Socionom, 210 hp

Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring.

Socionom, 210 hp

HT 2021, Helfart, Norrköping

Socionom, 210 hp

VT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Socionom, 210 hp

HT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Socionom, 210 hp

VT 2023, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp.

Viktig och värdefull kunskap

På socionomprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt en akademisk yrkesexamen – socionomexamen. Här utvecklar du din förmåga att analysera sociala processer och problem ur teoretiska perspektiv. Du lär dig att tillämpa mångfaldsperspektiv, och har dessutom möjlighet att studera allt från förebyggande arbete till utredning, behandling, ledning, samhällsarbete och transnationellt socialt arbete. Genom hela utbildningen varvas teoretiska studier med träning av yrkesfärdigheter och fältstudier. Dessutom ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning där du aktivt deltar i en verksamhet under handledning av professionella yrkesverksamma och lärare. Om du vill kan du genomföra denna period utomlands.

Eget ansvar

Socionomutbildningen förutsätter att du tar stort eget ansvar, är aktiv och att du arbetar självständigt med litteraturstudier, uppgifter och redovisningar som sker såväl skriftligt som muntligt. Under utbildningen har du möjlighet att bearbeta både dina personliga och yrkesmässiga färdigheter inför de krav och utmaningar som arbetet kan innebära.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Intyg om arbetslivserfarenhet Visa/dölj innehåll

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Som socionom möter du människor i olika – ofta svåra – situationer i livet. Många socionomer arbetar inom den kommunala socialtjänsten med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd och/eller behandling. Andra arbetar som kuratorer på skolor eller inom hälso- och sjukvården, eller som chefer och handläggare i äldre- och handikappomsorgen. Andra vanliga områden är socialt behandlingsarbete inom barn- och ungdomsvård eller missbruksområdet. Socionomer anställs även av bland annat Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Försäkringskassan och olika ideella organisationer eller privata företag.

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Emily berättar om varför hon valde att läsa Socionomprogrammet på LiU.

Möt Caroline som berättar om sitt arbete som enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.

Sebastian

Varför valde jag min utbildning?
Efter att ha testat en hel del olika yrken märkte jag att det var arbetet och kontakten med människor som var det roligaste. Jag tittade runt och valde tillslut socionomutbildningen då det är en bred utbildning och för att den lär en hur både arbetet med människor går till men också hur samhället är uppbyggt och fungerar.

Vad vill jag arbeta med i framtiden?
Just nu är jag inne på att arbeta med kriminalvård och hjälpa brottslingar ut i samhället igen. Dock ändrar jag mig fram och tillbaka hela tiden så om du frågar mig när jag tar examen så kan det vara något helt annat.

Jag trivs på Linköpings Universitet därför att…
Det är en sån välkomnande och härlig stämning, både bland studenter och lärare. Ända sedan första dagen har jag blivit bra bemött av dels fadderiet under Nolle-P och kurskamrater men också av lärarna på skolan.

Sofia

Varför valde jag min utbildning?
Jag valde socionomprogrammet eftersom jag tycker om att jobba med människor samt att utbildningen ger bred grund för flera olika jobb. Det känns som en trygghet att ha en gedigen utbildning med goda chanser till jobb efter examen.

Vad vill jag arbeta med i framtiden?
Jag vet inte än, men jag har börjat intressera mig för budget-skuldrådgivning. Jag är öppen för att prova på det mesta, det viktiga för mig är att hitta en arbetsplats där jag trivs och kollegorna är bra.

Jag trivs på Linköpings Universitet därför att…
Programmet är hittills väldigt bra med kunniga och engagerade lärare. Examinationsformerna varierar så det känns sällan tungt och tråkigt. Sen så ligger ju campus Norrköping i en jättefin miljö!

Saskia

Varför valde jag min utbildning?
Jag valde att plugga socionom för att det är en bred grundutbildning som ger mig möjligheten att arbeta med stöd till människor inom många olika sociala områden. Utbildningen täcket även in ämnen som sociologi, socialpsykologi, feministisk teori, samhällspolitik och intersektionalitet, vilket jag tycker är intressant!

Vad vill jag arbeta med i framtiden?
Jag vill jobba med ungdomar, samtalsbehandling, jämställdhetsfrågor och eventuellt plugga vidare till sexolog i framtiden.

Jag trivs på Linköpings Universitet därför att...
Norrköping har ett så vackert Campus och ett aktivt studentliv som ger möjlighet att träffa många nya människor.

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll