16 november 2016

Sveriges enskilt största forskningsprogram, Wallenberg
Autonomous Systems Program, WASP har mötts av ett stort intresse från industrin, 52 ansökningar har kommit in till de 20 platserna för industridoktorander.

- Det är enorm roligt att intresset från industrin är så stort. Det visar med all tydlighet att satsningen är viktig för Sverige, konstaterar Mille Millnert, ordförande för WASP.
Ansökningar har kommit från en stor antal företag, från Atlas Copco, Autoliv, Axis Communications, Boliden, Ericsson, Saab, Scania, Volvo och många fler.

Mille Millnert, ordförande WASPFoto: Göran Billeson- Ansökningarna täcker också våra forskningsområden, vilket visar att vi fokuserar på angelägna forskningsfrågor. Några exempel där trycket är extra stort är inom dataanalys och lärande, mjukvara, beslutsstöd och inom samarbete och interaktion för autonoma fordon och system, berättar Lars Nielsen, programdirektör för WASP.

Industridoktorander anställda av företagen

Industridoktorander är anställda av företagen med halva lönen finansierad från programmet under doktorandtiden. En bedömningsgrupp är tillsatt med uppgift att bedöma ansökningarna. Beslutet vilka som sedan får de åtråvärda tjänsterna fattas av WASP:s styrelse.

Parallellt pågår också sökandet efter upp till 26 doktorander som finansieras helt inom programmet och som tillsammans med industridoktoranderna ska delta i WASP:s forskarskola.

WASP i korthet

Forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Umeå, Lunds och Linköpings universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor under 11 år, varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder medan resterande 500 miljoner kommer från universitet och företag.

Wallenberg Autonomous Systems Program

Forskare