evamo96

Evalotte Mörelius

Biträdande professor

Stressystemet formas under barndomen i samspel med den omgivande miljön. Ett gott samspel mellan barn och föräldrar leder inte enbart till en trygg anknytning utan kan även ha positiva effekter på hur barnet kommer att hantera stress i framtiden.

Stress hos barn

Den forskning jag bedriver syftar främst till lära mer om barns stress och stressreaktivitet genom att mäta kortisol i saliv och till att utvärdera vårdmetoder som potentiellt kan lindra och förebygga barns stress.

När barnet utsätt för en stressor startar ett stressvar som aktiverar hela kroppen. Om barnet utsätts för repetitiva stressorer som inte tillåter återhämtning och vila ökar risken för stressrelaterade konsekvenser som negativt påverkar minne, inlärning och koncentration samt orsakar beteendeproblem och förändringar i stressystemet.

Forskningsledare

Jag är forskningsledare för följande forskningsprojekt:

 • Kängurustudien
 • LiMoNid-studien
 • Sömn hos föräldrar till sjuka barn
 • Uppfödning av extremt för tidigt födda barn

Jag medverkar även i dessa projekt:

 • Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol (USDyk)
 • Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants
 • Stickrädsla bland barn och ungdomar

Undervisning

Jag undervisar på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Utbildningsprogram

Nätverk, uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

 • Avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad, ISV
 • Kursansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Betygsnämnder
 • Referee uppdrag
 • Föreläser om stress 

Forskarhandledare

 • Thesis No 124, 2013. Var bihandledare för Med.lic. Marie Teder, Evaluation of a family-based behavioural intervention programme for children with obesity.
 • Huvudhandledare för Charlotte Angelhoff. Sömn hos föräldrar till sjuka barn.
 • Bihandledare för Katrin Ivars. Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol, USDyk.
 • Bihandledare för Denise Rocha Araújo. Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants.

Akademisk examen

 • Leg. Sjuksköterska 1987
 • Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1990
 • Medicine Magister, omvårdnad 1999
 • Medicine Doktor, pediatrik 2006
 • Post Doc 2011-2014
 • Docent i omvårdnad inriktning mot pediatrik 2014
 • Sabbatical, National University of Singapore 2015

Utmärkelse

STINT fellowship 2015/16 National University of Singapore, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.

Nyheter

Publikationer

2018

Charlotte Angelhoff, Ulla Edéll-Gustafsson, Evalotte Mörelius

Sleep quality and mood in mothers and fathers accommodated in the family-centred paediatric ward

Ingår i Journal of Clinical Nursing

Artikel i tidskrift

2017

Shefaly Shorey, Yvonne Peng Mei Ng, Dorthe Boe Danbjørg, Cindy-Lee Dennis, Evalotte Mörelius

Effectiveness of the ‘Home-but not Alone’ mobile health application educational programme on parental outcomes: a randomized controlled trial, study protocol

Ingår i Journal of Advanced Nursing

Artikel i tidskrift

Evalotte Mörelius, Katrin Ivars, Per Gustafsson, Elvar Theodorsson, Nina Nelson Follin

Salivary cortisol circadian rhythm in infants at psychosocial risk showed more variations than previous studies of healthy full-term infants

Ingår i Acta Paediatrica

Artikel i tidskrift

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll

Forskningsprojekt