16 april 2019

Lydie Mpinganzima var en av de första doktoranderna som antogs inom det Sida-finansierade samarbetet mellan Matematiska institutionen och University of Rwanda. Examen ledde till anställning som postdoktor och idag forskar och undervisar hon i Rwanda.

Lydie Mpinganzima kom för första gången till Sverige i februari 2008. Hon hade sökt doktorandtjänst i matematik inom det Sida-finansierade forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige och kom på så sätt till Matematiska institutionen vid Linköpings universitet som är koordinator för samarbetet och en av samarbetsparterna.

Lydie påbörjade sina studier med att ta en masterexamen i matematik och fortsatte därefter som doktorand. Hon tog först en licentiatexamen, som är ungefär halvvägs till en doktorsexamen, och disputerade sedan i maj 2014 med sin doktorsavhandling "Iterative Methods for Solving the Cauchy Problem for the Helmholtz Equation". Därmed blev hon den första kvinnan i Rwandas historia med en doktorsexamen i matematik.

Lydie Mpinganzima spikar sin doktorsavhandling i matematik i C-huset på Campus Valla i april 2014.Lydie Mpinganzima spikar sin doktorsavhandling. Foto Gunilla Pravitz

Postdoktor i Göteborg

Resultatet av Lydies doktorandstudier vid Linköpings universitet ledde till att hon fick tjänst som postdoktor vid Göteborgs universitet. Utlysningen av tjänsten var internationell och utanför UR-Sverige-samarbetet vilket gjorde att hon konkurrerade helt på egna meriter. Hon stannade vid Göteborgs universitet cirka ett år och arbetade där med numerisk analys av nanofotonik.

Arbetar idag som lärare och forskare i Rwanda

Idag forskar och undervisar Lydie vid University of Rwanda. Hon arbetar fortfarande med sitt avhandlingsämne och försöker hitta nya metoder för att lösa problemet. Efter disputationen har hon publicerat ytterligare två artiklar. Hon är också medlem i en forskargrupp som arbetar med matematisk modellering av kardiovaskulärt respiratoriskt system för idrottsmän och patienter i Rwanda. Hon ingår även i en regional forskargrupp med medlemmar från Östafrika.

Om doktorandtiden i Linköping

Lydie Mpinganzima i samband med hennes disputation den 9 maj 2014 på Matematiska institutionen, Campus Valla.Lydie Mpinganzima på disputationsdagen. Foto Karin JohanssonUnder sin doktorandtid läste Lydie kurser och skrev avhandlingen vid Linköpings universitet parallellt med att hon undervisade vid University of Rwanda. Det är konceptet för de flesta doktorander inom UR-Sverige-samarbetet. Enligt Lydie gick det bra att kombinera undervisningen i Rwanda med avhandlingsarbetet i Linköping.

Större delen av tiden var hon i Sverige och Lydie trivdes bra här och lärde sig svenska. Hon är mycket nöjd med sin doktorandtid trots att det var tufft och långa arbetsdagar i slutet av avhandlingsarbetet.

– Att få möjlighet att utveckla sina kunskaper som lärare betyder mycket för mig personligen och för landet, säger Lydie.

På frågan vad hon saknar från Sverige svarar Lydie att hon skulle vilja introducera det svenska konceptet "fika" i Rwanda, något som hon lärde sig uppskatta. Lydie tycker också om ordet "lagom". Hon saknar även den mörka vintern i Sverige eftersom hon faktiskt kände sig piggare då och kunde arbeta mycket.

Ett samarbete mellan University of Rwanda och Sverige

Lydie Mpinganzima var en av de första doktoranderna vid Linköpings universitet som utbildades inom delprogrammet i tillämpad matematik och statistik. Delprogrammet ingår i det bilaterala forskningsprogrammet UR-Sweden Programme som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Målet med delprogrammet är att stärka forskning och forskarutbildning i matematik, statistik och dess tillämpningar vid University of Rwanda.

Avhandlingar vid Linköpings universitet

Relaterad innehåll