Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen. Vi har nästan 500 forskarstuderande och drygt 60 personer disputerar varje år.

Toppbild forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstudenten är knuten till en forskargrupp och får tidigt högkvalitativ praktisk erfarenhet av forskning. Det finns möjlighet att välja bland ett tjugotal forskarutbildningskurser på fakulteten, men det finns även möjlighet att få bidrag till att studera en forskarutbildningskurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller för att vistas i en annan forskargrupp/laboratorium i Sverige eller utomlands.

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping/ Region Östergötland, samt med övriga regioner inom sydöstra sjukvårdsområdet.
Varje institution har på sina respektive webbsidor även information som gäller antagna doktorander på den egna institutionen.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forkarutbildningsnämnden är den nämnd vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) (Liunet - inloggning krävs)

Regler för utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitets medicinska fakultet (pdf)

Från antagning till disputation

Kurser

Forskarskolor

Att forska som student

Kontakt

Forskarutbildning vid institutionerna

Forskarutbildning vid LiU