Elin Sohlberg Viman var med på LiU:s Quintek-dagar och fick smak för studentlivet. Hon tycker att basåret är tufft, men garantiplatsen på ett civilingenjörsprogram gör mödan värd.

Varför valde du att studera ett tekniskt basår?

– Det finns flera anledningar. Den främsta anledningen var att det kändes bra att ta ett helt år med matte, fysik och kemi för att förbereda mig inför en kommande tuff utbildning. Med ett basår skulle jag även få inblick i andra utbildningar och känna efter om jag passade in. Det var också positivt att få en garantiplats på civilingenjör eller någon annan LiU-utbildning om jag klarade basåret.

Varför valde du Linköpings universitet?

– Jag fick möjlighet att besöka LiU på Quintek-dagarna där vi fick umgås och bo med studenter och uppleva studentlivet. Jag älskade det och visste att jag hade hittat rätt plats. Det bästa med LiU är studentlivet som är grymt både i Linköping och i Norrköping.

Vilka läste du basår tillsammans med?

– I början var vi cirka 30 personer, det är lite svårt att säga hur många vi var i slutet. Det var ett härligt gäng med blandade erfarenheter. Vi var flera som hade jobbat eller rest innan vi påbörjade basåret så åldersspannet var stort. Men ålder spelade ingen roll, man umgicks med de man trivdes med. Och så är det generellt på universitetet, man umgås med alla över alla gränser.

Vad vill du arbeta med i framtiden, och varför?

– Det viktigaste för mig är att hitta en arbetsplats med bra kollegor. Men det jag brinner mest för just nu är bildbehandling och bildanalys. Det är roligt att se bildresultaten men också kul att försöka ”förklara” för datorn vad som är vad. Saker som känns självklara kan visa sig otroligt svåra att programmera. Men det är en rolig utmaning och så länge jag får lösa problem är jag nöjd.

Vad var det bästa med tekniskt basår?

– Det finns så mycket bra, förväntningarna jag nämnde ovan överträffades flera gånger om! Det allra bästa med basåret var ändå alla fantastiska människor som jag lärde känna på universitetet.

Skiljde sig studierna från gymnasiet? 

– Ja! Jag pluggade naturvetenskap med samhällsinriktning på gymnasiet, så jag behövde läsa ett basår för att få läsa till civilingenjör. Basåret är ett tufft år som förbereder dig inför universitetsstudier. Klarar du basåret så klarar du första året på en civilingenjörsutbildning, därav ”gratis-platsen”. Den stora skillnaden är mängden jobb som måste göras och vilka man jobbar tillsammans med. Att ha motiverade kollegor som gör det roligt att studera gör väldigt stor skillnad. Jag skulle säga att de största skillnaderna är hur svårt det är, och hur roligt det är.

Hur funkar ditt plugg under corona? 

– Att studera på distans har gått bra. Jag hade som tur är förmågan att studera hemma redan innan, men tyvärr är det svårt att få till det riktigt lika bra som jag brukar. Mitt plugg har än så länge sett väldigt olika ut vilket beror på att jag nyligen avslutade två kurser med rapportskrivning och nu precis påbörjat kurser i AI och matematik. Jag håller själv på att lära mig hur man gör det här på bästa sätt och med lite tid kommer det att gå bra!