Här finns information om vad som ingår i ett sakkunniguppdrag för rekryteringsärenden vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.
Den här sidan är till för dig som blivit kontaktad av rekryterande institution. Själva handläggningen av ärendet sker i anställningsnämnden på fakultetsnivå.

Dokument

Processvisualisering/Process visualization