Presentation

Jag arbetar med blandad administration inom både forskningssamordning och grundutbildning. Utöver det är jag också samordnare för stipendier på Campus Norrköping och för Brains & Bricks.

Utbildningsadministration inom Byggprogrammet på Kommunikations och Transportsystem

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter inom grundutbildning är att sköta administrationen på Byggprogrammet  i Norrköping och att vara ett stöd för lärare, studievägledare och studenter. Något som förekommer under hela terminen är administration kring Ladok (nationellt stöd för högskolors studieadministration) med bland annat inrapportering av betyg. Jag sköter även administration på Lisam (lärplattform) och tentamenshantering, samt administration av examensarbeten inom Byggprogrammet.

Forskningssamordning för forskare inom Fysikalisk elektronik, Elektronik och systemdesign samt Kommunikationssystem, Byggteknik.

Jag är ett stöd till forskare och doktorander inom mitt område vad gäller ansökningar, ekonomi och budget, beställa resor och övrigt förekommande.

Samordnare för stipendier på Campus Norrköping.

Jag är samordnare och sekreterare vid beredning av stipendier inom Campus Norrköping. Alfastiftelsens stipendier söker man under vårterminen och Norrköpings stipendier under höstterminen. Beredningen innebär att studenter till mig skickar sina ansökningar om att få del av stipendier, varvid jag sammanställer till våra uppdragsgivare samt är med vid urval och beslutsmöten. Det är också jag som administrerar utbetalningar och har dialog under året med donatorer och studenter.

Administratör för Brains & Bricks, B&B

B&B är en centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen som är knuten till en värdinstitution. Här är jag ett administrativt stöd till föreståndaren för centrumbildningen.

Administratör för renrummet

Renrummet är en laboratoriemiljö på Campus Norrköping med sektioner som i olika hög grad är fria från partiklar i luften och på ytor. Där utförs några av universitetets mestavancerade tekniska experiment, särskilt inom organisk elektronik.

Relaterad information
Visa/dölj innehåll