Student vid Medicinska fakulteten och intresserad av forskning?

Det finns många möjligheter att prova på-forskning i en forskargrupp parallellt med grundutbildningsstudierna vid Medicinska fakulteten, under terminerna eller sommarloven. För att stimulera denna typ av prova-på-forskningsverksamhet driver fakulteten och Region Östergötland flera olika forskningsstimulerande verksamheter.
Två unga kvinnliga forskare som arbetar vid ett dragskåp

Forskningsförberedande kurs

Samtliga studenter vid Medicinska fakulteten kan söka till kursen "Introduktion till medicinsk forskning" (8FG070).

Kursen ger 15 hp och går som en seminarieserie under ett år med start i början av höstterminen och examination i slutet av vårterminen.

Kursen söks vanligtvis under termin 1 eller 2 under grundutbildningen, och går sedan parallellt med termin 2-3 alternativt termin 3-4. Det går även att söka kursen senare under grundutbildningen. Ansökan skickas in senast den 16 juni och därefter kontakta administratör eller kursansvarig.

Information om kursen hittar du via Lisam.

 

Forskningsförberedande stipendium

Syftet är att skapa förutsättningar för att under en period delta i ett forskningsprojekt. Riktar sig till studenter med intresse av att prova på forskning parallellt med sina studier.

Typ av anslag 

Stipendium som omfattar högst åtta veckor á 3000 kronor per vecka. Kan beviljas upp till två gånger per person.

Behörighet

Sökanden ska uppfylla något av nedanstående krav.

  • Vara antagen till ett utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och ha genomgått eller vara antagen till den fristående kursen ”Introduktion till medicinsk forskning” (kod 8FG070) men inte vara antagen som doktorand eller till forskarlinjen vid läkarprogrammet.
  • Vara antagen till läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet och ha genomfört sitt självständiga arbete (kurs 8) men inte vara antagen som doktorand.

Villkor

Sökanden ska ha en disputerad handledare med koppling till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Stipendiet avser endast forskning och får inte användas som ersättning för ordinarie arbete/studier. Sökanden ska inte uppbära någon annan ersättning för sitt deltagande i det aktuella forskningsprojektet. 

Ansökningsperiod

1 januari 2023 – 15 februari 2023 klockan 14.00.
 
Ansök genom Region Östergötlands hemsida

Forskarlinjen

Vad brinner du för?

Sigrid Nilsson påbörjade sina forskarstudier redan under sin grundutbildning till Läkare. Nu är hon AT-läkare och doktorand med fokus på kopplingen mellan övergångsbesvär hos kvinnor i klimakteriet och hjärt- kärlsjukdom. 

Vad är du nyfiken på?

Samuel Schäfer började sin forskarkarriär under sin grundutbildning till Läkare. Nu är han doktorand och på god väg med sin avhandling. Hör honom berätta om vad som lockade honom att börja forska.

Andra möjligheter

Många studenter ordnar utöver studierna, och helt på egen hand, projekt i forskargrupper vid Medicinska fakulteten. Många av dessa projekt faller väl ut och åtskilliga forskare har påbörjat en framgångsrik karriär på det sättet. Att själv ta kontakt med en grupp som har driver projekt man är intresserad av är många gånger den bästa vägen in i forskning och kan ligga till grund för att söka exempelvis stipendier eller stöd via forskarlinjen.