Varje år kan studenter, doktorander eller föreningar på Campus Norrköping söka pengar till bland annat exjobb, resor, projekt, föreningsaktiviteter eller insatser som berikar studentlivet.

Foto Thor Balkhed Stipendierna syftar till att lyfta drivna studenter och doktorander och levandegöra Campus Norrköping. Det går att få pengar för exempelvis:
  • omkostnader i samband med exjobb (fördjupade studier, resor, konferenser)
  • kostnader för projekt (kulturella insatser eller lösningar på verkliga problem)
  • inköp eller utgifter för olika typer föreningsinsatser
  • goda gärningar av alla slag

Alla studenter och doktorander kan söka, som individ eller som en grupp, för något man kommer att göra eller något som redan utförts. Det går även att nominera någon annan, som bidragit med att utveckla studentlivet på Campus Norrköping eller gjort en god gärning som förtjänar en belöning. För att ansöka krävs LiU-ID.

Läs mer och ansök senast 9 oktober

Stipendiegivare och mottagare äter lunchFoto: Thor Balkhed. Stipendieutdelning 2022 i Wadströmska villan, Norrköping

Stipendiegivarnas kriterier

  • Actia vill stimulera nytänkande inom teknisk utbildning och delar ut stipendium till studenter som åstadkommer kreativa lösningar på verkliga och svåra problem.
  • LFV delar ut innovationsstipendium och uppmuntringsstipendium med inriktning mot flygtrafik.
  • Norrköpings kommun belönar studenter och doktorander som bidrar till utveckling av kommunens verksamheter.
  • Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond belönar studenter och doktorander vid tekniskt inriktade utbildningar.
  • Stig Wadströms stiftelse delar ut stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang som bidrar till ett levande campus.
Pengarna räckte till en resa till Rio med boende och mat. Det var en stor ära att just mitt projekt blev utvalt.
Emelie Athley, Mottagare av stipendium 2023

Kontakt