Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen. Vi har nästan 500 forskarstuderande och drygt 60 personer disputerar varje år.

Toppbild forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstudenten är knuten till en forskargrupp och får tidigt högkvalitativ praktisk erfarenhet av forskning. Det finns möjlighet att välja bland ett tjugotal forskarutbildningskurser på fakulteten, men det finns även möjlighet att få bidrag till att studera en forskarutbildningskurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller för att vistas i en annan forskargrupp/laboratorium i Sverige eller utomlands.

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping/ Region Östergötland, samt med andra landsting inom sydöstra sjukvårdsområdet, bl.a. Landstinget i Jönköpings län.
Varje institution har på sina respektive webbsidor även information som gäller antagna doktorander på den egna institutionen.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forkarutbildningsnämnden är den nämnd vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Regler Visa/dölj innehåll

Studerandeforskning Visa/dölj innehåll

Från antagning till disputation Visa/dölj innehåll

Kurser Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid institutionerna Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning på Linköpings universitet Visa/dölj innehåll