Diskret optimering som beslutsstöd

Det är en fascinerande tanke att matematiska modeller och algoritmer kan användas för att beräkna och ge förslag på bra val i en verklig beslutssituation som är så komplex att en människa har svårt att överblicka den. För mig handlar vår forskning om att tänja på gränserna för vilka problemställningar där optimeringslära kan komma till nytta, dels genom att förstå och göra bättre modeller för de problem som adresseras, dels genom att utveckla effektiva beräkningsmetoder. Min forskning är inom diskret optimering, med ett speciellt intresse för dekompositionsmetoder, och jag arbetar främst med tillämpningar som rör schemaläggning och resursallokering.

Uppdrag

Uppdrag

  • Ordföranden i Svenska operationsanalysföreningen, 2016 -
    (aktiv i styrelsen sedan 2014)
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2018 -
  • Ledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF), Linköpings universitet, 2018 -
  • Specialist i optimeringslära Saab Aeronautics, 2014 -
  • Medgrundare av Schemagi, 2009 -

Examensarbeten

  • “A comparison of different models for sequencing of tasks in avionic scheduling” av Jessika Boberg, 2017. I samarbete med Saab.
  • “Minimization of data latency in off-line scheduling of periodic tasks” av Ariyan Abdulla och Erik Andersson, 2017. I samarbete med Arcticus Systems och Mikael Asplund, Institutionen för datavetenskap (IDA).

Aktuell undervisning

Forskningsområde

Relaterat innehåll

Doktorander

Publikationer

2018

Elina Rönnberg, Torbjörn Larsson

Integral Simplex Methods for the Set Partitioning Problem: Globalisation and Anti-Cycling

Ingår i Open Problems in Optimization and Data Analysis

Kapitel i bok, del av antologi

Yixin Zhao, Torbjörn Larsson, Elina Rönnberg

An integer programming column generation principlefor heuristic search methods

Ingår i International Transactions in Operational Research

Artikel i tidskrift

Günther R. Raidl, Elina Rönnberg, Matthias Horn, Johannes Maschler

An A*-Based Algorithm to Derive Relaxed Decision Diagrams for a Prize-Collecting Sequencing Problem

Konferensbidrag

Matthias Horn, Günther R. Raidl, Elina Rönnberg

An A* Algorithm for Solving a Prize-Collecting Sequencing Problem with One Common and Multiple Secondary Resources and Time Windows

Ingår i PATAT 2018: Proceedings of the 12th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling

Konferensbidrag

Elina Rönnberg, Torbjörn Larsson

An integer optimality condition for column generation on zero-one linear programs

Ingår i Discrete Optimization

Artikel i tidskrift

Emil Karlsson, Elina Rönnberg, Andreas Stenberg, Hannes Uppman

Heuristic enhancements of a constraint generation procedure for scheduling of avionic systems

Ingår i PATAT 2018: Proceedings of the 12th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling

Konferensbidrag

Yixin Zhao, Torbjörn Larsson, Elina Rönnberg, Panos Pardalos

The fixed charge transportation problem: a strong formulation based on Lagrangian decomposition and column generation

Ingår i Journal of Global Optimization

Artikel i tidskrift

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

An optimisation approach for pre-runtime scheduling of tasks and communication in an integrated modular avionic system

Ingår i Optimization and Engineering

Artikel i tidskrift

2017

Emil Karlsson, Elina Rönnberg

Explicit modelling of multiple intervals in a constraint generation procedure for multiprocessor scheduling

Ingår i Operations Research Proceedings 2017

Konferensbidrag

Elina Rönnberg

Co-allocation of communication messages in an integrated modular avionic system

Ingår i Operations Research Proceedings 2017.

Konferensbidrag

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

A constraint generation procedure for pre-runtime scheduling of integrated modular avionic systems

Ingår i Proceedings of the 13th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems

Konferensbidrag

2016

Yixin Zhao, Torbjörn Larsson, Di Yuan, Elina Rönnberg, Lei Lei

Power efficient uplink scheduling in SC-FDMA: benchmarking by column generation

Ingår i Optimization and Engineering

Artikel i tidskrift