Diskret optimering som beslutsstöd

Det är en fascinerande tanke att matematiska modeller och algoritmer kan användas för att beräkna och ge förslag på bra val i en verklig beslutssituation som är så komplex att en människa har svårt att överblicka den. För mig handlar vår forskning om att tänja på gränserna för vilka problemställningar där optimeringslära kan komma till nytta, dels genom att förstå och göra bättre modeller för de problem som adresseras, dels genom att utveckla effektiva beräkningsmetoder. Min forskning är inom diskret optimering, med ett speciellt intresse för dekompositionsmetoder, och jag arbetar främst med tillämpningar som rör schemaläggning och resursallokering.

Uppdrag
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Ordföranden i Svenska operationsanalysföreningen, 2016 -
    (aktiv i styrelsen sedan 2014)
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2018 -
  • Ledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF), Linköpings universitet, 2018 -
  • Specialist i optimeringslära Saab Aeronautics, 2014 -
  • Medgrundare av Schemagi, 2009 -

Examensarbeten

  • "A column generation approach to scheduling of parallel identical machines", Julia Jobson, 2019

Aktuell undervisning

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Organisation
Visa/dölj innehåll