Fotografi av Evalotte Mörelius

Evalotte Mörelius

Professor

Jag leder omvårdnadsforskningen vid Linköpings universitet och forskargruppen för barn- och familjecentrerad vård. Forskningen stöds delvis av Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Pediatrisk omvårdnadsforskning

Syftet med pediatrisk omvårdnadsforskning är att skapa vetenskaplig kunskap som kan användas inom hälso- och sjukvård för barn, unga och deras familjer för att främja god fysisk och psykisk livskvalitet oavsett barnets diagnos, tillstånd och sociala sammanhang.

Mål:

• Att skapa pediatrisk omvårdnadsforskning av hög kvalitet som kan implementeras i klinisk praktik (Forskning)
• Att främja framtida forskningskapacitet inom pediatrisk omvårdnad (Utbildning)
• Att stärka forskningsmiljön för pediatrisk omvårdnadsforskning i Östergötland (Samverkan)
• Att skapa innovativ forskning som motsvarar specifika barns-, ungas-, och familjers- behov (Prioriteringar)

Forskningsprojekt

Nätverk, uppdrag och akademisk examen

Forskningshandledare

Huvudhandledare

 • Medicinsk doktorsavhandling #1561, 2017. What about the parents? Sleep quality, mood, saliva cortisol response and sense of coherence in parents with a child admitted to pediatric care.
 • Medicinsk doktorsavhandling #1760, 2020. Learning from experience – The use of structured video-assisted debriefing among nursing students. Medicinska fakultetens pris för bästa avhandling 2021.
  Pågående
 • Medicine Doktor, Interaction between premature infants and their parents.
 • Medicine Doktor, A structured bowel management program for children.

  Bihandledare

 • Medicinsk licentiatavhandling #124, 2013. Evaluation of a family-based behavioural intervention programme for children with obesity.
 • Medicinsk doktorsavhandling #1516, 2016. Stress. Clinical and developmental aspects of salivary cortisol in infants.

  Pågående

 • Medicine Doktor, Delayed cord clamping and early skin-to skin-contact between infants and parents.
 • Filosofie doktor, Psychophysiological Response of Cyber Security Professionals to Cyber Threat/Attack in the Workplace. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Filosofie doktor, Contemporary idiopathic childhood constipation health education within the primary health care setting and its utilisation by families living in Perth,
 • Western Australia: A mixed methods study. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Filosofie doktor. A Manualised Group Program Targeted Towards Internalised Stigma. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Medicine Doktor, Immediate skin-to-skin contact between parent and very preterm infants after birth: Effects on parents’ experiences, breastfeeding, physiological attunement and parent-infant interaction. Karolinska institutet, Stockholm.

Akademisk examen och meritering

 • Leg. Sjuksköterska 1987
 • Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1990
 • Medicine Magister, omvårdnad 1999
 • Medicine Doktor, pediatrik 2006
 • Docent i omvårdnad inriktning mot pediatrik 2014
 • Biträdande professor inriktning mot pediatrik 2017

Utmärkelse

Nils Svenningsens pris för bästa neonatalprojekt, Lilla Barnets Fond 2018

STINT fellowship 2015/16 National University of Singapore, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.

Rektors Post Doc Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 2011-2014

Samverkan

 • Adjunct professor Edith Cowan University, Perth Australia
 • Honorary Nursing Research Consultant Perth Children’s Hospital, Australia
 • Advisory Board for the research project “Strengthening first-time fathers’ engagement in early parenthood when having a premature infant” lead by Prof Anne Broedsgaard Madsen, Hvidovre Hospital, Denmark
 • Ledamot Lilla Barnets Fond

Publikationer

Omslag för publikation ''
David Q. Stoye, James P. Boardman, Clive Osmond, Gemma Sullivan, Gillian Lamb, Gill S. Black, Natalie Z. M. Homer, Nina Nelson Follin, Elvar Theodorsson, Rebecca M. Reynolds, Evalotte Morelius (2022)

Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition , Vol.107 , s.F565-F567 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
David Q. Stoye, James P. Boardman, Clive Osmond, Gemma Sullivan, Gillian Lamb, Gill S. Black, Natalie Z. M. Homer, Nina Nelson, Elvar Theodorsson, Evalotte Mörelius, Rebecca M. Reynolds (2022)

Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition , Vol.107 , s.558-564 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Stephanie Smith, Mary Tallon, James Smith, Charlotte Angelhoff, Evalotte Morelius (2022)

Journal of Sleep Research , Vol.31 Vidare till DOI

2023

Mandie Foster, L. Lisa Whitehead, Therese A. O'sullivan, Julie HILL, Evalotte Mörelius (2023) Ethical considerations in undertaking research with children Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families Vidare till DOI
Diana Arabiat, Evalotte Mörelius, Kreshnik Hoti, Jeffery Hughes (2023) Pain assessment tools for use in infants: a meta-review BMC Pediatrics, Vol. 23, Artikel 307 Vidare till DOI
Stephanie Smith, Mary Tallon, James Smith, Lauren Jones, Evalotte Mörelius (2023) COVID-19 in Western Australia: 'The last straw' and hopes for a 'new normal' for parents of children with long-term conditions Health Expectations Vidare till DOI
Sofie Hogstrom, Mats Eriksson, Evalotte Mörelius, Anna Duberg (2023) A source of empowerment and well-being Frontiers in Pediatrics, Vol. 11, Artikel 1040713 Vidare till DOI
Diana Arabiat, Mohammad Al Jabery, Sue Robinson, Lisa Whitehead, Evalotte Mörelius (2023) Interactive technology use and child development: A systematic review Child Care Health and Development Vidare till DOI
Charlotte Sahlén Helmer, Ulrika Birberg Thornberg, Thomas Abrahamsson, Evalotte Mörelius (2023) Mothers experiences of a new early collaborative intervention, the EACI, in the neonatal period: A qualitative study Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 2892-2902 Vidare till DOI

2022

Stephanie Smith, Mary Tallon, Carrie Clark, Lauren Jones, Evalotte Mörelius (2022) "You Never Exhale Fully Because You're Not Sure What's NEXT": Parents' Experiences of Stress Caring for Children With Chronic Conditions. Frontiers in Pediatrics, Vol. 10, Artikel 902655 Vidare till DOI
Esther Abena Adama, Eric Adua, Sara Bayes, Evalotte Mörelius (2022) Support needs of parents in neonatal intensive care unit: An integrative review. Journal of Clinical Nursing, Vol. 31, s. 532-547 Vidare till DOI
Elin Areskoug Sandberg, Anna Duberg, Ulrika Lorenzon Fagerberg, Evalotte Mörelius, Stefan Särnblad (2022) Saliva Cortisol in Girls With Functional Abdominal Pain Disorders: A Randomized Controlled Dance and Yoga Intervention. Frontiers in Pediatrics, Vol. 10, Artikel 836406 Vidare till DOI
Evalotte Mörelius, Ailsa Munns, Stephanie Smith, Helen J Nelson, Anne McKenzie, Jade Ferullo, Fenella J Gill (2022) Pediatric and child health nursing: A three-phase research priority setting study in Western Australia. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 63, s. 39-45 Vidare till DOI

Om mig

CV

 • 1987 Legitimerad sjuksköterska, Lunds universitet
 • 1990 Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, Göteborgs universitet
 • 1999 Magister i omvårdnad, Linköpings universitet
 • 2006 Medicine doktor, Linköpings universitet
 • 2008-2013 Ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor 
 • 2014 Docent i pediatrisk omvårdnad, Linköpings universitet
 • 2015 STINT stipendiat, National University of Singapore
 • 2016 Avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad, ISV, Linköpings universitet
 • 2017 Biträdande professor, Linköpings universitet
 • 2018 Rektors Professor i omvårdnad (barn och ungdom), Edith Cowan University and Perth Children’s Hospital, Perth, Australien
 • 2022 Professor i pediatrisk omvårdnad, Linköpings universitet
 

Utbildningsuppdrag

 • Föreläser om barn och stress
 • Handleder examensarbeten, doktorander och är mentor för yngre forskare
 

Nätverk och formella uppdrag

Adjunct professor, Edith Cowan University, Perth, Australien
WA Paediatric and Child Health Nursing Research Network 
STING – för forskare med intresse för stress
INCFCC medlem – International Network for Child- and Family Centered Care

 

Nyheter

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll

Organisation