Socionom, 210 hp

Två studenter diskuterar på biblioteket på Campus Norrköping

Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring.

Socionom, 210 hp

HT 2019, Helfart, Norrköping

Socionom, 210 hp

VT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Socionom, 210 hp

HT 2020, Helfart, Norrköping

Socionom, 210 hp

VT 2021, Helfart, Norrköping

Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp.

Viktig och värdefull kunskap

På socionomprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt en akademisk yrkesexamen – socionomexamen. Här utvecklar du din förmåga att analysera sociala processer och problem ur teoretiska perspektiv. Du lär dig att tillämpa mångfaldsperspektiv, och har dessutom möjlighet att studera allt från förebyggande arbete till utredning, behandling, ledning, samhällsarbete och transnationellt socialt arbete. Genom hela utbildningen varvas teoretiska studier med träning av yrkesfärdigheter och fältstudier. Dessutom ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning där du aktivt deltar i en verksamhet under handledning av professionella yrkesverksamma och lärare. Om du vill kan du genomföra denna period utomlands.

Eget ansvar

Socionomutbildningen förutsätter att du tar stort eget ansvar, är aktiv och att du arbetar självständigt med litteraturstudier, uppgifter och redovisningar som sker såväl skriftligt som muntligt. Under utbildningen har du möjlighet att bearbeta både dina personliga och yrkesmässiga färdigheter inför de krav och utmaningar som arbetet kan innebära.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Intyg om arbetslivserfarenhet
Visa/dölj innehåll

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som socionom möter du människor i olika – ofta svåra – situationer i livet. Många socionomer arbetar inom den kommunala socialtjänsten med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd och/eller behandling. Andra arbetar som kuratorer på skolor eller inom hälso- och sjukvården, eller som chefer och handläggare i äldre- och handikappomsorgen. Andra vanliga områden är socialt behandlingsarbete inom barn- och ungdomsvård eller missbruksområdet. Socionomer anställs även av bland annat Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Försäkringskassan och olika ideella organisationer eller privata företag.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll