Upprörs du av fattigdom, segregation och utanförskap? Vill du göra skillnad för människor i socialt utsatta situationer och bidra till förändring i samhället? I så fall är Socionomprogrammet en utbildning för dig! 

Socionomprogrammet, 210 hp

VT 2024 / Helfart / Norrköping

Socionomprogrammet, 210 hp

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Socionomprogrammet, 210 hp

VT 2025 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan
Som socionom arbetar du ofta med människor i utsatta situationer där det är viktigt med ett professionellt bemötande. På socionomprogrammet på LiU lär du dig att se sociala problem ur flera perspektiv. Du lär dig hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras. Utbildningen ger dig kunskap om ledarskap och hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Du lär dig också om vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. 

Engagerade lärare och studenter

Under utbildningen studerar du allt från förebyggande arbete till utredning, behandling, ledning och samhällsarbete. Socialt arbete handlar om mångfaldsfrågor och att arbeta för att motverka ojämlikhet och utanförskap. Socialt arbete stannar inte vid lokala, regionala och nationella problem utan berör också problem på en global nivå genom utmaningar som ökad migration och miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Socionomprogrammet vid LiU har också anpassade kurser i välfärdsrätt, där du läser den juridik som är aktuell för socionomer. Teori varvas med träning av yrkesfärdigheter och fältstudier. 

I utbildningen ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du aktivt deltar i en verksamhet under handledning. VFU-perioden kan genomföras utomlands – samma sak gäller för ditt examensarbete. 

Du möts av engagerade lärare och studenter som tar väl hand om dig. Du får tillfälle att arbeta med dig själv och får på så sätt självkännedom och ett professionellt förhållningssätt som hjälper dig i socionomyrket. 

För dig med två års arbetslivserfarenhet på minst halvtid finns en särskild urvalskvot. 

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Intyg om arbetslivserfarenhet

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Karriär och framtid

Ditt bidrag till samhället som socionom

Vanliga arbeten för socionomer finns inom den kommunala socialtjänsten med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd och/eller behandling. Andra arbetar som kuratorer på skolor eller inom hälso- och sjukvården, eller som chefer och handläggare i äldre- och funktionshinderomsorgen. Andra vanliga områden är socialt behandlingsarbete inom barn- och ungdomsvård eller missbruksområdet. Socionomer anställs även av Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Försäkringskassan och olika ideella organisationer eller privata företag. 

Röster om programmet

Utlandsstudier

Studentlivet

Campus Norrköping