Medicinska fakultetens studenter kommer att arbeta som arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, logopeder, läkare och sjuksköterskor. Inom alla dessa yrken krävs förutom en god teoretisk kunskap också praktiska färdigheter. Därför är simuleringsarbetet viktigt där studenterna får öva i verklighetsnära situationer.

Publicerad 2017-10-24

Vid Clinicum används avancerade dockor för att skapa verklighetsnära vårdsituationer.
Vid Clinicum används avancerade dockor och simulerade patienter för att skapa verklighetsnära vårdsituationer.David Einar

Färdighets- och procedurträning

Färdighetsträning innebär en återkommande övning av manuella och andra tekniska färdigheter. Men det innebär också träning i bemötande och kommunikation. Den vanligaste formen av simulering är färdighetsträning med modeller och attrapper. Exempelvis injektionsträning med hjälp av konstgjorda armar och kateteriseringsträning med hjälp av modeller. Till dessa modeller använder sig studenterna av riktigt sjukvårdsmaterial av olika slag; katetrar, kanyler och exempelvis provtagningsrör.

I procedurträningen tillämpas de tidigare tränade färdigheterna i ett vårdsammanhang ett så kallat scenario. Hjärt- och lungräddning (HLR) är exempel på en sådan träning där både manuella färdigheter övas in och där dessa färdighet senare tränas i ett sammanhang. Ibland kan sammanhanget färdigheten tillämpas i vara en hel simulering.
Studenterna har också möjlighet att träna på att använda olika typer av diagnostiskt och terapeutiskt material som t.ex. blodtrycksmätare, EKG-maskiner, kognitiva tester, undersökningsutrustning, hjälpmedel av olika slag.

Scenarioträning

En patientsimulator ser ut som en människa och studenterna kan mäta bland annat blodtryck, syresättning och lyssna på hjärtljud. Simulatorerna är kopior av riktiga personer och man kan på avstånd styra vilka vitala värden simulatorn ska visa upp. Simulatorn kan även tala, hosta, kräkas och gråta. I mångt och mycket kan man alltså efterlikna en riktig sjukdomssituation. All simulatorträning sker i autentiska sjukvårdsmiljöer.

På Clinicum finns följande simulatorer tillgängliga: SimMan 3G, SimMan, SimSimBaby, ALS-simulator, Resusci Anne, MegaCode Kid, Nursing Anne samt ett stort antal HLR-träningsmodeller och omvårdnadsdockor utan datoriserad funktionalitet. Dessutom kan så kallade SimPads användas för att skapa passande värden för omvårdnadsdockor och verkliga simulerade patienter.

Simulerade patienter

Simulerade patienter/personer används av många vårdutbildningar i världen för att ge studenter möjlighet att träna realistiska situationer med människor redan innan man kommer ut och träffar patienter.  Simulerade patienter är amatörskådespelare som lär sig att gestalta en patientroll eller någon annan roll, till exempel en anhörig. Den simulerade personen kan förutom att agera en roll också ge studenterna feedback på till exempel bemötande.

Arbeta som simulerad patient eller person?

Vill du arbeta som simulerad patient eller person? Kontakta sp.clinicum@liu.se.

Video

Läs mer

Clinicum