Tillämpad matematik (TIMA)

Tillämpad matematik används för att studera avancerade metoder för modellering inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. På avdelningen Tillämpad matematik (TIMA) bedrivs forskning inom beräkningsmatematik, matematisk statistik och optimering.

Ämnesområden vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Beräkningsmatematik

Beräkningsmatematik utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem.

Viktiga frågeställningar inom beräkningsmatematik är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också.

Kontakt

Matematisk statistik

Matematisk statistik är vetenskapen som handlar om slump och sannolikheter.

Den teoretiska forskningen inom ämnet är inriktad mot sannolikhetsteori och statistisk inferens, där sannolikhetsteorin utgör grunden för den statistiska inferensteorin (läran om hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag).


Kontakt

Optimering

Optimering syftar till att finna de bästa lösningarna till svåra problem.

All storskalig och komplex verksamhet måste planeras, i synnerhet där kostnadseffektivitet är ett krav. I många fall är problemställningarna alldeles för svåröverskådliga för att en människa ska kunna finna den bästa planen. En gemensam nämnare för många sådana problem är att de ger stora, svåra kombinatoriska modeller som kräver forskning för att kunna lösas.

Kontakt

Forskning vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Abstrakt 3D-mönster.

Modern multivariat statistik

Idag finns det ett stort behov av att analysera komplex hög-dimensionell data. Moderna teorier behöver utvecklas genom kunskap från de klassiska metoderna inom multivariat statistik.

Unstructured mesh around high lift configuration.

Numerisk lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer

Välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna leder till effektiva och noggranna numeriska beräkningsmetoder som kan användas för analys av fysikaliska processer inom teknik och naturvetenskap.

Möte i ett modernt kontorsrum.

Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande

I omställningen mot en mer hållbar användning av resurser så är vårt bidrag att utveckla matematiska modeller och optimeringsmetoder för praktiskt relevanta men beräkningskrävande problem inom schemaläggning och resursallokering.

Ett SJ-tåg som kör genom ett vackert landskap.

Decision support for railway crew planning

For our society to fully reap the benefits of sustainable train travel, careful resource planning is essential. Passengers need to be able to rely on that trains are on time and train operators need to make efficient use of their vehicles and crew.

Optimering av snöröjning i städer

Snöröjning av gatunätet i en större stad är ett omfattande arbete som kräver ruttplanering och effektiva körscheman. Det är ett komplicerat optimeringsproblem och det forskas på att utveckla nya matematiska modeller.

Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet.

Forskningssamarbete i matematik med låginkomstländer och regioner

Matematiska institutionen bidrar till utvecklingen av högre utbildning och forskning i låginkomstländer och regioner genom samarbetsprojekt i Afrika och Asien.

Forskarutbildning

Utbildning

Kontakter vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Seminarier

Konferens

Nya publikationer

2024

Alexander Rothkopf, Jan Nordström (2024) A symmetry and Noether charge preserving discretization of initial value problems Journal of Computational Physics, Vol. 498, Artikel 112652 Vidare till DOI
Jan Nordström (2024) Nonlinear Boundary Conditions for Initial Boundary Value Problems with Applications in Computational Fluid Dynamics Journal of Computational Physics, Vol. 498, Artikel 112685 Vidare till DOI
Stefane Saize, Xiangfeng Yang (2024) On the definitions of hidden Markov models Applied Mathematical Modelling, Vol. 125, s. 617-629 Vidare till DOI

2023

Nils-Hassan Quttineh, Carl Henrik Häll, Joakim Ekström, Avishai (Avi) Ceder (2023) Integrated solution for electric bus timetabling and vehicle scheduling combined with choices of charging locations Journal of Public Transportation, Vol. 25, Artikel 100055 Vidare till DOI
Martin Deosborns Arop, Henry Kasumba, Juma Kasozi, Fredrik Berntsson (2023) Optimal Actuator Placement for Control of Vibrations Induced by Pedestrian-Bridge Interactions MATHEMATICS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, Vol. 4, s. 172-195 Vidare till DOI
Jörg-Uwe Löbus (2023) Quasi-invariance under flows generated by non-linear PDEs Analysis and Applications Vidare till DOI
Tomas Lundquist, Arnaud G. Malan, Jan Nordström (2023) A Method-of-Lines Framework for Energy Stable Arbitrary Lagrangian-Eulerian Methods SIAM Journal on Numerical Analysis, Vol. 61, s. 2327-2351 Vidare till DOI
Shuangzhe Liu, Gotz Trenkler, Tonu Kollo, Dietrich von Rosen, Oskar Maria Baksalary (2023) Professor Heinz Neudecker and matrix differential calculus Statistical papers Vidare till DOI
Mojalefa P. Nchupang, Arnaud G. Malan, Fredrik Laurén, Jan Nordström (2023) A provably stable and high-order accurate finite difference approximation for the incompressible boundary layer equations Computers & Fluids, Vol. 267, Artikel 106073 Vidare till DOI
Hendrik Ranocha, Michael Schlottke-Lakemper, Jesse Chan, Andrés M Rueda-Ramírez, Andrew Ross Winters, Florian Hindenlang, Gregor J Gassner (2023) Efficient implementation of modern entropy stable and kinetic energy preserving discontinuous Galerkin methods for conservation laws ACM Transactions on Mathematical Software Vidare till DOI

Relaterat innehåll