Bygglogistik

Vallastaden 2017 - bygglogistik.
 På en byggarbetsplats, här Vallastaden i Linköping, ska människor, maskiner och material finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Foto: Thor Balkhed Thor Balkhed

Vi forskar kring hållbara och effektiva byggen

Vi forskar på hur vi kan skapa långsiktig hållbar och effektiv samhällsbyggnad med fokus på logistik, digitalisering och resurseffektivt byggande. Forskningen Vår forskning är behovsmotiverad med det övergripande målet att bygga mer hållbart och effektivt effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Vi tar utgångspunkt från bygget och fokuserar fokuserat på tre delvis olika, men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan. Många av våra forskningsprojekt utgår från entreprenören och byggplatsen, men vi bedriver även forskningen med byggherrar, beställare, leverantörer, transportörer, tredjepartslogistiker, IT- och teknikföretag, konsulter, mm.

Grundstommen i forskningen är den donationsprofessur i bygglogistik som inrättades under 2009 av L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning och vi forskar till exempel inom följande områden:
  • Digitalisering och digital transformation inom byggbranschen.
  • Planering av byggandets logistik och försörjningskedjor
  • Tredjepartslogistik och logistiklösningar inom byggbranschen
  • Produktionsstrategi, processval och logistikstrategier inom bygg
  • Industrialisering av byggprocessen och dess effekt på logistiken

Exempel på forskningsprojekt inom bygglogistik

  • Uppkopplad byggplats var ett testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet med fokus på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser.
  • Digital transformation av byggplatser är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment som bygger vidare på de erfarenheter och digitala förmågor som har byggts upp i projektet Uppkopplad byggplats
  • ”Logistikstrategi för resurseffektivt och hållbart husbyggande” utforskar logistikstrategier och logistikplaner i byggföretag och bedrivs i två delar (del 1 och del 2)
  • VALLA Coach var ett projekt med syfte att skapa en mobil enhet, en ”Vallabod”, som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder.
  • Eco-Concrete. Machine Learning som ett verktyg för att bättre förstå och förutsäga sambanden mellan materialegenskaper hos klimatförbättrad betong.

Samarbeten och finansiärer

I vår forskning arbetar vi alltid i nära samverkan med näringslivet, andra lärosäten och forskningsinstitutioner, både nationellt och internationellt. För närvarande har vi bl.a. akademiska samarbeten med LTU, Ingenjörshögskolan i Jönköping, NTNU i Trondheim (Norge), Politecnico di Milano (Italien), Cardiff University (UK), Universität Bayreuth (Tyskland) och Monash University i Melbourne (Australien).

Våra forskningsprojekt finansieras typiskt av SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond), Smart Built Environment (Formas), Vinnova och Tillväxtverket. Projekten sker alltid i nära samarbete med näringslivet, med representanter från både byggbranschen och andra sektorer.

Vill du samarbeta med oss eller jobba i vår forskningsgrupp? I så fall är du varmt välkommen att kontakta forskningsledare Martin Rudberg eller någon annan i gruppen (se kontaktinformation nedan). Vi är alltid intresserade av nya samarbeten och nya medarbetare, såväl doktorander som seniora forskare och lärare.

Nyheter om Bygglogistik

Porträtt av man som ler

LiU startar nytt masterprogram i digitaliserat byggande

Byggbranschen är i ett stort behov av ny kunskap och kompetens inom digitalisering för att driva på utvecklingen. I höst startar LiU ett nytt masterprogam i digitaliserat byggande.

Byggarbetsplats med tre personer sedda från ovan.

LiU leder projekt för digitaliserade byggplatser

Formas har beviljat sex miljoner kronor till ett LiU-projekt om digitalisering av byggarbetsplatser. Projektet startar 1 december och sträcker över drygt två år.

En man står framför en byggarbetsplats

Ramverk för bygglogistik i stadsmiljö

När rådande urbaniseringstrend sätter press på stadsutvecklingen krävs tydliga ramverk kring hur bygglogistik ska hanteras. Detta är något som Mats Janné tittat närmare på i sin avhandling Construction Logistics in a City Development Setting.

Nyheter från externa media

Forskare

Relaterad information