Här presenteras vilka seminarier som ges vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Alla är välkomna för att lyssna.

Seminarierna hålls på Campus Norrköping på onsdagar klockan 13:15-15:00. Språket är oftast engelska. Vi ger både öppna seminarier och arbetsseminarium.

Till de öppna är alla välkomna, men vill du delta vid ett arbetsseminarium (working seminarium) ska du kontakta Erik Berggren. Inför ett arbetsseminarium bör du läsa de texter som skickas till din mejl en vecka innan seminariet. 

Program våren 2024

Down and out. Swedish Working Class Migrants in Depression Era Hoverville, Seattle

Ola Larsmo, Moa Martinson visiting professor, IKOS, LiU

January 31, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren

 

Existence, Temporality, and Mobility: Trends in Migration Research and Policy over the Last Three Decades.

Zoran Slavnic, Professor of Sociology, REMESO, Linköping University.

February 7, 13:15-15:00 in K3 Kåken Hus, Campus Norrköping, The lecture is followed by a reception hosted by the Department of Culture and Society, IKOS

 

Dream Machine – on Football Migration between Ghana and Sweden

Emy Lindberg, PhD in Cultural Anthropology, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University.

February 28, in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren

 

From Revolution to Autocracy: The Political Technologies of Post-Socialist Empire

Keti Chukhrov, Guest Professor in the name of Tage Danielsson, IKOS, LiU

March 6, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren

 

When Political Rhetoric Threatens Migrant Labor Market Integration

Jennifer Shanenberg, Visiting PhD Candidate at REMESO/University of Tennessee

March 13, 13:15-15:00 in TP 55 Täppan, (working seminar)

 

Remember us To Life - Current Memory Works as Repair

Rebecka Katz Thor, Assoc. Professor, REMESO, LiU

March 20, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren

 

Between Statelessness and Migration: Kurds from Syria and Negotiations of Citizenship and Identity

Haqqi Bahram, PhD student, REMESO, 90%

March 27, 13:15-15:00 in K51 Kåkenhus (working seminar)

 

Local Governance in Migration and Integration Policy. Sites of Policy Innovation and Contestation?

Ellen Rahm, PhD student REMESO, 20%.

April 10, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren, Campus Norrköping (working seminar)

 

Governing the Future Race – A.I., Biometrics, and the Policing of Migrant Youth in Sweden

Max Waleij, PhD student, REMESO, 20%.

May 8, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren (working seminar)

 

Race, Class, and Immigrant Entrepreneurship in the Finnish Competition State

Anuhya Bobba, Doctoral Candidate, Department of Economic Sociology, University of Turku.

May 22, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557) Kopparhammaren (working seminar)

 

The language of the unheard: on riots, state violence and other worlds

Burcu Sahin, resident lecturer and poet at REMESO during the Spring 2024

May 29, 13:15-15:00 in Tvärsnittet (KH557), Kopparhammaren, Open seminar 

 

Motstånd och arv i exil (Der Freie Deutsche Kulturbund Schweden)

Samuel Richter, PhD student REMESO, 20%.

June 5, 13:15-15:00 in K21, Campus Norrköping (working seminar)

 

Book Workshop (Remeso internal)

June 12. Full day in TBA (working seminar)

Mer om forskningen

Kontakta oss

Tidigare seminarier

Våren 2023

Critique of the Freedom of Art: The Contemporary Far Right and the Uses of a Concept
Seminarium och boklansering. Hur kan en långsiktig, progressiv och antirasistisk kulturpolicy i Sverige se ut idag, när konservativa, xenofobiska och antiintellektuella krafter får ökat politiskt inflytande? Medverkade gjorde Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström, Södertörns högskola samt Madina Tlostanova och Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Efteråt presenterade Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström sin bok Kritik av konstens frihet.

REMESOs 15-årsjubileum
Paneldiskussion med kollegor, styrelseledamöter, alumner och affilierade.

Cosmopolitanism and Welfare Chauvinism in Sweden
Max Jerneck, affilierad forskare , PhD, Handelshögskolan i Stockholm, diskuterade paradigment som underbygger diskussionen om migrationens "kostnad".

Revolution after Hegemony
Mikkel Bolt Rasmussen, professor of political aesthetics, Köpenhamns universitet. Var och vad är fascism idag? Rasmussen diskuterade sin senaste bok Late Capitalist Fascism (Polity).

Digital Citizenship Ideals in the Swedish Welfare State
Ahmed Kaharevic, doktorand; Helena Iacobaeus, doktorand och Mariana Gustafsson, universitetslektor och docent, Avdelningen för statsvetenskap, Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, Linköpings universitet. Diskuterade ett mer kritiskt perspektiv på digitalt medborgarskap.

To Measure Racism
Edda Manga, forskare, Mångkulturellt centrum och Mattias Gardell, professor, CEMFOR, Uppsala universitet, presenterar sin nya bok. Den undersöker frågan om hur rasism kan mätas. De föreslår en modell för hur rasismens effekter kan mätas, den så kallade Balingsholmsmodellen.

Trade Unions, Refugees and Immigrant Labour: has the Attitude Changed? The Stance of Swedish Blue-Collar Trade Unions as Evidenced by Sentiment Analysis
Aliaksei Kazlou, biträdande professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Presentation av artikel skriven tillsammans med Lin Lerpold och Örjan Sjöberg, vid Centrum för hållbarhetsforskning, Handelshögskolan i Stockholm.

Building Europe’s Next Generation Digital Infrastructures: the Reconfiguration of Sovereignty and Imagined Communities
Mauricio Rogat, postdoktor, REMESO. Presentationen undersökte relationen mellan växande digitala infrastrukturer, gränsdragningar och det sociala i vardagen.

Hösten 2022

Paneldiskussion - Colonialism and Modern Social Theory

Bokpresentation av gästprofessorerna Gurminder Bhambra, University of Sussex och John Holmwood, University of Nottingham. Med kommentarer från Peo Hansen och Claudia Tazreiter, professorer vid REMESO. Moderator: Stefan Jonsson, professor vid REMESO.

“Taurus in the Arena of Life: Toussaint L'Overture's "Grievous Error" and Black Radical Ruptures in the Wake of Slavery and Colonialism”
James R. Walker, PhD, ADN, Honors Program, DePaul University, Chicago.
Under seminariet diskuterades Walkers essä "COVID-19 and Dreams of a Radical Re-visioning of Global Health Engagement".

“The concept of race”

Samtal om Loïc Wacquant’s artikel “Resolving the Trouble with ’Race’” (2022). Introduktion av Anna Bredström och Anders Neergaard, REMESO.

Danielle Drozdzewski, Dep. of Human Geography, Stockholm University

Danielle Drozdzewski presenterade sin senaste bok, som hon skrivit tillsammans med Shanti Sumartojo och Emma Waterton.

Boksläpp: Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility
Carl-Ulrik Schierup, professor emeritus, REMESO, presenterade sin nya bok som han skrivit tillsammans med Martin Bak Jörgensen (Brill 2022).

9 november: “The Legal Expriences of Turkish Women Migrants in Sweden”
Duygu Hatipoglu Aydin, REMESO, gästforskare, Biträdande professor vid  Hacettepe University, Faculty of Law, Ankara.

"The contribution of young migrant men to building potentially sustainable, and sexual and reproductive health beneficial social integration in Johannesburg Inner city"
Oncemore Mbeve doktorand vid Wits University, African Centre for Migration and Society (ACMS) och gästdoktorand vid REMESO.

”Feeling difference: Race, migration, and the affective infrastructure of a Danish detention camp”
Annika Lindberg, Globala studier, Göteborgs universitet. Gästseminarium med REMESO International Graduate School.

“Late Capitalist Fascism”
Mikkel Bolt Rasmussen, Dep.artment of Arts and Cultural Studies, Copenhagen University. Rasmussen presenterade sin nya bok Late Capitalist Fascism, (Polity Press, 2021)