Vill du prova på forskning i en forskargrupp parallellt med dina studier? Det kan du göra när du läser en grundutbildning på Medicinska fakulteten. Tillsammans med Region Östergötland driver fakulteten flera olika verksamheter för att uppmuntra till att forska redan under grundutbildningen.

Två kvinnor i sjukhuskläder, varav en sitter vid ett dragskåp.

Forskningsförberedande kurs

Samtliga studenter vid Medicinska fakulteten kan söka till kursen "Introduktion till medicinsk forskning", kurskod 8FG070.

Kursen ger 15 hp och går som en seminarieserie under ett år, med start i början av höstterminen och examination i slutet av vårterminen.

Kursen söks vanligtvis under termin 1 eller 2 under grundutbildningen, och går sedan parallellt med termin 2–3, alternativt termin 3–4. Du kan även söka kursen senare under din grundutbildning. Skicka din ansökan senast den 16 juni och kontakta därefter administratör eller kursansvarig.

Läs mer om kursen på Studieinfo

Forskningsförberedande stipendium

Syftet med det forskningsförberedande stipendiet är att skapa förutsättningar för att under en period delta i ett forskningsprojekt. Det riktar sig till dig som är student och är intresserad av att prova på forskning parallellt med dina studier.

Typ av anslag

Stipendium som omfattar högst åtta veckor á 3 000 kronor per vecka. Kan beviljas upp till två gånger per person.

Behörighet

Sökanden ska uppfylla något av nedanstående krav.

  • Vara antagen till ett utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och ha genomgått eller vara antagen till den fristående kursen ”Introduktion till medicinsk forskning” (kod 8FG070) men inte vara antagen som doktorand eller till forskarlinjen vid läkarprogrammet.
  • Vara antagen till läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och ha genomfört sitt självständiga arbete (kurs 8) men inte vara antagen som doktorand.

Villkor

Sökanden ska ha en disputerad handledare med koppling till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Stipendiet avser endast forskning och får inte användas som ersättning för ordinarie arbete eller studier. Sökanden ska inte uppbära någon annan ersättning för sitt deltagande i det aktuella forskningsprojektet. 

Ansökningsperiod

1 januari – 15 februari.

Ansök genom Region Östergötlands webbplats

Forskarlinjen

Kvinnlig forskare framför skärm med grafer och forskningsdata

Forskarlinjen vid medicinska fakulteten

Är du läkarstudent och nyfiken på forskning? Forskarlinjen ger dig möjlighet att påbörja en forskarutbildning parallellt med din grundutbildning.

Vad brinner du för?

Sigrid Nilsson påbörjade sina forskarstudier redan under sin grundutbildning till läkare. Nu är hon AT-läkare och doktorand med fokus på kopplingen mellan övergångsbesvär hos kvinnor i klimakteriet och hjärt–kärlsjukdom.

Vad är du nyfiken på?

Samuel Schäfer började sin forskarkarriär medan han läste grundutbildningen till läkare. Nu är han doktorand och på god väg med sin avhandling. Hör honom berätta om vad som lockade honom att börja forska.

Andra möjligheter

Kontakta en forskargrupp

Många studenter ordnar utöver studierna, och helt på egen hand, projekt i forskargrupper vid Medicinska fakulteten. Många av dessa projekt faller väl ut och åtskilliga forskare har påbörjat en framgångsrik karriär på det sättet.

Att själv ta kontakt med en grupp som driver projekt du är intresserad av är många gånger den bästa vägen in i forskning. Det kan också ligga till grund för att söka exempelvis stipendier eller stöd via forskarlinjen.

Om forskarutbildning