Fotografi av Evalotte Mörelius

Evalotte Mörelius

Professor

Jag leder omvårdnadsforskning kring barn och ungdomar. Den forskning jag bedriver syftar främst till lära mer om barns stress och stressreaktivitet och till att utvärdera vårdmetoder som potentiellt kan lindra och förebygga barns stress.

Pediatrisk omvårdnadsforskning med fokus på stress

Den forskning jag bedriver syftar främst till lära mer om barns stress och stressreaktivitet genom att mäta kortisol i saliv och till att utvärdera vårdmetoder som potentiellt kan lindra och förebygga barns stress.

Stressystemet formas under barndomen i samspel med den omgivande miljön. När barnet utsätt för en stressor startar ett stressvar som aktiverar hela kroppen. Om barnet utsätts för repetitiva stressorer som inte tillåter återhämtning och vila ökar risken för stressrelaterade konsekvenser som negativt påverkar minne, inlärning och koncentration samt orsakar beteendeproblem och förändringar i stressystemet. Å andra sidan leder ett gott samspel mellan barn och föräldrar till en trygg anknytning som i sin tur har positiva effekter på barnets utveckling och hur barnet kommer att hantera stress i framtiden. 

Forskningsledare

Jag är forskningsledare för följande forskningsprojekt:

 • Kängurustudien
 • LiMoNid-studien
 • Sömn hos föräldrar till sjuka barn
 • Uppfödning av extremt för tidigt födda barn

Jag medverkar även i dessa projekt:

 • Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol (USDyk)
 • Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants
 • Stickrädsla bland barn och ungdomar

Undervisning

Jag undervisar på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Nätverk, uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

 • Avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad, ISV
 • Kursansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Betygsnämnder
 • Referee uppdrag
 • Föreläser om stress 

Forskarhandledare

 • Thesis No 124, 2013. Var bihandledare för Med.lic. Marie Teder, Evaluation of a family-based behavioural intervention programme for children with obesity.
 • Huvudhandledare för Charlotte Angelhoff. Sömn hos föräldrar till sjuka barn.
 • Bihandledare för Katrin Ivars. Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol, USDyk.
 • Bihandledare för Denise Rocha Araújo. Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants.

Akademisk examen

 • Leg. Sjuksköterska 1987
 • Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1990
 • Medicine Magister, omvårdnad 1999
 • Medicine Doktor, pediatrik 2006
 • Post Doc 2011-2014
 • Docent i omvårdnad inriktning mot pediatrik 2014
 • Sabbatical, National University of Singapore 2015

Utmärkelse

STINT fellowship 2015/16 National University of Singapore, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.

Publikationer

David Q. Stoye, James P. Boardman, Clive Osmond, Gemma Sullivan, Gillian Lamb, Gill S. Black, Natalie Z. M. Homer, Nina Nelson Follin, Elvar Theodorsson, Rebecca M. Reynolds, Evalotte Morelius (2022)

Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition , Vol.107 , s.F565-F567 Vidare till DOI

2023

2022

Forskningsprojekt

Om mig

CV

 • 1987 Legitimerad sjuksköterska, Lunds universitet
 • 1990 Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, Göteborgs universitet
 • 1999 Magister i omvårdnad, Linköpings universitet
 • 2006 Medicine doktor, Linköpings universitet
 • 2008-2013 Ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor 
 • 2014 Docent i pediatrisk omvårdnad, Linköpings universitet
 • 2015 STINT stipendiat, National University of Singapore
 • 2016 Avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad, ISV, Linköpings universitet
 • 2017 Biträdande professor, Linköpings universitet
 • 2018 Rektors Professor i omvårdnad (barn och ungdom), Edith Cowan University and Perth Children’s Hospital, Perth, Australien
 • 2022 Professor i pediatrisk omvårdnad, Linköpings universitet
 

Utbildningsuppdrag

 • Föreläser om barn och stress
 • Handleder examensarbeten, doktorander och är mentor för yngre forskare
 

Nätverk och formella uppdrag

Adjunct professor, Edith Cowan University, Perth, Australien
WA Paediatric and Child Health Nursing Research Network 
STING – för forskare med intresse för stress
INCFCC medlem – International Network for Child- and Family Centered Care

 

Nyheter

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll

Organisation