Student vid Medicinska fakulteten och intresserad av forskning?

Det finns många möjligheter att prova på forskning i en forskargrupp parallellt med grundutbildningsstudierna vid Medicinska fakulteten, under terminerna eller sommarloven. För att stimulera denna typ att prova-på-forskningsverksamhet driver Medicinska fakulteten och Region Östergötland flera olika forskningsstimulerande verksamheter.

Två unga kvinnliga forskare som arbetar vid ett dragskåp

 

Forskningsförberedande kurs

Samtliga studenter vid Medicinska fakulteten kan söka till kursen "Introduktion till medicinsk forskning" (8FG070). Kursen ger 15 hp och går som en seminarieserie under ett år med start i början av höstterminen och examination i slutet av vårterminen.

Kursen söks vanligtvis under termin 1 eller 2 under grundutbildningen, och går sedan parallellt med termin 2-3 alternativt termin 3-4. Det går även att söka kursen senare under grundutbildningen. Ansökan skickas in senast den 16 juni och därefter kontakta administratör eller kursansvarig.

Länk till kursen

Stipendier för forskningsförberedande utbildning (Sommarforskarstipendier)

Region Östergötland utlyser stipendier avsedda för forskningsintresserade studenter på utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten. Stipendiet kan omfatta upp till åtta veckors studier som förläggs under en period av 1-3 månader. Stipendiebeloppet uppgår till 3 000 kr per vecka.

 

Sökande ska uppfylla något av följande krav:

  1. Vara antagen till läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten och ha genomfört sitt självständiga arbete (termin 6 eller termin 8),
  2. Vara antagen till något utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten och vara antagen till/ha genomgått den fristående kursen ”Introduktion till medicinsk forskning” (se ovan).
 

Vid ansökan skall den sökande själv ha ordnat med en forskarutbildad handledare med koppling till Medicinska fakulteten eller Region Östergötland. Ansökan ska godkännas av handledare och skickas in senast 1 april genom att klicka här.

 

Forskarlinjen (tidigare forskningsamanuensprogrammet)

För att stimulera forskningsintresserade läkarstudenter till att påbörja forskarutbildning redan under grundutbildningen har Medicinska fakulteten tillsammans med Region Östergötland startat en forskarlinje som innebär en sammanhållen introduktion till forskning parallellt med grundutbildningen.

Forskarlinjen kan ansökas till under termin 4-8 och pågår parallellt med utbildningen. Stipendium ges för upp till tre terminer med undantag för terminen med det självständiga arbetet under termin 8. Om studenten antas till forskarutbildningen under läkarprogrammets efter termin 8 kommer Region Östergötland att bevilja forskningstid under AT. 

Ansökan skall skickas in senast 15 april alternativt 15 november. 
Urvalet sker på grundval av på (1) avklarade studier (alla examinationer och obligatoriska moment godkända fram till antagning), (2) antagningsuppsats, (3) forskningsplan, och (4) intervju.

Tidigare erfarenhet av forskning eller forskningsförberedande kurs utgör inte ett krav, men kan vara meriterande. Forskningsplanen skrivs i samråd med planerad handledare. Studenten måste själv identifiera och kontakta tilltänkt handledare innan ansökan skickas in. Stor vikt kommer läggas vid den sökandes potential att framgångsrikt genomföra forskarutbildning parallellt med läkarstudierna. Läs mer här.

Andra möjligheter

Många studenter ordnar utöver studierna, och helt på egen hand, projekt i forskargrupper vid Medicinska fakulteten. Många av dessa projekt faller väl ut och åtskilliga forskare har påbörjat en framgångsrik karriär på det sättet. Att själv ta kontakt med en grupp som har driver projekt man är intresserad av är många gånger den bästa vägen in i forskning och kan ligga till grund för att söka exempelvis stipendier eller stöd via forskarlinjen.