Barndomen formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress. Ju tidigare tecken på stress identifieras och bemöts, desto bättre förutsättningar får barnet.

Boken Stress hos barn och ungdom beskriver, utifrån befintliga forskningsresultat, hur vardagsnära stress kan förebyggas och lindras både i hemmet, skolan och inom hälso- och sjukvården.

Boken inleds med en översyn av stressbegreppet och vad stress är. Barn uppfattar och reagerar olika på stressorer beroende på ålder, mognad och utvecklingsnivå och boken är därför uppbyggd efter åldersgrupper: spädbarn, förskolebarn, skolbarn och ungdomar. Ett eget kapitel berör stress ur ett familjeperspektiv. Avslutningsvis beskrivs hur stress kan mätas. I slutet av respektive kapitel finns fallbeskrivningar som man kan diskutera i grupp eller reflektera över själv.

Stress hos barn och ungdom vänder sig i första hand till studerande inom hälso- och sjukvård som i sina blivande yrken kommer att möta barn som besökare, patienter eller anhöriga. Boken kan med fördel även läsas av studerande och verksamma inom skola och förskola, som möter barn i deras vardag.

Bokomslag 'Stress hos barn och ungdom' (Studentlitteratur), författare Evalotte Mörelius
Utgivningsår: 2014

Författare: Evalotte Mörelius

Stress hos barn och ungdom (Studentlitteratur)

Kontakt

Relaterat innehåll