I detta projekt arbetar vi med den välkända investeringsmodell som introducerades av Markowitz år 1952. Vi har utvecklat lösningsmetoder för storskaliga och beräkningskrävande instanser av sådana problem och har sedan fortsatt med att utvidga arbetet till modeller där det även finns kardinalitetskrav på lösningen.

Organisation

Projektet finansierades av the International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet och har genomförts i samarbete med Makerere University, Uganda. Följande personer var involverade: doktorand Fred Mayambala (disputerade 2017), Torbjörn Larsson (huvudhandledare), Elina Rönnberg (biträdande handledare), Juma Kasozi vid Department of Mathematics, Makerere University (biträdande handledare).

Kontakter

Publikationer

Relaterad forskning