Riskfaktorer och subkliniska sjukdomsuttryck i ett slumpmässigt urval av 50-65 åringar – Scapisstudien

Över tid förändras vår befolkning. Olika riskfaktorer för sjuklighet varierar över tid, t.ex. har prevalensen av rökning både ökat och minskat efter andra världskrigets slut. Förändringar i motions- och matvanor har orsakat ökad förekomst av övervikt. Sådana förändringar ger upphov till förskjutningar mellan riskfaktorer för t.ex. kardiovaskulär sjuklighet vilket leder till att vi behöver omdefiniera kardiovaskulär risk för varje generation. The Swedish Cardiopulmonary BioImage Study startades för att belysa detta. 30 000 försökspersoner 50-65 år gamla accepterade att delta i en omfattande bildbaserad diagnostik av hjärta, lungor och kärl kombinerat med nedfrysning av blodprover i biobank och ifyllande av omfattande enkätformulär gällande levnadsvanor. Lokala tilläggsstudier har genomförts även i Linköping. Arbetsgruppen har definierat några kärnpublikationer, men databasen görs successivt tillgänglig för forskare för ytterligare bearbetning och vetenskaplig rapportering.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Utbildning: läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1979
  • Disputation, Linköping, 1993
  • Postdoc, Stanford, 2001
  • Docent, 2002
  • Adjungerad professor, 2011

Utbildningsområde

  • Läkarlinjen termin 3: Thoraxorganens funktionella anatomi
  • Tryck- och flödeskurs i civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik

Nätverk

  • Lokal styrgrupp för Scapis Linköping
  • Teknisk bedömare för Swedac avseende kvalitetsstandarden ISO 17025
  • Omfattande review-uppdrag

Publikationer Visa/dölj innehåll

Göran Bergström, Margaretha Persson, Martin Adiels, Elias Björnson, Carl Bonander, Håkan Ahlström, Joakim Alfredsson, Oskar Angerås, Göran Berglund, Anders Blomberg, John Brandberg, Mats Börjesson, Kerstin Cederlund, Ulf de Faire, Olov Duvernoy, Örjan Ekblom, Gunnar Engström, Jan Engvall, Erika Fagman, Mats Eriksson, David Erlinge, Björn Fagerberg, Agneta Flinck, Isabel Goncalves, Emil Hagström, Ola Hjelmgren, Lars Lind, Eva Lindberg, Per Lindqvist, Johan Ljungberg, Martin Magnusson, Maria Mannila, Hanna Markstad, Moman A. Mohammad, Fredrik H Nyström, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Annika Rosengren, Anette Sandström, Anders Själander, Magnus C. Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Tomas Jernberg (2021)

Circulation , Vol.144 , s.916-929 Vidare till DOI

Eva Maret, Tim Tödt, Lars Brudin, Eva Nylander, Eva Swahn, Jan Ohlsson, Jan Engvall (2009)

Cardiovascular Ultrasound , Vol.7 , s.1-14 Vidare till DOI

Lars Wigström, Tino Ebbers, Anna Fyrenius, Matts Karlsson, Jan Engvall, Bengt Wranne, Ann F. Bolger (1999)

Magnetic Resonance in Medicine , Vol.41 , s.793-799 Vidare till DOI

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll