Stress hos barn

Den forskning jag bedriver syftar främst till lära mer om barns stress och stressreaktivitet genom att mäta kortisol i saliv och till att utvärdera vårdmetoder som potentiellt kan lindra och förebygga barns stress.

När barnet utsätt för en stressor startar ett stressvar som aktiverar hela kroppen. Om barnet utsätts för repetitiva stressorer som inte tillåter återhämtning och vila ökar risken för stressrelaterade konsekvenser som negativt påverkar minne, inlärning och koncentration samt orsakar beteendeproblem och förändringar i stressystemet.

Forskningsledare

Jag är forskningsledare för följande forskningsprojekt:

 • Kängurustudien
 • LiMoNid-studien
 • Sömn hos föräldrar till sjuka barn
 • Uppfödning av extremt för tidigt födda barn

Jag medverkar även i dessa projekt:

 • Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol (USDyk)
 • Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants
 • Stickrädsla bland barn och ungdomar

Undervisning

Jag undervisar på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examen Visa/dölj innehåll

Uppdrag

 • Avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad, ISV
 • Kursansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Betygsnämnder
 • Referee uppdrag
 • Föreläser om stress 

Forskarhandledare

 • Thesis No 124, 2013. Var bihandledare för Med.lic. Marie Teder, Evaluation of a family-based behavioural intervention programme for children with obesity.
 • Huvudhandledare för Charlotte Angelhoff. Sömn hos föräldrar till sjuka barn.
 • Bihandledare för Katrin Ivars. Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol, USDyk.
 • Bihandledare för Denise Rocha Araújo. Development and Evaluation of a Transitional Family Centred Care Model for Families of Preterm Infants.

Akademisk examen

 • Leg. Sjuksköterska 1987
 • Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1990
 • Medicine Magister, omvårdnad 1999
 • Medicine Doktor, pediatrik 2006
 • Post Doc 2011-2014
 • Docent i omvårdnad inriktning mot pediatrik 2014
 • Sabbatical, National University of Singapore 2015

Utmärkelse

STINT fellowship 2015/16 National University of Singapore, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll