Studera med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och vill börja plugga på universitetet? Kontakta våra samordnare för att se vilket stöd som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Bild på student med funktionshinder

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan, dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder eller dokumenterade psykiska besvär. 


För att få pedagogiskt stöd måste du kunna styrka din funktionsnedsättning med ett intyg. Du kan till exempel få anteckningshjälp, teckenspråkstolk, studentmentor.

Ta kontakt med universitetets samordnare för att diskutera vilket pedagogiskt stöd som kan bli aktuellt för dig. Vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolk, anpassning av undervisningslokaler eller nyinläsning av talböcker. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar universitetets samordnare.

Kontakt campus Valla:

Åsa Löwgren
Telefon: 013-28 28 39
Nås säkrast: måndag-fredag 08:30-09:30
E-post: asa.lowgren@liu.se

Kontakt campus US, Norrköping och Lidingö:

Anneli Högström
Telefon: 013-28 19 20
Nås säkrast: måndag-onsdag samt fredag 08:30-09:30
E-post: anneli.hogstrom@liu.se

Läs mer om vilket stöd och service du kan få som student

Nyheter och reportage