Alla elever behöver en lugn, trygg och välstrukturerad lärandemiljö, och detta gäller särskilt elever med NPF. För detta krävs ett gott ledarskap med förmågor att skapa goda relationer, kunna leda grupprocesser och kunna kommunicera på ett tydligt sätt för att skapa en välfungerande ordning i klassrummet.

Seminarieserien kommer att belysa olika specialpedagogiska perspektiv utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att du som deltagare ska få med dig en ökad kunskap om barn och elever med olika former av NPF och didaktiska verktyg för att skapa en lyckad skolgång för dessa elever.

Inför varje träff kommer du som deltagare få läsa en text, titta på en film eller på annat sätt förbereda dig inför träffen. Vid träffarna kommer du att möta experter inom olika områden, till exempel specialpedagogik och psykologi.

Seminarieserien kommer att vara helt på distans via det digitala verktyget Zoom. Det gör att vi minskar både tid och kostnader för resor och dessutom sparar vi på miljön. 

Målgrupp: Seminarieserien vänder sig till förskollärare och lärare eller andra verksamma i skola, förskola och fritidshem, i region Östergötland. Du som fullföljer hela seminarieserien kommer att tilldelas ett intyg.

Kostnad: Seminarieserien är kostnadsfri.

Seminarieserien arrangeras av LiU Skolsamverkan som en del av Skolsamverkan Öst.

Välkommen till den tematiska seminarieserien 2022!

Program

 • 1 februari klockan 15.30-17
  NPF i ett skolperspektiv. Tove Mattsson 
 • 1 mars klockan 15.30-17
  ”Det gör ont i öronen när läraren skriver på tavlan, men ingen annan fattar det”. Hur annorlunda perception och mentalisering kan påverka skoldagen för elever med NPF. Gunvor Larsson Torstensdotter 
 • 26 april klockan 15.30-17
  Hanteringsstrategier och samtal med elever i behov av särskilt stöd. Henrik Lindqvist
 • 6 september klockan 15.30-17
  ”Att bara gå undan, det är inte världens bästa stöd” – unga vuxna med NPF beskriver sina erfarenheter av stöd i skolan. Vedrana Baric
 • 4 oktober klockan 15.30-17
  Elevassistenter som specialpedagogisk åtgärd för elever med NPF. Lotta Holme
 • 8 november klockan 15.30-17
  NPF i ett skolperspektiv – summering och framåtblickar. Tove Mattsson

Skolsamverkan

Kontakt