17 februari 2015

Linköpings universitet har tilldelats ytterligare 20 miljoner
kronor för bygga upp en världsledande, tvärvetenskaplig kultur- och miljöforskning. Bland annat ska pengarna satsas på forskning om de kemiska vapen som ligger dumpade på Östersjöns botten.

Cecilia Åsberg, biträdande professor och avdelningschef på tema genus och Johan Hedrén, docent vid Tema miljöförändring. Foto: Björn Pernrud– Det är den största satsningen på humaniora någonsin i Sverige. Att vi får det här bidraget visar att vårt natur-kulturperspektiv är viktigt. Vi måste föra en djupare diskussion om människans roll i naturen och vilken roll naturen har i henne, säger Cecilia Åsberg, biträdande professor och avdelningschef på tema genus, som leder satsningen och nu blir programchef.

Framgångsrik Temainstitution

I december mottog Linköpings universitet 20 miljoner kronor av forskningsstiftelsen Mistra för att bygga upp en tvärvetenskaplig kultur- och miljöforskning som kan sätta Sverige på kartan. Nu mottar universitetet ytterligare 20 miljoner från forskningsrådet Formas.
Johan Hedrén, docent vid Tema miljöförändring, tror att anledningen till att man satsar på Linköpings universitet är den tvärvetenskapliga Temainstitutionen.
– Genom våra framgångsrika Temainstitutioner har vi visat att Linköpings universitet redan kan det här med samhällsrelevant tvärvetenskap, vi har kompetensen för ett program av den här storleken, säger han.

Kemiska vapen i Östersjön

Inom ramen för programmet deltar 13 internationella och nationella universitet, som gemensamt kommer att arbeta med 20 tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Ett av projekten är Gotland Deep som syftar till att få svar på frågor kring de 15 000 ton kemiska vapen som dumpades i Östersjön under andra världskriget. Förutom att fiskare har giftskadats när de fiskat upp delar av vapengömman innebär dessa kemiska vapen ett hot om fisk skulle få i sig kemikalierna.
– Hur påverkar detta ”militära vattenarkiv” vår syn på Östersjön? Har vår miljömedvetenhet förändrats? Hur samspelar natur och kultur i den här? Även om detta är en historisk händelse är den aktuell, för gifterna kommer inte försvinna, säger Cecilia Åsberg.

Projektet Gotland Deep, tillsammans med flera av de andra projekten, beräknas kunna presentera sina första resultat inom fyra år.


Läs mer:

The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory

http://www.theseedbox.se/environmental-humanities-collaboratory?l=s