Fotografi av Cecilia Åsberg

Cecilia Åsberg

Professor

Jag forskar om vad som räknas som naturligt (och därmed socialt och ideologiskt laddat) och vad som räknas som mänskligt, humaniserat eller avhumaniserat, i en historiskt spännande samtid av teknik, naturvetenskap, medicin och miljöförändringar.

Vad räknas som naturligt i en värld av miljöförändringar, mänsklig klimatpåverkan, förgiftning och plaster i haven? Vad räknas som mänskligt i ett tekniksamhälle med syntetisk biologi och digitala medborgare? I området genus, natur, kultur undrar jag över existentiella, etiska och mer-än-mänskliga frågor som väcks i en postnaturlig samtid.

För att möta framtidens utmaningar utvecklar jag de feministiska analysverktygen inom humaniora och samhällsvetenskap för det mer-än-mänskliga (djur, teknik, natur) och kanske alltför mänskliga tillstånd vi befinner oss i. Jag har under årens lopp utvecklat tvärvetenskaplig genusforskning (2005 disputerade jag med den första genusvetenskapliga avhandlingen i Sverige), posthumaniora och mer-än-mänskliga kulturstudier (med utgångspunkt i feministisk teori, vetenskaps- och teknikstudier och multispecies studies) och miljöorienterad humaniora (2013 grundade jag det svensk-internationella forskningsprogrammet inom miljöhumaniora, The Seed Box). Just nu utvecklar jag en tvärvetenskaplig underavdelning till dessa tre områden, havshumaniora.

Min forskargrupp, The Posthumanities Hub, är sedan 2008 en livlig feministisk plattform för olika projekt, internationella nätverk, konst och kommunikation, gästforskare, natur- och kulturvetare som möts i kreativitet och nyfikenhet över universitets-, nations- och disciplingränser. I olika projekt vid The Posthumanities Hub skapar vi möten för konst, vetenskap, teori och samhälle med utgångspunkt i väldigt tvärvetenskaplig humaniora. 

Forskning

Forskningsprojekt

Kelp Kongressen 2019 på Lofoten.

Havshumaniora

Ett tvärvetenskapligt projekt i gränssnittet mellan konst, miljöhumaniora, miljövetenskap och lokalsamhälle som syftar till att skapa kreativ kapacitet kring kustkultur, småskalig sjömatsodling och en större havsmedvetenhet i samhället i stort.

Edmond de Belamy, by Artificial intelligence software.

Sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ AI-teknik

Applications of AI to the arts are becoming more common. Many artists and AI engineers are rushing headlong into developing and using this technology, and some stakeholders are making considerable profit, due in large part to contemporary hype.

En högteknologisk avfallsenergianläggning i Gärstad i Östergötland, Sverige.

Checking in with Deep Time Clocks

This project aim to deal with how to better re-tie the material and immaterial knots between past, present and future generations, and to suggest ways forward towards innovative ways of checking in with our post-natural and materializing clocks.

Unga framtidsskapare

Nu mer än någonsin behövs forskning och forskningskommunikation anpassad för dagens miljö- och mångfaldsutmaningar. Det behövs kunskapande som träffar unga vuxna där de befinner sig (i skola och på sociala medier) och hjälper dem möta upp framtiden.

Rockband med äldre kvinnor

Äldre och åldrande

Människors åldrande är en ständigt pågående process. Vid LiU studerar vi hur det är att bli äldre och åldrandet i sig.

Bild på medicin

Medicin som identitetsskapare

Med fyra receptbelagda mediciner som studieobjekt undersöks i detta projekt hur förskrivning av medicin kan definiera vad det innebär att vara en ”frisk” individ. Undersökningen görs i två länder, Sverige och Storbritannien.

Publikationer

Temapodden

Pod

Nyheter

Organisation