Det bedrivs forskning i världsklass vid Linköpings universitet och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kan betyda för regionens verksamheter i framtiden. 

Här kan du ta del av tidigare föreläsningar inom Lunchklubben, varje tillfälle har ett nytt tema. Om du skulle vilja komma i kontakt med forskaren för att ställa frågor eller diskutera framtida möjligheter så är det fritt fram att ta kontakt.

Föreläsningar från Lunchklubben våren 2023

Lunchklubben 23 januari

Presenter: Ana Kustrak Korper, recent PhD at the Department of Computer and Information Science. Innovating innovation: understanding the role of service design in innovation. Research and practice have established that service design is indispensable in leveraging innovation across industries facing increased complexity of today’s business environment. However, what is exactly service design and how can it support service innovation, especially in technology-driven organizations? In this seminar I will talk about the key insights from my PhD that explains the role service design plays in service innovation.

Föreläsningar från Lunchklubben hösten 2022

Lunchklubben 12 december

Föreläsare: professor Elin Wihlborg. En ny regering – varför då då? Elin Wihlborg resonerar kring några olika sätt att förklara varför vi fått en ny regering. Kan det vara en missnöjesyttring? En större skillnad mellan stad och land? Andra avgörande klyftor i samhället? Följer vi en europeisk trend?

Lunchklubben 21 november

Additiv tillverkning, eller 3D-printning, har väckt stort intresse tack var möjligheten att skapa och tillverka komplexa och individanpassade geometrier. Konsekvenserna spänner över hela produktens livscykel och tvingar oss att omvärdera hur produkter designas, produceras och levereras till kunder runt om i världen.

Lunchklubben 17 oktober

Föreläsare: universitetslektor Svjetlana Stekovic.
Flyg- och rymdindustrin går in i en ny era där teknisk utveckling inom områden behöver utformas för att uppnå hållbarhet och växthusgasutsläppsmål enligt EU. Presentationen kommer att fokusera på avancerade material som kritiska, nuvarande och framtida tillämpningar inom flyg- och rymdfart. 
Presentation är på engelska.

Lunchklubben 19 september 

Föreläsare: universitetslektor Torbjörn Andersson
Ny design handlar inte bara om att hitta en cool form, god användning eller nya funktioner. Det är också ett strategiskt verktyg för ett företag att bygga upp en stark produktfamilj och varumärkesidentitet. Universitetslektor Torbjörn Andersson berättar om hur genomtänkt produktdesign både kan hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft och bli mer hållbara. Torbjörns forskning bygger bland annat på djupintervjuer med designchefer på fem produktproducerande företag, verksamma inom en rad olika branscher och marknader.

Föreläsningar från Lunchklubben våren 2022 

Lunchklubben 20 juni

Föreläsare: professor Markus Heilig.
Flertalet vuxna svenskar brukar alkohol. De flesta av dem gör så utan att utveckla problem eller skador. Hos en signifikant minoritet, omkring 15% av brukarna, utvecklas bruket på ett destruktivt sätt. Man väljer i allt större omfattning alkohol framför friska belöningar, och man fortsätter bruket trots vetskap om allvarliga negativa konsekvenser. Det här föredraget berättar om forskning som försöker förstå dessa individuella skillnader, och använda denna kunskap för att ta fram effektiv behandling.

Lunchklubben 25 april 2022

Presenter: Professor Xavier Crispin.
This presentation (held in English) focused on new technologies in the areas of: wireless humidity sensors, thermoelectric energy harvesters and coolers, piezoelectric generators and loudspeakers, organic batteries and supercapacitors. 

Lunchklubben 21 mars 2022

Föreläsare: professor Simin Nadjm-Tehrani.
Digitaliseringen har slagit igenom i hela samhället. Därför är det nästan svårt att tänka sig haverier utan att digitala komponenter haft en inverkan. Att analysera och hantera cyberrisker för de samhällsfunktioner vi är beroende av och de affärer våra företag bygger på blir därmed allt viktigare.

Lunchklubben 14 februari 2022

Föreläsare: proprefekt Mathilda Björk.
En ny app stödjer medarbetare och arbetsgivare i att skapa en hållbar arbetssituation efter sjukskrivning. Att återgå i arbete efter en längre sjukskrivningsperiod är ofta utmanande både för medarbetaren och arbetsgivaren. Medarbetaren kan ha svårt att omsätta kunskaper personen fått via rehabilitering och arbetsgivaren saknar ofta kunskap och resurser för att skapa en hållbar arbetssituation för sin medarbetare.

Lunchklubben 17 januari 2022

Föreläsare: universitetslektor Aseel Berglund.
Långvarigt stillasittande ökar risken för ohälsa och är förknippat med hälsorisker – oavsett om man i övrigt lever ett fysiskt aktivt liv. En hög andel vuxna motionerar regelbundet men den vardagliga fysiska aktiviteten är låg. Utmaningen har ökat i takt med ökad digitalisering på arbetsplatsen som leder till mer stillasittande och minskad gemenskap. Detta lyftes på årets första Lunchklubb.

Tidigare föreläsningar från Lunchklubben

Ta del av kunskap från forskare vid LiU