Byggbranschen har ett stort behov av ny kunskap för att driva på utvecklingen mot en ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet. I detta masterprogram samlar vi LiU:s långa erfarenhet inom byggrelaterade ämnen och nära samarbete med branschens olika aktörer. Utbildningen ger breda kunskaper om digitalisering och hur den kan användas i byggandets planering, produktion och försörjning.

Digitaliserat byggande, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna inom byggsektorn. När data och information bearbetas och delas mellan olika aktörer och byggprojekt skapas en hållbar, säker och effektiv värdekedja, från utveckling och design till produktion och förvaltning. Detta medför stora utmaningar, inte minst på kompetenssidan. Byggsektorn behöver personer som kan leda och driva den pågående förändringen. Det handlar dels om fortbildning av platschefer, entreprenadingenjörer, projektörer, planerare och andra som redan jobbar inom bygg, men det växer också fram nya tjänster när digitaliseringen får genomslag.

Digitalisering inom planering, produktion och försörjning

Syftet med detta program är att möta de utmaningar och behov som byggsektorns pågående digitalisering medför. Utbildningen ger breda kunskaper om digitalisering och hur den kan användas inom tre kärnområden: byggandets planering, produktion och försörjning.

Linköpings universitet har en gedigen kompetens inom byggrelaterade ämnen och ett väletablerat samarbete med alla typer av aktörer i branschen. Vid vårt campus i Norrköping finns 20 medarbetare som undervisar och forskar om byggandets digitalisering, bygglogistik, byggteknik samt stadsutveckling och logistik. Vi har under många år varit värd för Uppkopplad byggplats, som är Sveriges största testbäddsprojekt inom byggandets digitalisering med ett 50-tal deltagande organisationer. Bland dem finns byggentreprenörer, arkitekter, leverantörer och grossister, samt it- och techbolag.

Kurser i digitalisering, BIM, telekommunikation och logistik

Programmets kurser ger baskunskaper i byggandets digitalisering, programmering, telekommunikation och positioneringssystem, men också i ledarskap och förändringsarbete. Du läser fördjupningskurser inom bland annat BIM (byggnadsinformationsmodellering), digitala tvillingar, bygglogistik, hållbar utveckling och smarta städer. Under hela utbildningen samarbetar du med både näringslivet och våra forskare och lärare. I två projektkurser samt sista terminens examensarbete får du direkt tillämpa de kunskaper du förvärvat i tidigare kurser. Du jobbar nära tillsammans med de organisationer som leder byggsektorns digitala utveckling och får lösa konkreta problem, utföra analyser och medverka i faktiska byggprojekt.

Det här läser du

Karriär och framtid

Efter examen kommer du att kunna delta aktivt i digitaliseringen av byggbranschen, där data- och faktabaserade beslutsprocesser ligger till grund för både teknisk och hållbar utveckling. Du kan få anställning inom byggindustrin (entreprenörer, beställarorganisationer, fastighetsägare, leverantörer, konsulter) eller hos ett teknikföretag (telekom, mjukvaruleverantörer). Om du redan jobbar inom bygg kommer du att stå bättre rustad för den radikala förändring som pågår, tack vare att du förstår och kan tillämpa industriell digitalisering. Du kan arbeta med alla aspekter av byggproduktion, inklusive planering och ledning, och bidra till en ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet. Det kommer också nya spännande tjänster som väl matchar din kompetens, som digital coach, data- och informationssamordnare, data scientist, uppkopplingsprojektör, digitaliseringsledare, eller systemingenjör.

Är du intresserad av att gå vidare inom forskning och utveckling vid akademiska institutioner eller större institut så finns goda möjligheter. LiU har många forskningsprojekt som knyter an till utbildningen och byggandets digitalisering, exempelvis inom byggproduktion, logistik, telekommunikation, och smarta hus och städer.

Filmer

Vad är Digitaliserat byggande?

Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, berättar vad programmet innehåller och vad du kan jobba med efter examen.

Föreläsning om uppkopplade byggplatser

En föreläsning om uppkopplade byggplatser som Martin Rudberg höll i oktober 2021 inom ramen för Populärvetenskapliga veckan.

Forskning

Forskningsnyheter

Byggarbetsplats med tre personer sedda från ovan.

LiU leder projekt för digitaliserade byggplatser

Formas har beviljat sex miljoner kronor till ett LiU-projekt om digitalisering av byggarbetsplatser. Projektet startar 1 december och sträcker över drygt två år.

Plugga i Norrköping

Utbildningar på master- och magisternivå