan Engvall, Bengt Wranne, Ann F. Bolger (1999)

Magnetic Resonance in Medicine , Vol.41 , s.793-799 Vidare till DOI

2024

Cecilia Fridolfsson, Johanna Thegerström, Karin Åkesson, Jan Engvall, Peter Blomstrand (2024) Lower left atrial function in young individuals with type 1 diabetes mellitus compared to healthy controls: an echocardiographic study Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 3982 Vidare till DOI
Magnus Ekstrom, Josefin Sundh, Anders Andersson, Oskar Angeras, Anders Blomberg, Mats Borjesson, Kenneth Caidahl, Ossur Ingi Emilsson, Jan Engvall, Erik Frykholm, Ludger Grote, Kristofer Hedman, Tomas Jernberg, Eva Lindberg, Andrei Malinovschi, Andre Nyberg, Eric Rullman, Jacob Sandberg, Magnus Skold, Nikolai Stenfors, Johan Sundstrom, Hanan Tanash, Suneela Zaigham, Carljohan Carlhäll (2024) Exertional breathlessness related to medical conditions in middle-aged people: the population-based SCAPIS study of more than 25,000 men and women Respiratory Research, Vol. 25, Artikel 127 Vidare till DOI
Patrik Johansson Blixt, Maxime Nguyen, Bernard Cholley, Fredrik Hammarskjold, Alois Toiron, Belaid Bouhemad, Shaun Lee, Lina de Geer, Henrik Andersson, Meriam Åström, Jan Engvall, Michelle Chew (2024) Association between left ventricular systolic function parameters and myocardial injury, organ failure and mortality in patients with septic shock Annals of Intensive Care, Vol. 14, Artikel 12 Vidare till DOI
Gunnar Engstroem, Erik Lampa, Koen Dekkers, Yi-Ting Lin, Kristin Ahlm, Hakan Ahlstroem, Joakim Alfredsson, Goeran Bergstroem, Anders Blomberg, John Brandberg, Kenneth Caidahl, Kerstin Cederlund, Olov Duvernoy, Jan Engvall, Maria J. Eriksson, Tove Fall, Bruna Gigante, Anders Gummesson, Emil Hagstroem, Viktor Hamrefors, Jan Hedner, Magnus Janzon, Tomas Jernberg, Linda Johnson, Lars Lind, Eva Lindberg, Maria Mannila, Ulf Nilsson, Anders Persson, Lennart Persson, Margaretha Persson, Anna Ramnemark, Annika Rosengren, Caroline Schmidt, Linn Skoglund Larsson, C. Magnus Skoeld, Eva Swahn, Stefan Soederberg, Kjell Toren, Anders Waldenstroem, Per Wollmer, Suneela Zaigham, Carl Johan Östgren, Johan Sundstroem (2024) Pulmonary function and atherosclerosis in the general population: causal associations and clinical implications European Journal of Epidemiology Vidare till DOI

2023

Elin Ekblom-Bak, Mats Boerjesson, Oerjan Ekblom, Oskar Angeras, Frida Bergman, Caroline Berntsson, Carljohan Carlhäll, Gunnar Engstroem, Jan Engvall, Erika Fagman, Agneta Flinck, Peter Johansson, Amra Jujic, Tanja Kero, Lars Lind, Maria Mannila, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Jonas Persson, Margaretha Persson, Bjoern Redfors, Camilla Sandberg, Patrik Wennberg, Jerry Oehlin, Carl Johan Östgren, Tomas Jernberg (2023) Accelerometer derived physical activity and subclinical coronary and carotid atherosclerosis: cross-sectional analyses in 22703 middle-aged men and women in the SCAPIS study BMJ Open, Vol. 13, Artikel e073380 Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter