Bygglogistik

Vallastaden 2017 - bygglogistik.
 På en byggarbetsplats, här Vallastaden i Linköping, ska människor, maskiner och material finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Foto: Thor Balkhed Thor Balkhed

Vi forskar för effektivare byggen

Forskningen är behovsmotiverad med det övergripande målet att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet, fokuserat på tre delvis olika, men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

Grundstommen i forskningen är den donationsprofessur som inrättades under 2009 
L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning. 

Forskningsprojekten är fördelade på tre områden

  • Utveckla nya metoder och nya processer för effektiv bygglogistik
  • Utveckla logistiska principer och metoder för ökad grad av industrialisering, och 
  • Utveckla informations-, planerings- och beslutsstödsystem för bygglogistik.

Exempel på projekt inom Bygglogistik

  • Planering för effektivt byggande: Integration av bygg- och leveransprocesserna
  • Byggherrerollen och beställarperspektiv på effektiv bygglogistik
  • Totalkostnadseffekter av tredjepartslogistik inom byggbranschen
  • Effektivt betongbyggande – simulering av stomdrift och försörjningskedjor
  • Produktionsstrategi och processval vid industrialisering av byggprocessen

Nyheter om oss

Martin Rudberg om Uppkopplad byggplats i Lean Forum Bygg

Framtidens byggen formas

Ramverk ger skjuts åt logistiken

Uppkopplade byggen sparar miljarder

Intresset för bygglogistik har vaknat

Martin Rudberg har tagit bygglogistik till en ny nivå

Standarder väg mot effektivare byggen

Samarbeten

Brains & Bricks, Peab, NCC, Skanska, JM Bostad AB, Arcona, Bo Klok, Ikano Bostad, Cramo, DB Schenker, Stockholms Stad, LTH, KTH, CTH, LTU, m.fl.

Finansiärer

L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning, Cementa, Region Östergötland, Sankt Kors Fastighets AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Vinnova, m. fl.

Sökes: Doktorander i bygglogistik

De två aktuella anställningarna kommer att vara knutna till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, där forskningen är behovsmotiverad och förankrad i byggbranschen. Det övergripande målet är att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad, kvalitet och hållbarhet. Forskningen inriktas på tre delvis olika men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet och integrationen dem emellan.

Läs mer >>

 

Nyheter om Bygglogistik

Bygglogistik på Twitter

Forskningsledare

Forskare

Ytterligare person knuten till gruppen

Byggarbetsplats från luften, vinter
Thor Balkhed
Byggarbetsplats från luften
Thor Balkhed
Byggarbetsplats från luften, fasader
Thor Balkhed

Relaterad information