Fotografi av Jan Engvall

Jan Engvall

Gästprofessor

Arbetar halvtid med forskning inom patientbunden diagnostik. Målet är mera exakta och för patienten mindre påfrestande undersökningsmetoder. Övrig tid utför jag patientundersökningar, det som ibland kallas ”cardiac imaging”.

Riskfaktorer och subkliniska sjukdomsuttryck i ett slumpmässigt urval av 50-65 åringar – Scapisstudien

Över tid förändras vår befolkning. Olika riskfaktorer för sjuklighet varierar över tid, t.ex. har prevalensen av rökning både ökat och minskat efter andra världskrigets slut. Förändringar i motions- och matvanor har orsakat ökad förekomst av övervikt. Sådana förändringar ger upphov till förskjutningar mellan riskfaktorer för t.ex. kardiovaskulär sjuklighet vilket leder till att vi behöver omdefiniera kardiovaskulär risk för varje generation. The Swedish Cardiopulmonary BioImage Study startades för att belysa detta. 30 000 försökspersoner 50-65 år gamla accepterade att delta i en omfattande bildbaserad diagnostik av hjärta, lungor och kärl kombinerat med nedfrysning av blodprover i biobank och ifyllande av omfattande enkätformulär gällande levnadsvanor. Lokala tilläggsstudier har genomförts även i Linköping. Arbetsgruppen har definierat några kärnpublikationer, men databasen görs successivt tillgänglig för forskare för ytterligare bearbetning och vetenskaplig rapportering.

Om mig

CV

  • Utbildning: läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1979
  • Disputation, Linköping, 1993
  • Postdoc, Stanford, 2001
  • Docent, 2002
  • Adjungerad professor, 2011

Utbildningsområde

  • Läkarlinjen termin 3: Thoraxorganens funktionella anatomi
  • Tryck- och flödeskurs i civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik

Nätverk

  • Lokal styrgrupp för Scapis Linköping
  • Teknisk bedömare för Swedac avseende kvalitetsstandarden ISO 17025
  • Omfattande review-uppdrag

Publikationer

Omslag för publikation ''
Göran Bergström, Margaretha Persson, Martin Adiels, Elias Björnson, Carl Bonander, Håkan Ahlström, Joakim Alfredsson, Oskar Angerås, Göran Berglund, Anders Blomberg, John Brandberg, Mats Börjesson, Kerstin Cederlund, Ulf de Faire, Olov Duvernoy, Örjan Ekblom, Gunnar Engström, Jan Engvall, Erika Fagman, Mats Eriksson, David Erlinge, Björn Fagerberg, Agneta Flinck, Isabel Goncalves, Emil Hagström, Ola Hjelmgren, Lars Lind, Eva Lindberg, Per Lindqvist, Johan Ljungberg, Martin Magnusson, Maria Mannila, Hanna Markstad, Moman A. Mohammad, Fredrik H Nyström, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Annika Rosengren, Anette Sandström, Anders Själander, Magnus C. Sköld, Johan Sundström, Eva Swahn, Stefan Söderberg, Kjell Torén, Carl Johan Östgren, Tomas Jernberg (2021)

Circulation , Vol.144 , s.916-929 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Eva Maret, Tim Tödt, Lars Brudin, Eva Nylander, Eva Swahn, Jan Ohlsson, Jan Engvall (2009)

Cardiovascular Ultrasound , Vol.7 , s.1-14 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars Wigström, Tino Ebbers, Anna Fyrenius, Matts Karlsson, Jan Engvall, Bengt Wranne, Ann F. Bolger (1999)

Magnetic Resonance in Medicine , Vol.41 , s.793-799 Vidare till DOI

2024

Lee Ti Davidson, Jan Engvall, Ioana Simona Chisalita, Carl Johan Östgren, Fredrik Nyström (2024) Plasma copeptin and markers of arterial disorder in patients with type 2 diabetes, a cross-sectional study Cardiovascular Diabetology, Vol. 23, Artikel 200 Vidare till DOI
Filip Hammaréus, Chiara Trenti, Hanna M. Bjorck, Jan Engvall, Hanna Lekedal, Aleksandra Krzynska-Trzebiatowska, David Kylhammar, Marcus Lindenberger, Anna Lundberg, Fredrik Nilsson, Lennart Nilsson, Eva Swahn, Lena Jonasson, Petter Dyverfeldt (2024) Wall shear stress measured with 4D flow CMR correlates with biomarkers of inflammation and collagen synthesis in mild-to-moderate ascending aortic dilation and tricuspid aortic valves European Heart Journal Cardiovascular Imaging Vidare till DOI
Federica Viola, Mariana Bustamante, Ann F Bolger, Jan Engvall, Tino Ebbers (2024) Diastolic function assessment with four-dimensional flow cardiovascular magnetic resonance using automatic deep learning E/A ratio analysis Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, Vol. 26, Artikel 101042 Vidare till DOI
Lee Ti Davidson, Jan Engvall, Ioana Simona Chisalita, Carl Johan Östgren, Fredrik Nyström (2024) Copeptin and asymptomatic arterial disorder in patients with type 2 diabetes, a cross-sectional study
Peder af Geijerstam, Karin Rådholm, Lena Jonasson, Tomas Lindahl, Jan Engvall, Fredrik H. Nyström, Joakim Alfredsson (2024) P-selectin and C-reactive protein in relation to home blood pressure and coronary calcification: a SCAPIS substudy Journal of Hypertension Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter