REMESO Seminarier

Till seminarierna vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) är alla välkomna.

Seminarierna hålls normalt på onsdagar klockan 13.15-15, och oftast på engelska. Till de öppna seminarierna är alla välkomna. Är du intresserad att delta på ett av arbetsseminarierna, kontakta Erik Berggren. På den engelska versionen av den här sidan finns mer information om respektive seminarium. 

Program våren 2023

Critique of the Freedom of Art: The Contemporary Far Right and the Uses of a Concept

Öppet seminarium

Seminarium och boklansering. Hur kan en långsiktig, progressiv och antirasistisk kulturpolicy i Sverige se ut idag, när konservativa, xenofobiska och antiintellektuella krafter får ökat politiskt inflytande? Medverkar i seminariet gör Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström, Södertörns högskola samt Madina Tlostanova och Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Efteråt presenterar Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström sin bok Kritik av konstens frihet.

Datum och tid: 26 januari. Seminariet hålls 13:15-16:30 och boklanseringen klockan 17:00-18:00.

Sal: TP2, Täppan, Campus Norrköping

 

REMESOs 15-årsjubileum

Öppet seminarium

Paneldiskussion med kollegor, styrelseledamöter, alumner och affilierade.

Datum och tid: 8 februari. Klockan 14:00-17:00

Sal: Färgeriet, Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Cosmopolitanism and Welfare Chauvinism in Sweden

Öppet seminarium

Max Jerneck, affilierad forskare , PhD, Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar paradigment som underbygger diskussionen om migrationens "kostnad".

Datum och tid: 22 februari. Klockan 13:15-15:00

Sal: KO23, Kopparhammaren 2, Campus Norrköping

 

Revolution after Hegemony

Öppet seminarium

Mikkel Bolt Rasmussen, professor of political aesthetics, Köpenhamns universitet. Var och vad är fascism idag? Rasmussen diskuterar sin senaste bok Late Capitalist Fascism (Polity).

Datum och tid: 15 mars. Klockan 13:15-15:00

Sal: KO23, Kopparhammaren 2, Campus Norrköping

 

Digital Citizenship Ideals in the Swedish Welfare State

Öppet seminarium.

Ahmed Kaharevic, doktorand; Helena Iacobaeus, doktorand och Mariana Gustafsson, universitetslektor och docent, Avdelningen för statsvetenskap, Institutionen för indusstriell och ekonomisk utveckling, Linköpings universitet. Diskuterar ett mer kritiskt perspektiv på digitalt medborgarskap.

Datum och tid: 22 mars. Klockan 13:15-15:00

Sal: Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Campus Norrköping

 

To Measure Racism

Öppet seminarium

Edda Manga, forskare, Mångkulturellt centrum och Mattias Gardell, professor, CEMFOR, Uppsala universitet, presenterar sin nya bok. Den undersöker frågan om hur rasism kan mätas. De föreslår en modell för hur rasismens effekter kan mätas, den så kallade Balingsholmsmodellen.

Datum och tid: 19 april. Klockan 13:15-15:00

Sal: TP54, Täppan, Campus Norrköping

 

PhD 20%-seminarium

Arbetsseminarium

Nicolina Ewards Öberg, doktorand, REMESO

Datum och tid: 26 april. Klockan 13:15-15:00

Sal: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

 

PhD 20%-seminarium

Arbetsseminarium

Kenna Sim, doktorand, REMESO.

Datum och tid: 3 maj. Klockan 13:15-15:00

Sal: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

 

Trade Unions, Refugees and Immigrant Labour: has the Attitude Changed? The Stance of Swedish Blue-Collar Trade Unions as Evidenced by Sentiment Analysis 

Öppet seminarium

Aliaksei Kazlou, biträdande professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Presentation av artikel skriven tillsammans med Lin Lerpold och Örjan Sjöberg, vid Centrum för hållbarhetsforskning, Handelshögskolan i Stockholm.

Datum och tid: 10 maj. Klockan 13:15-15:00

Plats: KO23, Kopparhammaren 2, Campus Norrköping

 

Building Europe’s Next Generation Digital Infrastructures: the Reconfiguration of Sovereignty and Imagined Communities

Öppet seminarium

Mauricio Rogat, postdoktor, REMESO. Presentationen undersöker relationen mellan växande digitala infrastrukturer, gränsdragningar och det sociala i vardagen.  

Datum och tid: 17 maj. Klockan 13:15-15:00

Sal: Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Campus Norrköping

Mer om forskningen

Kontakta oss

Tidigare seminarier

Hösten 2022

Paneldiskussion - Colonialism and Modern Social Theory
Bokpresentation av gästprofessorerna Gurminder Bhambra, University of Sussex och John Holmwood, University of Nottingham. Med kommentarer från Peo Hansen och Claudia Tazreiter, professorer vid REMESO. Moderator: Stefan Jonsson, professor vid REMESO.

“Taurus in the Arena of Life: Toussaint L'Overture's "Grievous Error" and Black Radical Ruptures in the Wake of Slavery and Colonialism”
James R. Walker, PhD, ADN, Honors Program, DePaul University, Chicago.
Under seminariet diskuterades Walkers essä "COVID-19 and Dreams of a Radical Re-visioning of Global Health Engagement".

“The concept of race”

Samtal om Loïc Wacquant’s artikel “Resolving the Trouble with ’Race’” (2022). Introduktion av Anna Bredström och Anders Neergaard, REMESO.

Danielle Drozdzewski, Dep. of Human Geography, Stockholm University

Danielle Drozdzewski presenterade sin senaste bok, som hon skrivit tillsammans med Shanti Sumartojo och Emma Waterton.

Boksläpp: Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility
Carl-Ulrik Schierup, professor emeritus, REMESO, presenterade sin nya bok som han skrivit tillsammans med Martin Bak Jörgensen (Brill 2022).

9 november: “The Legal Expriences of Turkish Women Migrants in Sweden”
Duygu Hatipoglu Aydin, REMESO, gästforskare, Biträdande professor vid  Hacettepe University, Faculty of Law, Ankara.

"The contribution of young migrant men to building potentially sustainable, and sexual and reproductive health beneficial social integration in Johannesburg Inner city"
Oncemore Mbeve doktorand vid Wits University, African Centre for Migration and Society (ACMS) och gästdoktorand vid REMESO.

”Feeling difference: Race, migration, and the affective infrastructure of a Danish detention camp”
Annika Lindberg, Globala studier, Göteborgs universitet. Gästseminarium med REMESO International Graduate School.

“Late Capitalist Fascism”
Mikkel Bolt Rasmussen, Dep.artment of Arts and Cultural Studies, Copenhagen University. Rasmussen presenterade sin nya bok Late Capitalist Fascism, (Polity Press, 2021)