2003 startade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet och mycket har hänt sedan dess. Vi vill ta chansen att fira 20-årsjubileet och lyfta fram utbildningen på ett positivt sätt för studenter, alumner, nuvarande och tidigare anställda vid avdelningen för socialt arbete och våra viktiga samarbetspartners utanför universitetet.

En illustration av centrala Norrköping.

Välkommen till oss den 14 september! Dagen bjuder på föreläsningar och panelsamtal med forskare inom fältet samt företrädare från välfärdens aktörer inom det sociala arbetet på lokal och nationell nivå.

Anmäl dig redan nu!

Program

Program för socionomutbildningens 20-årsjubileum

13 september – Firandet smygstartar

12.00 – 15.00
Öppning av utställningsytan i Lobbyn Kåkenhus samt bibliotekets bokbord.

15.15 – 17.00
Föreläsning för anställda vid Avdelningen för socialt arbete. Se separat anmälan.

14 september – Jubileumsdagen

08.45 – 09.25
Samling i Lobbyn, Kåkenhus plan 3, med kaffe och mingel

09.25 – 09.30
Magnus Nilsson, programansvarig och dagens moderator

09.30 – 09.45
Öppningsanförande TBA

09.45 – 10.00
Socionomprogrammets start vid LiU, Helena Klöfver, tidigare programansvarig

Civilsamhället, staten, socialt arbete och socionomprogrammet
10.05 – 10.55
Helena Wiklund, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

10.55 – 11.10
Bensträckare i salen

11.10 – 11.25
David Ekholm, lektor i socialt arbete vid LiU och verksam vid CKS

11.30 – 11.55
Susanna Alakoski, gästprofessor i Moa Martinssons namn vid LiU

Lunch på egen hand

Socionomutbildning nu och i framtiden. Vad är det vi utbildar för? Relationen mellan forskning och utbildning
13.30 – 14.00
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitetet

Tårtkalas i Kåkenhus

Framtiden. Hur vi möter utmaningarna inom utbildning och socialt arbete?
14.30 – 15.30
Panelsamtal:
Yvonne Thilander, Socialdirektör, Norrköpings kommun
Susanna Alakoski, författare och Gästprofessor, LiU
Helena Wiklund, Sveriges kommuner och regioner
David Ekholm, lektor i socialt arbete vid LiU och verksam vid CKS
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitetet

Sammanfattning och avslutning
15.30 – 16.00
Marie Gustavsson, avdelningschef för avd. Socialt arbete, LiU

Socionomprogrammet

Organisation