Fotografi av Evalotte Mörelius

Evalotte Mörelius

Professor

Jag leder omvårdnadsforskningen vid Linköpings universitet och forskargruppen för barn- och familjecentrerad vård. Forskningen stöds delvis av Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Pediatrisk omvårdnadsforskning

Syftet med pediatrisk omvårdnadsforskning är att skapa vetenskaplig kunskap som kan användas inom hälso- och sjukvård för barn, unga och deras familjer för att främja god fysisk och psykisk livskvalitet oavsett barnets diagnos, tillstånd och sociala sammanhang.

Mål:

• Att skapa pediatrisk omvårdnadsforskning av hög kvalitet som kan implementeras i klinisk praktik (Forskning)
• Att främja framtida forskningskapacitet inom pediatrisk omvårdnad (Utbildning)
• Att stärka forskningsmiljön för pediatrisk omvårdnadsforskning i Östergötland (Samverkan)
• Att skapa innovativ forskning som motsvarar specifika barns-, ungas-, och familjers- behov (Prioriteringar)

Forskningsprojekt

Nätverk, uppdrag och akademisk examen

Forskningshandledare

Huvudhandledare

 • Medicinsk doktorsavhandling #1561, 2017. What about the parents? Sleep quality, mood, saliva cortisol response and sense of coherence in parents with a child admitted to pediatric care.
 • Medicinsk doktorsavhandling #1760, 2020. Learning from experience – The use of structured video-assisted debriefing among nursing students. Medicinska fakultetens pris för bästa avhandling 2021.
Pågående
 • Medicine Doktor, Interaction between premature infants and their parents.
 • Medicine Doktor, A structured bowel management program for children.
 • Biological co-regulation and development of the stress system in premature infants

Bihandledare

 • Medicinsk licentiatavhandling #124, 2013. Evaluation of a family-based behavioural intervention programme for children with obesity.
 • Medicinsk doktorsavhandling #1516, 2016. Stress. Clinical and developmental aspects of salivary cortisol in infants.
Pågående
 • Medicine Doktor, Delayed cord clamping and early skin-to skin-contact between infants and parents.
 • Filosofie doktor, Psychophysiological Response of Cyber Security Professionals to Cyber Threat/Attack in the Workplace. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Filosofie doktor, Contemporary idiopathic childhood constipation health education within the primary health care setting and its utilisation by families living in Perth, Western Australia: A mixed methods study. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Filosofie doktor. A Manualised Group Program Targeted Towards Internalised Stigma. Edith Cowan University, Perth, Australia.
 • Medicine Doktor, Immediate skin-to-skin contact between parent and very preterm infants after birth: Effects on parents’ experiences, breastfeeding, physiological attunement and parent-infant interaction. Karolinska institutet, Stockholm.

Akademisk examen och meritering

 • Leg. Sjuksköterska 1987
 • Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1990
 • Medicine Magister, omvårdnad 1999
 • Medicine Doktor, pediatrik 2006
 • Docent i omvårdnad inriktning mot pediatrik 2014
 • Biträdande professor inriktning mot pediatrik 2017

Utmärkelse

Nils Svenningsens pris för bästa neonatalprojekt, Lilla Barnets Fond 2018

STINT fellowship 2015/16 National University of Singapore, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.

Rektors Post Doc Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 2011-2014

Samverkan

 • Adjunct professor Edith Cowan University, Perth Australia
 • Honorary Nursing Research Consultant Perth Children’s Hospital, Australia
 • Advisory Board for the research project “Strengthening first-time fathers’ engagement in early parenthood when having a premature infant” lead by Prof Anne Broedsgaard Madsen, Hvidovre Hospital, Denmark
 • Ledamot Lilla Barnets Fond

Publikationer

Omslag för publikation ''
David Q. Stoye, James P. Boardman, Clive Osmond, Gemma Sullivan, Gillian Lamb, Gill S. Black, Natalie Z. M. Homer, Nina Nelson Follin, Elvar Theodorsson, Rebecca M. Reynolds, Evalotte Morelius (2022)

Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition , Vol.107 , s.F565-F567 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
David Q. Stoye, James P. Boardman, Clive Osmond, Gemma Sullivan, Gillian Lamb, Gill S. Black, Natalie Z. M. Homer, Nina Nelson, Elvar Theodorsson, Evalotte Mörelius, Rebecca M. Reynolds (2022)

Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition , Vol.107 , s.558-564 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Stephanie Smith, Mary Tallon, James Smith, Charlotte Angelhoff, Evalotte Morelius (2022)

Journal of Sleep Research , Vol.31 Vidare till DOI

2024

Valeska Berg, Diana Arabiat, Evalotte Mörelius, Lisa Kervin, Maggie Zgambo, Suzanne Robinson, Mark Jenkins, Lisa Whitehead (2024) Young Children and the Creation of a Digital Identity on Social Networking Sites: Scoping Review JMIR Pediatrics and Parenting, Vol. 7, Artikel e54414 Vidare till DOI
Julie Blamires, Mandie Foster, Shayne Rasmussen, Maggie Zgambo, Evalotte Mörelius (2024) The experiences and perceptions of healthy siblings of children with a long-term condition: Umbrella review Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 77, s. 191-203 Vidare till DOI
Lisa Whitehead, Suzanne Robinson, Diana Arabiat, Mark Jenkins, Evalotte Mörelius (2024) The Report of Access and Engagement With Digital Health Interventions Among Children and Young People: Systematic Review JMIR PEDIATRICS AND PARENTING, Vol. 7, Artikel e44199 Vidare till DOI

2023

Diana Arabiat, Mohammad Al Jabery, Sue Robinson, Lisa Whitehead, Evalotte Mörelius (2023) Interactive technology use and child development: A systematic review Child Care Health and Development, Vol. 49, s. 679-715 Vidare till DOI
Stephanie Smith, Mary Tallon, James Smith, Lauren Jones, Evalotte Mörelius (2023) COVID-19 in Western Australia: 'The last straw' and hopes for a 'new normal' for parents of children with long-term conditions Health Expectations, Vol. 26, s. 1863-1873 Vidare till DOI
Sofie Hogstrom, Mats Eriksson, Evalotte Mörelius, Anna Duberg (2023) A source of empowerment and well-being Frontiers in Pediatrics, Vol. 11, Artikel 1040713 Vidare till DOI
Diana Arabiat, Evalotte Mörelius, Kreshnik Hoti, Jeffery Hughes (2023) Pain assessment tools for use in infants: a meta-review BMC Pediatrics, Vol. 23, Artikel 307 Vidare till DOI
Mandie Foster, L. Lisa Whitehead, Therese A. O'sullivan, Julie HILL, Evalotte Mörelius (2023) Ethical considerations in undertaking research with children Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 73, s. 13-14 Vidare till DOI
Charlotte Sahlén Helmer, Ulrika Birberg Thornberg, Thomas Abrahamsson, Evalotte Mörelius (2023) Mothers experiences of a new early collaborative intervention, the EACI, in the neonatal period: A qualitative study Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 2892-2902 Vidare till DOI

2022

Stephanie Smith, Mary Tallon, Carrie Clark, Lauren Jones, Evalotte Mörelius (2022) "You Never Exhale Fully Because You're Not Sure What's NEXT": Parents' Experiences of Stress Caring for Children With Chronic Conditions. Frontiers in Pediatrics, Vol. 10, Artikel 902655 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterat innehåll

Organisation