Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 hp

Studenter sitter på föreläsning

Vill du utbilda dig inom teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet? Läs ett basår först så har du möjlighet att få garantiplats för fortsatta studier vid Linköpings universitet.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping

HT 2021, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Vårt tekniskt-naturvetenskapliga basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Du bygger din behörighet inom matematik och naturvetenskap och lär dig studieteknik, något du kommer att ha stor nytta av när du läser vidare. Samtidigt får du prova på hur det är att studera på universitet och göra dig hemmastadd i Linköping eller Norrköping. Basåret ges på båda orterna.

Behörighet till ingenjörsstudier

Basåret är ett färdigt kurspaket som ger dig behörighet motsvarande Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Det gör att du uppfyller tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör och högskoleingenjör. De obligatoriska kurserna ger automatiskt behörighet till ingenjörsprogrammen. Du kan välja att komplettera med upp till två valbara kurser för att uppnå andra behörigheter för program inom exempelvis biologi eller kemi.

Garantiplats på många program

Om du slutför basåret på två terminer har du möjlighet att få en garantiplats på nästan alla LiU:s civil- och högskoleingenjörsprogram, samt våra naturvetenskapliga kandidatprogram och ämneslärarprogrammet. Platsgarantin gäller utbildningar i både Linköping och Norrköping, oavsett på vilken av dessa orter du läst basåret. För detaljerad information om garantiplatser och program, klicka på Utbildnings- och programplan här nedanför och välj fliken Utbildningsplan.

Basåret ger behörighet men du får inget nytt meritvärde. Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet så söker du på dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet. Basåret ger heller inga akademiska högskolepoäng utan förutbildningspoäng, som inte kan räknas in i en examen.

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll