Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen. Vi har nästan 500 forskarstuderande och drygt 60 personer disputerar varje år.

Närbild på celler.

Forskarstudenten är knuten till en forskargrupp och får tidigt högkvalitativ praktisk erfarenhet av forskning. Det finns möjlighet att välja bland ett tjugotal forskarutbildningskurser på fakulteten, men det finns även möjlighet att få bidrag till att studera en forskarutbildningskurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller för att vistas i en annan forskargrupp/laboratorium i Sverige eller utomlands.

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping/ Region Östergötland, samt med övriga regioner inom sydöstra sjukvårdsområdet.

Varje institution har på sina respektive webbsidor även information som gäller antagna doktorander på den egna institutionen.

Handläggning av forskarutbildningskurser (Liunet - inloggning krävs)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forsknings- och forkarutbildningsnämnden är den nämnd vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) (Liunet - inloggning krävs)

Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå vid Medicinska fakulteten (pdf)

Från antagning till disputation

Kurser

Forskarskolor

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning.


www.forskarskolanallmanmedicin.se
Bengt Ihre forskarskola logo

Bengt Ihre forskarskola

Det övergripande målet för Bengt Ihre forskarskola är att stimulera till en kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologiska problemställningar.

Grupp av doktorander i föreläsningssal

CMIV forskarskola

CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner.

Grupp forskarstuderande som diskuterar.

Forskarskolan Nära vård

Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen startade sin verksamhet hösten 2022. De första doktoranderna är antagna och nya doktorander antas löpande.

bild på människor som står framför posters och diskuterar

Forskarskolan Forum Scientium

Forskarskolan Forum Scientium, en bro mellan medicin, naturvetenskap och ingenjörskonst, stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

Två sjuksköterskestudenter övar i Clinicum.

Forskarskola i medicinsk pedagogik

Forskarskolan i medicinsk pedagogik är ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Syftet är att stärka forskningsanknytningen och öka kvaliteten i hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Illustration av hörande.

Linnécentrum HEAD

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Tillsammans tar våra forskare fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Att forska som student

Kontakt

Forskarutbildning vid institutionerna

Forskarutbildning vid Linköpings universitet