Tillämpad matematik (TIMA)

Tillämpad matematik används för att studera avancerade metoder för modellering inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. På avdelningen Tillämpad matematik (TIMA) bedrivs forskning inom beräkningsmatematik, matematisk statistik och optimering.

Ämnesområden vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Beräkningsmatematik

Beräkningsmatematik utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem.

Viktiga frågeställningar inom beräkningsmatematik är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också.

Kontakt

Matematisk statistik

Matematisk statistik är vetenskapen som handlar om slump och sannolikheter.

Den teoretiska forskningen inom ämnet är inriktad mot sannolikhetsteori och statistisk inferens, där sannolikhetsteorin utgör grunden för den statistiska inferensteorin (läran om hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag).


Kontakt

Optimering

Optimering syftar till att finna de bästa lösningarna till svåra problem.

All storskalig och komplex verksamhet måste planeras, i synnerhet där kostnadseffektivitet är ett krav. I många fall är problemställningarna alldeles för svåröverskådliga för att en människa ska kunna finna den bästa planen. En gemensam nämnare för många sådana problem är att de ger stora, svåra kombinatoriska modeller som kräver forskning för att kunna lösas.

Kontakt

Forskning vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Abstrakt 3D-mönster.

Modern multivariat statistik

Idag finns det ett stort behov av att analysera komplex hög-dimensionell data. Moderna teorier behöver utvecklas genom kunskap från de klassiska metoderna inom multivariat statistik.

Unstructured mesh around high lift configuration.

Numerisk lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer

Välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna leder till effektiva och noggranna numeriska beräkningsmetoder som kan användas för analys av fysikaliska processer inom teknik och naturvetenskap.

Möte i ett modernt kontorsrum.

Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande

I omställningen mot en mer hållbar användning av resurser så är vårt bidrag att utveckla matematiska modeller och optimeringsmetoder för praktiskt relevanta men beräkningskrävande problem inom schemaläggning och resursallokering.

Ett SJ-tåg som kör genom ett vackert landskap.

Decision support for railway crew planning

For our society to fully reap the benefits of sustainable train travel, careful resource planning is essential. Passengers need to be able to rely on that trains are on time and train operators need to make efficient use of their vehicles and crew.

Optimering av snöröjning i städer

Snöröjning av gatunätet i en större stad är ett omfattande arbete som kräver ruttplanering och effektiva körscheman. Det är ett komplicerat optimeringsproblem och det forskas på att utveckla nya matematiska modeller.

Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet.

Forskningssamarbete i matematik med låginkomstländer och regioner

Matematiska institutionen bidrar till utvecklingen av högre utbildning och forskning i låginkomstländer och regioner genom samarbetsprojekt i Afrika och Asien.

Forskarutbildning inom matematik

Kontakter vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA)

Seminarier

Konferens

Nya publikationer

2024

Martin Deosborns, Henry Kasumba, Juma Kasozi, Fredrik Berntsson (2024) Optimal Actuator Design for Control of Vibrations Induced by Pedestrian-Bridge Interactions MATHEMATICS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING Vidare till DOI
Jan Nordström (2024) A skew-symmetric energy stable almost dissipation free formulation of the compressible Navier-Stokes equations Journal of Computational Physics, Vol. 512, Artikel 113145 Vidare till DOI
Alexander Rothkopf, Jan Nordström (2024) The crucial role of Lagrange multipliers in a space-time symmetry preserving discretization scheme for IVPs Journal of Computational Physics, Vol. 511, Artikel 113138 Vidare till DOI
Dietrich von Rosen, Martin Singull (2024) Using the growth curve model in classification of repeated measurements Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 76, s. 511-534 Vidare till DOI
Lars Eldén (2024) Multiway Spectral Graph Partitioning: Cut Functions, Cheeger Inequalities, and a Simple Algorithm SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, Vol. 45, s. 112-133 Vidare till DOI
Johannes Varga, Günther R. Raidl, Elina Rönnberg, Tobias Rodemann (2024) Scheduling jobs using queries to interactively learn human availability times Computers & Operations Research, Vol. 167, Artikel 106648 Vidare till DOI
Torbjörn Larsson, Nils-Hassan Quttineh, Ida Åkerholm (2024) A Lagrangian bounding and heuristic principle for bi-objective discrete optimization Operational Research, Vol. 24, Artikel 14 Vidare till DOI
Katarzyna Filipiak, Dietrich von Rosen, Martin Singull, Wojciech Rejchel (2024) Estimation under inequality constraints in univariate and multivariate linear models
Jan Nordström (2024) Uncertain data in initial boundary value problems: Impact on short and long time predictions Journal of Computational Physics, Vol. 505, Artikel 112891 Vidare till DOI
Jan Glaubitz, Simon-Christian Klein, Jan Nordström, Philipp Öffner (2024) Summation-by-parts operators for general function spaces: The second derivative Journal of Computational Physics, Vol. 504, Artikel 112889 Vidare till DOI

Relaterat innehåll