Vad räknas som naturligt i en värld av miljöförändringar, mänsklig klimatpåverkan, förgiftning och plaster i haven? Vad räknas som mänskligt i ett tekniksamhälle med syntetisk biologi och digitala medborgare? I området genus, natur, kultur undrar jag över existentiella, etiska och mer-än-mänskliga frågor som väcks i en postnaturlig samtid.

För att möta framtidens utmaningar utvecklar jag de feministiska analysverktygen inom humaniora och samhällsvetenskap för det mer-än-mänskliga (djur, teknik, natur) och kanske alltför mänskliga tillstånd vi befinner oss i. Jag har under årens lopp utvecklat tvärvetenskaplig genusforskning (2005 disputerade jag med den första genusvetenskapliga avhandlingen i Sverige), posthumaniora och mer-än-mänskliga kulturstudier (med utgångspunkt i feministisk teori, vetenskaps- och teknikstudier och multispecies studies) och miljöorienterad humaniora (2013 grundade jag det svensk-internationella forskningsprogrammet inom miljöhumaniora, The Seed Box). Just nu utvecklar jag en tvärvetenskaplig underavdelning till dessa tre områden, havshumaniora.

Min forskargrupp, The Posthumanities Hub, är sedan 2008 en livlig feministisk plattform för olika projekt, internationella nätverk, konst och kommunikation, gästforskare, natur- och kulturvetare som möts i kreativitet och nyfikenhet över universitets-, nations- och disciplingränser. I olika projekt vid The Posthumanities Hub skapar vi möten för konst, vetenskap, teori och samhälle med utgångspunkt i väldigt tvärvetenskaplig humaniora. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer

2022

Cecilia Åsberg, Marietta Radomska, Christina Fredengren, Jesse Peterson, Janna Holmstedt, Caroline Klingborg Elgh, Ulrika Gunnarsson Östling, Martin Avila (2022) More-than-human feminisms across arts and sciences G22 Conference - Shaping Hopeful Futures in Times of Uncertainty: The Challenges and Possibilities of Gender Studies

Temapodden

Nyheter

Organisation