Bygglogistik

Byggarbetsplats Vallastaden sedd från Vallaskogen
 På en byggarbetsplats, här Vallastaden i Linköping, ska människor, maskiner och material finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Foto: Thor Balkhed

Vi forskar för effektivare byggen

Forskningen är behovsmotiverad med det övergripande målet att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet, fokuserat på tre delvis olika, men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

Grundstommen i forskningen är den donationsprofessur som inrättades under 2009 
L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning. 

Forskningsprojekten är fördelade på tre områden

  • Utveckla nya metoder och nya processer för effektiv bygglogistik
  • Utveckla logistiska principer och metoder för ökad grad av industrialisering, och 
  • Utveckla informations-, planerings- och beslutsstödsystem för bygglogistik.

Exempel på projekt inom Bygglogistik

  • Planering för effektivt byggande: Integration av bygg- och leveransprocesserna
  • Byggherrerollen och beställarperspektiv på effektiv bygglogistik
  • Totalkostnadseffekter av tredjepartslogistik inom byggbranschen
  • Effektivt betongbyggande – simulering av stomdrift och försörjningskedjor
  • Produktionsstrategi och processval vid industrialisering av byggprocessen

Nyheter om oss

Framtidens byggen formas

Ramverk ger skjuts åt logistiken

Uppkopplade byggen sparar miljarder

Intresset för bygglogistik har vaknat

Martin Rudberg har tagit bygglogistik till en ny nivå

Standarder väg mot effektivare byggen

Samarbeten

Brains & Bricks, Peab, NCC, Skanska, JM Bostad AB, Arcona, Bo Klok, Ikano Bostad, Cramo, DB Schenker, Stockholms Stad, LTH, KTH, CTH, LTU, m.fl.

Finansiärer

L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning, Cementa, Region Östergötland, Sankt Kors Fastighets AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Vinnova, m. fl.

Nyheter om Bygglogistik

Bygglogistik på Twitter

Forskningsledare

Forskare

Ytterligare personer knutna till gruppen

Robert Larsson, porträtt
Robert Larsson

Doktorand vid Avdelningen för Konstruktionsteknik, Lunds universitet
Roll: Ingår i forskningsgruppen
Personlig hemsida

Helena Lidelöw, porträttHelena Lidelöw

Docent och lektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, LTU
Roll: Bihandledare åt Henric Jonsson
Personlig hemsida 

Tina Kärrbom Gustavsson, porträttTina Karrbom Gustafsson

Docent och lektor vid Institutionen för fastigheter och byggande, ABE-skolan vid KTH
Roll: Bihandledare åt Micael Thunberg
Personlig hemsida

Anders Vännström, porträtt
Anders Vennström

Lektor vid Byggteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, LiU
Roll: Bihandledare till Andreas Ekeskär
Personlig hemsida

Byggarbetsplats från luften, vinter

Thor Balkhed

Byggarbetsplats från luften

Thor Balkhed

Byggarbetsplats från luften, fasader

Thor Balkhed

Relaterad information