Tekniskt-naturvetenskapligt basår

60 fup

Vill du studera vidare inom teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet? Läs ett basår först!

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping

HT 2022 / Helfart / Linköping

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan

Ett basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom matematik och naturvetenskap provar du också på hur det är att studera på universitetet. Du gör dig hemmastadd i staden, Linköping eller Norrköping, samtidigt som du bygger upp en studieteknik som du fortsättningsvis kommer att ha stor nytta av.

Basåret består av ett färdigt kurspaket. När du fullgjort det har du genom obligatoriska kurser uppnått behörighet Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 och uppfyller därmed tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör och högskoleingenjör. Genom valfria kurser kan du bredda dina möjligheter ytterligare så att du även får behörighet att läsa vidare inom exempelvis kemi eller biologi. Du som slutfört basåret efter två terminer har möjlighet att få en garantiplats till civil- och högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram och ämneslärarprogram.

Slutfört basår ger alltså behörighet och möjlighet till plats på utbildningsprogram vid LiU, men inte ett nytt meritvärde. Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet, söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Röster om utbildningen

Studentlivet

Program och kurser vid Linköpings universitet