Basår, 60 hp

Studenter sitter på föreläsning

Vill du studera teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet till högre studier? Då kan du söka till basåret.

Basår, 60 hp

HT 2017, Heltid 100%, Norrköping

Ansök

Basår, 60 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ett basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom matematik och naturvetenskap prövar du också på hur det är att studera på Tekniska högskolan. Du gör dig hemmastadd i staden, Linköping eller Norr­köping, samtidigt som du skaffar dig de studievanor som du kommer att behöva för fortsatta studier.

Basåret består av ett färdigt kurspaket. När du fullgjort det har du behörighet som motsvarar områdesbehörighet A9, det vill säga Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 och uppfyller därmed tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör, högskoleingenjör, fysiker och matematiker. Genom valfria kurser kan du bredda dina möjligheter ytterligare så du även får behörighet att läsa vidare inom exempelvis kemi eller biologi.

Du som slutfört basåret under läsåret du startar får garantiplats till kommande läsår, se länk till utbildningsplanen här nedan. Slutfört basår ger alltså behörighet och plats på utbildningsprogram på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, men inte ett nytt meritvärde. Det innebär att om du efter basåret söker vidare till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet, söker du med dina gymnasiebetyg och ev resultat från högskoleprovet.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats.

Här hittar du UHR:s statistik

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.