Är du journalist och söker uppslag för nyhetsartiklar och reportage under sommaren? Här finns en sammanställning över några av forskare på Linköpings universitet som kan svara på frågor om alltifrån hälsa till djurs beteende och ämnen som kan kopplas till familj, semester eller omställningen inför skolstarten.

Flicka luktar på blomma. Foto EXTREME-PHOTOGRAPHER Observera att det inte kan ges någon garanti på att de forskare som finns med på listan alltid går att nå. På LiU:s forskningssida kan du söka efter fler forskningsområden och kontaktuppgifter till forskare.

Pressjour
Vecka 28-31 är pressjouren öppet alla vardagar mellan klockan 9.00 och 13.00. Kontakta press@liu.se eller 013-28 10 00. Fler presskontakter hittar du på liu.se.

Bilder
Bilder på forskarna kan du hitta i Linköpings universitets bildarkiv. Vänligen ange fotografens namn vid användning.

Hälsa och sjukdomar

Allergier
Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, 013-28 24 18, maria.jenmalm@liu.se
Fästingburna sjukdomar
Johanna Sjöwall, överläkare och adjungerad universitetslektor, 070-2866080, johanna.sjowall@liu.se
Fästingar och fästingburna sjukdomar, bakteriesjukdomar
Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, 070-08 96 852, 013 28 89 60 eller 010-10 38 586, per-eric.lindgren@liu.se
Virus
Jorma Hinkula, professor i molekylär virologi, 013-28 28 46, jorma.hinkula@liu.se
Hudcancer – njut av solen, men akta huden
Magnus Falk, biträdande professor, magnus.falk@liu.se
Stöd i mobilen för att minska sin alkoholkonsumtion
Marcus Bendtsen, universitetslektor, marcus.bendtsen@liu.se (endast mejl)
Beroendeproblematik, alkohol och droger
Markus Heilig, professor i psykiatri, 070-085 0769, markus.heilig@liu.se
Nätdroger, kriminalteknik (forensik)
Henrik Gréen, professor i forensiska vetenskaper, 0703-56 46 96 eller 010-483 4157, henrik.green@liu.se
Våld mot barn, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Laura Korhonen, professor, 013-28 11 81, laura.korhonen@liu.se
Stress och hälsa
Åshild Olsen Faresjö, biträdande professor, 013-28 26 80, ashild.olsen.faresjo@liu.se
Förlossning och graviditet
Marie Blomberg, professor i obstetrik och gynekologi barn och kvinnors hälsa, 013-28 89 56, marie.blomberg@liu.se
Prioriteringar i vården
Lars Sandman, professor, 0732–06 58 18, lars.sandman@liu.se

Djur, natur och turism

Naturturism och nationalparker
Emelie Fälton, universitetslektor, 013-28 22 31, emelie.falton@liu.se
Vikingarelaterad turism, konspirationsteorier och nya religiösa rörelser
Fredrik Gregorius, universitetslektor, 013-28 66 41, fredrik.gregorius@liu.se
Lokal utveckling och landsbygd
Josefina Syssner, professor i kulturgeografi, 011 36 32 45, josefina.syssner@liu.se
Biologisk mångfald, hotade arter och ekosystemtjänster
Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-28 26 85 karl-olof.bergman@liu.se
Djurs beteende
Per Jensen, professor i etologi, 013-28 12 98, per.jensen@liu.se
Hur katter och människor kommunicerar med varandra
Robert Eklund, biträdande professor, 013-28 29 43, robert.eklund@liu.se, robert@roberteklund.info

Träning, idrott och sport

Idrottsskador, skador inom fotboll
Martin Hägglund, professor i fysioterapi, 073-334 77 04, martin.hagglund@liu.se
Skadeförebyggande träning
Hanna Lindblom, universitetslektor, 013-28 47 84, hanna.lindblom@liu.se (ej tillgänglig per telefon vecka 26)
Idrottsmedicin, fokus på hjärta och vad som händer när vi rör oss
Anna Carlén, läkare, 070-6589412, anna.carlen@liu.se
Kristofer Hedman, universitetslektor, kristofer.hedman@liu.se
Idrottspsykologi
Carolina Lundqvist, universitetslektor i psykologi, docent i idrottsvetenskap, leg. psykoterapeut, 072-23 80 018, carolina.lundqvist@liu.se

Olyckor och räddningsinsatser

Efterforskning av saknade och försvunna personer
Rebecka Stenberg, universitetslektor, 0708-991 633, rebecca.stenberg@liu.se
Räddningsinsatser och krishantering
Sofie Pilemalm, professor, 013-28 40 51, sofie.pilemalm@liu.se
Första hjälpen vid trauma och blodförluster (även frivilliga som del av totalförsvaret, evenemangssäkerhet)
Carl-Oscar Jonson, KMC carl-oscar.jonson@liu.se
Katastrofmedicin
Andreas Wladis, professor andreas.wladis@liu.se

Inför skolstarten

Läsundervisning med läsrobot, socialt utsatta barns skolgång
Susanne Severinsson, susanne.severinsson@liu.se; 013-28 12 56
Små barn, skärmar och digitala medier, även barns tidiga utveckling (0-5 år).
Mikael Heimann, professor emeritus i utvecklingspsykologi, 013-28 19 80, mikael.heimann@liu.se
Anett Sundqvist, biträdande professor i psykologi, 013-28 27 26, anett.sundqvist@liu.se
Forskning kring fritidshem
Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se; 011-36 33 55
Skolstart och fritidshem
Lina Söderman Lago lina.lago@liu.se; 013-28 14 13
Sociala relationer och mobbning
Robert Thornberg, professor, 013-28 21 18, robert.thornberg@liu.se
Camilla Forsberg, 013-28 58 92; camilla.forsberg@liu.se
Skolan och marknaden, folkbildning och vuxenutbildning
Andreas Fejes, professor, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se
Utbildning och integration
Magnus Dahlstedt, professor, 0736-416 739; 011-36 32 37, magnus.dahlstedt@liu.se
Utbildning och lärande
Anders Jidesjö, universitetslektor, 013-28 89 02, anders.jidesjo@liu.se
Läroplaner och betyg
Magnus Hultén, professor, 011-36 32 41, magnus.hulten@liu.se
Håkan Löfgren, biträdande professor, 013-28 20 51, hakan.lofgren@liu.se

Miljö, hållbarhet och klimat

Hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, affärsutveckling
Mattias Lindahl, professor, 013-28 11 08, mattias.lindahl@liu.se
Stadsodling, läckage av näringsämnen från odling
Genevieve Metson, universitetslektor +46 760 82 00 13, genevieve.metson@liu.se
Våtmarker och övergödning
Karin Tonderski, biträdande professor karin.tonderski@liu.se
013-28 44 67
Miljögifter, ekotoxikologi, mikroplaster och slemsvampar
Henrik Kylin, professor, 013-28 22 78, henrik.kylin@liu.se

Artificiell intelligens och cybersäkerhet

Autonoma systems säkerhet och cybersäkerhet
Simin Nadjm-Tehrani, professor, 0702- 28 24 12 simin.nadjm-tehrani@liu.se
Mikael Asplund, universitetslektor, 013-28 26 68, mikael.asplund@liu.se
Artificiell intelligens
Fredrik Heintz, professor, 0700-895689, fredrik.heintz@liu.se
Artificiell intelligens, språkmodeller och ChatGPT
Marco Kuhlmann, professor, 013-28 46 44, marco.kuhlmann@liu.se (är ej tillgänglig 23 juni–28 juli samt 7–12 augusti)

Fler expertlistor