Diskret optimering som beslutsstöd

Det är en fascinerande tanke att matematiska modeller och algoritmer kan användas för att beräkna och ge förslag på bra val i en verklig beslutssituation som är så komplex att en människa har svårt att överblicka den. För mig handlar vår forskning om att tänja på gränserna för vilka problemställningar där optimeringslära kan komma till nytta, dels genom att förstå och göra bättre modeller för de problem som adresseras, dels genom att utveckla effektiva beräkningsmetoder. Min forskning är inom diskret optimering, med ett speciellt intresse för dekompositionsmetoder, och jag arbetar främst med tillämpningar som rör schemaläggning och resursallokering.

Uppdrag

Uppdrag

  • Ordföranden i Svenska operationsanalysföreningen, 2016 -
    (aktiv i styrelsen sedan 2014)
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2018 -
  • Ledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF), Linköpings universitet, 2018 -
  • Specialist i optimeringslära Saab Aeronautics, 2014 -
  • Medgrundare av Schemagi, 2009 -

Examensarbeten

  • “A comparison of different models for sequencing of tasks in avionic scheduling” av Jessika Boberg, 2017. I samarbete med Saab.
  • “Minimization of data latency in off-line scheduling of periodic tasks” av Ariyan Abdulla och Erik Andersson, 2017. I samarbete med Arcticus Systems och Mikael Asplund, Institutionen för datavetenskap (IDA).

Aktuell undervisning

Forskningsområde

Relaterat innehåll

Doktorander

Publikationer

2018

Yixin Zhao, Torbjörn Larsson, Elina Rönnberg

An integer programming column generation principlefor heuristic search methods

Ingår i International Transactions in Operational Research

Artikel i tidskrift

Yixin Zhao, Torbjörn Larsson, Elina Rönnberg, Panos Pardalos

The fixed charge transportation problem: a strong formulation based on Lagrangian decomposition and column generation

Ingår i Journal of Global Optimization

Artikel i tidskrift

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

An optimisation approach for pre-runtime scheduling of tasks and communication in an integrated modular avionic system

Ingår i Optimization and Engineering

Artikel i tidskrift

2017

Emil Karlsson, Elina Rönnberg

Explicit modelling of multiple intervals in a constraint generation procedure for multiprocessor scheduling

Ingår i Operations Research Proceedings 2017

Konferensbidrag

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

A constraint generation procedure for pre-runtime scheduling of integrated modular avionic systems

Ingår i Proceedings of the 13th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems

Konferensbidrag

Elina Rönnberg

Co-allocation of communication messages in an integrated modular avionic system

Ingår i Operations Research Proceedings 2017.

Konferensbidrag