Studera med funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning och vill börja plugga på universitetet? Kontakta våra koordinatorer för studenter med med funktionsnedsättning för att se vilket stöd som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Bild på student med funktionshinder

För att få tillgång till det särskilda pedagogiska stödet måste du göra en ansökan om stöd och i samband med det bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Stöd som kan vara aktuella är till exempel anteckningshjälp, förlängd tid vid tentor och/eller studentmentor. 

Ta kontakt med universitetets koordinatorer för att diskutera vilket pedagogiskt stöd som kan bli aktuellt för dig. Vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolk, anpassning av undervisningslokaler eller nyinläsning av talböcker, därför är det viktigt att du tar en kontakt i god tid. 

Informationsträffar för nya studenter med funktionsnedsättning
I samband med kursstart vårterminen 2022 bjuder Studenthälsan in nya studenter på LiU till digitala välkomstträffar. Dessa träffar är till för dig som har en neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och syftar till att du ska få en så bra start på dina studier som möjligt. På välkomstträffarna har du möjlighet att träffa våra koordinatorer och få information om pedagogiskt stöd som till exempel förlängd tentamenstid, mentor, anteckningsstöd m.m.

Mer information om aktuella datum för träffarna samt länk till anmälan hittar du på 
student.liu.se/funkis

Kontakt - Campus Valla

Åsa Löwgren

Telefon: 013-28 28 39

Nås säkrast: måndag-fredag 08.30-09.30

E-post: studenthalsan@liu.se 

Kontakt - Campus US, Campus Norrköping och Campus Lidingö

Anneli Högström

013-28 19 20

Nås säkrast: måndag-onsdag samt fredag 08.30-9.30

E-post: studenthalsan@liu.se

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll