Studera med funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning och vill börja plugga på universitetet? Kontakta våra koordinatorer för studenter med med funktionsnedsättning för att se vilket stöd som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Bild på student med funktionshinder

För att få tillgång till det särskilda pedagogiska stödet måste du göra en ansökan om stöd och i samband med det bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Stöd som kan vara aktuella är till exempel anteckningshjälp, förlängd tid vid tentor och/eller studentmentor. 

Ta kontakt med universitetets koordinatorer för att diskutera vilket pedagogiskt stöd som kan bli aktuellt för dig. Vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolk, anpassning av undervisningslokaler eller nyinläsning av talböcker, därför är det viktigt att du tar en kontakt i god tid. 

Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är välkommen på en särskild välkomstdag i samband med kursstart. Information om välkomstträffarna hittar du på sidan Studera med funktionsnedsättning.

Kontakt campus Valla:

Åsa Löwgren

Telefon: 013-28 28 39

Nås säkrast: måndag-fredag 08.30-09.30

E-post: asa.lowgren@liu.se

Kontakt campus US, Norrköping och Lidingö:

Anneli Högström

013-28 19 20

Nås säkrast: måndag-onsdag samt fredag 08.30-9.30

E-post: anneli.hogstrom@liu.se

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll