Diskret optimering som beslutsstöd

Det är en fascinerande tanke att matematiska modeller och algoritmer kan användas för att beräkna och ge förslag på bra val i en verklig beslutssituation som är så komplex att en människa har svårt att överblicka den.

För mig handlar vår forskning om att tänja på gränserna för vilka problemställningar där optimeringslära kan komma till nytta, dels genom att förstå och göra bättre modeller för de problem som adresseras, dels genom att utveckla effektiva beräkningsmetoder. Min forskning är inom diskret optimering, med ett speciellt intresse för dekompositionsmetoder, och jag arbetar främst med tillämpningar som rör schemaläggning och resursallokering.

UppdragVisa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Proprefekt för Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2021 -
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2018 - 2020
  • Ledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF), Linköpings universitet, 2018 - 2020
  • Specialist i optimeringslära Saab Aeronautics, 2014 - 2020
  • Medgrundare av Schemagi, 2009 -
  • Ordföranden i Svenska operationsanalysföreningen, 2016 - 2019
    (aktiv i styrelsen 2014 - 2019)

Examensarbeten

  • Optimisation of truck hauling schedules and passing bay locations in underground mines, Albin Ryberg, 2020

Aktuell undervisning

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

DoktoranderVisa/dölj innehåll

Tidigare doktorander

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2018

OrganisationVisa/dölj innehåll