Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 hp

Studenter sitter på föreläsning

Vill du studera vidare inom teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet? Läs basår först!

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Linköping

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Norrköping

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ett basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom matematik och naturvetenskap prövar du också på hur det är att studera på universitetet. Du gör dig hemmastadd i staden, Linköping eller Norrköping, samtidigt som du skaffar dig de studievanor som du kommer att behöva för fortsatta studier.

Basåret består av ett färdigt kurspaket. När du fullgjort det har du åtminstone behörighet som motsvarar områdesbehörighet A9, det vill säga Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 och uppfyller därmed tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör och högskoleingenjör. Genom valfria kurser kan du bredda dina möjligheter ytterligare så du även får behörighet att läsa vidare inom exempelvis kemi eller biologi. Du kan genom val komplettera med kurser som gör att flera områdesbehörigheter uppnås. Du som slutfört basåret efter två terminer har möjlighet att få en garantiplats till civil- och högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram och ämneslärarprogram.

Slutfört basår ger alltså behörighet och möjlighet till plats på utbildningsprogram vid Linköpings universitet, men inte ett nytt meritvärde. Det innebär att om du efter basåret söker vidare till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet, söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet.

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Studenter berättarVisa/dölj innehåll