Ett projekt som ska leda till nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället.

Fotspår i snön.

Projektet "Kommunikationsallians inom området migration och integration: Nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället" har två starka målsättningar:

  1. Öka vetenskaplig förankrad kunskapscirkulation om migration och integration i samarbete med andra kunskapsaktörer inom såväl konstnärliga som journalistiska fält.
  2. Utveckla en form för kunskapscirkulation som i framtiden kan integreras i REMESOs och andra forskningsmiljöers normala verksamhet.

Aktörer som vanligtvis verkar i helt andra sammanhang än akademin kommer att bjudas in till projektet. Dessa kunskapsaktörer är exempelvis forskare, journalister, författare, eller konstnärer och förenas av sin inriktning mot migration och integration.

Projektet ska pågå till slutet av 2025.

Nyheter

Genomförande

Forskning inom migration och integration

Om projektdeltagarna:

Genom att samla forskare med olika inriktningar inom migration och integration men med två gemensamma centrala teman: "reglering och styrningstekniker" och "kollektivt handlande, populism och gestaltning", skapas en kritisk mängd vetenskaplig kunskapande som bas för de universitetsexterna kunskapsaktörerna

De inbjudna aktörerna har egna erfarenheter och kunskaper inom REMESO:s områden, därför kommer de genom sin närvaro att bidra till att kvalitén på kunskapen ökar.

Projektet är uppdelat i tre steg

  1. Berikas kunskapen om migration och integration hos de grupper som är involverade i projektet (offentligt verksamma kunskapsaktörer samt forskare).
  2. Leda till bättre kunskapscirkulation hos kunskapsaktörernas respektive målgrupper, dvs. studenter, läsare, mediepublik.
  3. Folkbildning: att öka kunskapshalten i samhällsdebatten.

Kunskapscirkulation

Så ska projektet sprida forskning och kunskap:

De externa aktörerna ska arbeta aktivt med att sprida REMESO:S forskning in sina sammanhang genom sina kommunikationskanaler. Därigenom kommer REMESO:s forskning att synas i nya sammanhang i offentligheten och i samhällsdebatten.

Kommunikation på Svenska

Vetenskaplig kunskap kommuniceras ofta på engelska. I det här projektet är det svenska språket det primära. Det kommer att förstärka spridningen av den svenska forskningen och därmed öka tillgängligheten i det offentliga Sverige.

Utvärdering

Projektet inkluderar en ambitiös utvärderingsstruktur där såväl de universitetsexterna som interna deltagare skriver korta självutvärderingar, en gemensam avslutande workshop samt en medieanalys för att utforska projektets genomslag.

Projektdeltagare

Ett projekt under REMESO