Föreläsningar från Lunchklubben

Det bedrivs forskning i världsklass vid Linköpings universitet och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kan betyda för regionens verksamheter i framtiden. 

Två gånger i månaden arrangeras Lunchklubben, ett tillfälle i Norrköping och ett i Linköping. Vid varje tillfälle bjuds en utvald forskare in för att hålla en kortare föreläsning med fokus på framtida möjligheter. Det gör att varje tillfälle har ett nytt tema. Tidigare föreläsningar kan du se här.

Filmade föreläsningar
Visa/dölj innehåll

Från linjär till cirkulär ekonomi – Mattias Lindahl

Cirkulär ekonomi säkrar materialtillgången, håller nere priset på råvaror och har en avsevärt lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen. Men vad innebär det i praktiken och hur påverkas företag och deras kunder?

Mattias Lindahl, professor vid Linköpings universitet är en världsledande forskare inom miljödriven produktutveckling som i nära samarbete svenska företag driver stora forskningsprojekt. Han ger en återblick på rådande miljöproblem och resonerar kring hur cirkulär ekonomi, samt delningsekonomi kan påverka och gynna företag och dess kunder i framtiden.

Ledarskap för framgångsrika innovationssystem – Nicolette Lakemond

Utveckling av komplexa produktsystem kräver effektiv innovationsledning och specifika samarbetsförmågor, i synnerhet mellan industri och akademi. I en värld där nya kunskaper, idéer och teknologier är utspridd så har organisationer inte råd att helt förlita sig på intern kunskap. Innovationsledning inom och över organisationers gränser är en viktig faktor för att snabbt skapa och kommersialisera framgångsrika innovationer.

Nicolette Lakemond, professor vid LiU, utvecklar teoretiska perspektiv baserade på praktiska exempel, bland annat utvecklingen inom avionik (flygelektronik) och fallstudier inom telekomindustrin.

Konsten att bibehålla hälsan – Mats Hammar

År 2050 väntas 3,2 miljoner 100-plussare trampa på jordytan. Det gör det allt viktigare att identifiera vilka livsstilsfaktorer som har betydelse för att behålla en psykisk och fysisk hälsa till hög ålder. Professor Mats Hammar vid Linköpings universitet uppdaterar oss på den senaste forskningen och sammanfattar vad vi idag vet om de faktorer vi själva kan påverka för att bibehålla hälsan.

Mobbning i arbetslivet – Michael Rosander

Hur påverkar arbetsplatsens organisation förekomsten av mobbning? Universitetslektor Michael Rosander vid Linköpings universitet leder ett stort forskningsprojekt WHOLE – Work, Health, Organisation, Leadership and Experience. I projektet undersöks olika faktorer kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, såsom ledning, relationer, stress, belöningssystem etc. Syftet är att förstå hur de påverkar arbetsupplevelse, förekomst av mobbning, sjukskrivningar och upplevd hälsa.

Öppna data, myter och verklighet – Ulf Melin

Att lansera och nyttja öppna data för att främja innovation, öppenhet och deltagande är en påtaglig trend. Vilka framgångsmönster finns för aktörer inom privat och offentlig sektor vid hantering av öppna data och vad bör undvikas? Ulf Melin, professor i informatik vid LiU delger resultat och erfarenheter från ett aktuellt forskningsprojekt och sätter dessa i ett sammanhang av internationell forskning.

Avancerade material, från forskning till affär – Mikael Syväjärvi

Nya forskningsområden och innovationer utvecklas när kraven på förbättrade funktioner och koncept inom material ökar. Det skapar utrymme för samarbeten och unika möjligheter för kommersialisering. Mikael Syväjärvi, forskare vid LiU inom nanomaterialet grafen och energimaterial för solceller och sensorer, berättar om samverkansutvecklingen tillika utmaningen – att förvandla forskning till affär.

Visualisering i världsklass –Anders Ynnerman

Vid Linköpings universitet utvecklas visualisering med obegränsade tillämpningsmöjligheter. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU och direktör för Visualiseringscenter C uppdaterar om vad som är på gång - allt från de senaste resultaten från OpenSpace, ett NASA-finansierat projekt, till den nya Wallenbergsatsningen WISDOME, som med Norrköping som center kommer att driva fem domteatrar runt om i Sverige.

Nyckeln till hållbar affärsutveckling – Erik Jannesson

Allt fler företag inser att socialt värdeskapande kan öka affärsnyttan. När exempelvis personal, kunder och leverantörer mår bra ökar effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar. Erik Jannesson, lektor i strategisk ekonomistyrning vid LiU, är medförfattare till boken ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande”. Utifrån denna delar Erik med sig av konkreta verktyg för ökad hållbarhet genom mätning, uppföljning och utvärdering.

Digitala flöden skapar olika verkligheter – Elin Wihlborg

Genom sociala medier har nya sammanhang utvecklats med fantastiska möjligheter för direktdemokrati. Men hur påverkas vi av det okritiska informationsflödet och vem sorterar vad som är sant eller falskt? Nya och väldigt olika bilder av vad som sker i vår omvärld skapas och påhittade halvsanningar bidrar till olika verklighetsuppfattningar. Något som syntes tydligt i det amerikanska presidentvalet. Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap, forskar om digitalisering, demokrati och offentlig förvaltning.

The smart city: How smart can 'IT' be? – Malin Granath

Den digitala tekniken får större plats i planeringen av städer och begreppet ”smarta städer” används allt oftare. Teknik som samlar data kring människors aktiviteter för att kunna utveckla tjänster som underlättar vardagen. Men vad innebär digitalisering när man pratar om en smart stad? Får invånarna de lösningar de behöver eller är det teknikens fascinerande innovationer som bestämmer vad som är "smart"? Malin Granath, vik. lektor vid avdelningen för informatik (IEI) vid LiU har studerat tolkningar av vad som är "smart" från lokal nivå upp till EU-nivå.

Eldsjäl som synliggör det osynliga – Anders Persson

Anders Persson, professor vid CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) flyttar hela tiden fram gränserna för vad som är möjligt inom virtuell bilddiagnostik - tvärvetenskaplig forskning mellan teknik och medicin. Det handlar om forskning som bidragit till snabbare, säkrare och billigare diagnoser med fokus på att visualisera framförallt hjärtat och hjärnan. Det har och kommer att ha en avgörande betydelse för sjukvården både i Sverige och världen i framtiden.

Sensorinformatik stoppar tjuvjakt – Fredrik Gustafsson

Svensk sensorteknik utvecklad vid LiU kan spela en central roll för att stoppa tjuvjakten på noshörningar och andra utrotningshotade djur runtom i världen. Sensorer kan användas överallt och tekniken, möjligheterna och dess tillämpningsområden är oändliga. Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, berättar om hur Kolmårdens djurpark blivit ett forskningslabb och hur Ngulia i Kenya fungerar som ett pilotprojekt för kostnadseffektiva och innovativa tekniklösningar.

Logistikarbete som framgångsfaktor – Mats Abrahamsson

Vem som helst kan kopiera bokhyllan Billy, men ingen har ännu lyckats kopiera IKEA:s unika leverans- och logistiksystem. Logistiken utgör en unik resursbas och det handlar bland annat om att vara snabbfotad och att utforma en förändringsbenägen verksamhet. Hur kan verksamheter skapa flöden som är energieffektiva och resurssnåla utan att tumma på strategi eller service? När allt kommer omkring är det inte produkterna utan snarare de unika resurserna som utgör grunden för en verksamhets framgång. Mats Abrahamsson, professor inom Logistik- och kvalitetsutveckling vid LiU, berättar om verksamheters möjlighet att växa i ett alltmer krävande affärsklimat.

What a mess: Trender inom digital kommunikation – Johan Åberg

Vi står inför ett trendskifte där messaging är på väg att ersätta mail. Hur kan det påverka dig som privatperson och det företag du jobbar på? Vilka nya möjligheter innebär messaging och hur bör vi förhålla oss till det på kort och lång sikt? Universitetslektor Johan Åberg går igenom begreppet – messaging vs email ur ett historiskt och framtida perspektiv och belyser relevanta case från både forskning och näringsliv.

Ett hållbart Norrköping kräver nytänk – Sara Gustafsson

Vi vet att allt fler människor kommer att bo i städer i framtiden. Det är en stor utmaning som tillsammans med en förväntad befolkningsökning ställer höga krav på hållbar samhällsplanering. Hur kan staden på ett hållbart vis integreras med industrin? Och hur integreras hållbarhet i planeringen utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv? Sara Gustafsson belyser utmaningar och lyfter möjligheter baserat på forskningsresultat- Lyssna på hennes tankar kring vad olika aktörer kan göra för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling i Norrköping.

Möt David: en av framtidens robotar – Fredrik Löfgren

Robotar spås ta över allt fler av våra arbetsuppgifter. Det kan såklart upplevas som ett hot men även som en möjlighet. Oavsett så vet vi att robotteknik i alla upptänkliga former kan lösa framtida utmaningar och de viktigaste uppfinningarna har vi inte sett ännu. I dag utvecklas robotar vid LiU som bland annat kan laga mat, spela fotboll och dansa. Hur kommer de robotar som kan göra allt mer avancerade saker att påverka oss inom en snar framtid? Möt LiU-student Fredrik Löfgren, som är engagerad i allt i från robotverkstäder till matteakademi för barn, och roboten David från institutionen för datavetenskap.

Världens mest avancerade forskningsanläggning – Linda Robinson

ESS är en unik materialforskningsanläggning där det forskas på minsta atomnivå. Varje år kommer två till tre tusen gästforskare att utföra experiment på ESS och det kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom både medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.  Linda Robinson berättar om hur det kan påverka din vardag och om hur helium-3-krisen ledde till en fabrik i Linköping.

En ansvarsfull flyktingpolitik kräver en ... – Peo Hansen

Migrationsexpert Peo Hansen ger oss en inblick i vad som händer i debatten kring flyktingfrågan och arbetskraftsmigrationen. Ett angeläget ämne som kan tolkas och misstolkas. Hur fri är egentligen den fria rörligheten i EU. Hur löser vi tillväxten med en allt mer åldrande befolkning i Europa när prognoserna visar att det behövs 25 miljoner fler personer som kan arbeta i EU-länderna fram till 2020?

Papperet kommer vara uppkopplat på internet inom en snar framtid – Magnus Berggren

I Norrköping utvecklas banbrytande forskning. Det handlar bland annat om information som via ”uppkopplade papper” kan skickas genom kroppen till våra mobiltelefoner. Om solceller som kan tryckas direkt på papper eller plast. Om organisk elektronik som känner av och reglerar våra kroppsfunktioner. I framtiden kommer våra förpackningar att kommunicera direkt till oss som konsumenter. Genombrotten avlöser varandra och Magnus Berggrens forskning prisas över hela världen.

Parisavtalet och klimatomställningens framtida möjligheter – Björn Ola Linnér

Klimatfrågan är ett högst aktuellt ämne som påverkar oss alla. Hur vi agerar och förhåller oss till det kommer att ha en avgörande betydelse i framtiden. Vad finns det för utmaningar och möjligheter? Professor Björn-Ola Linnér pratar om klimatanpassningar och hållbar utveckling i framtiden.

Besök Lunchklubben
Visa/dölj innehåll

Ta del av kunskap från forskare vid LiU
Visa/dölj innehåll