Byggarbetare som ägnar nästan halva sin arbetsdag åt att vänta på eller flytta material. Materialpallar som flyttas gång på gång för att de ligger i vägen för något annat – eller material som måste beställas på nytt för att ingen vet var på byggplatsen det finns. Så kan det se ut när bygglogistiken inte fungerar. Forskning behövs för att göra byggandet mer effektivt.

Byggplats, man i gul väst och hjälm tittar uppåt Foto Thor Balkhed

Logistik är kunskapen om hur man styr flöden av material och andra resurser så att arbetet blir så effektivt som möjligt. Byggbranschen har varit långsam att ta till sig denna kunskap jämfört med många andra branscher. Men 2009 händer det något. Då får LiU en professor i bygglogistik – Sveriges, Europas och förmodligen världens första. Tjänsten finansieras av en stiftelse grundad av Lars Erik Lundberg, ett tungt namn inom bygg- och fastighetsbranschen.

Porträtt av man som lerMartin Rudberg, professor i bygglogistik Foto Anna NilsenProfessor Martin Rudberg börjar uppbyggnaden av en forskargrupp som riktar in sig på tre delvis olika men sammanhängande problemområden: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet mellan dem.

Förutom att den ger billigare och snabbare byggen är bygglogistiken bra för miljön. Antalet transporter kan minskas mycket kraftigt vilket betyder mindre utsläpp. Och att material ska kasseras för att ingen hittade det när det behövdes är naturligtvis ett stort resursslöseri som bättre processer kan sätta stopp för.

Vad säger då branschen? Jo, fler och fler aktörer inser värdet av bra bygglogistik. Det gäller såväl entreprenörer och grossister som beställare. Många kommuner vill satsa, de ser att logistiken påverkar byggeffektiviteten men också säkerheten vid till exempel skolor och förskolor i samband med stadsutveckling.

Forskargruppen vid Linköpings universitet har blivit nationellt ledande inom sitt område och uppvaktas från många håll. De stora bygguniversiteten i Sverige vill ha med LiU:s forskare i projekt som handlar om bygglogistik. Till exempel som ”vallacoacher”, byggbranschens motsvarighet till de vallateam som följer med skidlandslaget för att ge åkarna så bra förutsättningar som möjligt i sina lopp. ”Vallacoacherna” ska ut på fältet på byggarbetsplatser för att mäta, följa upp och hjälpa till att utveckla logistiken.

Inte minst är digitalisering ett medel för effektiva och säkra byggplatser. På sikt kan bygglogistikforskningen ge oss billigare bostäder med kortare byggtider och bättre resursutnyttjande – en viktig fråga för ett samhälle där alla ska få plats.

Foto: Thor Balkhed

Utbilda dig och skapa framtidens byggplats

Läs mer om forskningen

Förnyare från början