Korta vägen

Avsikten med Korta vägen är att erbjuda en snabbare väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier för utländska akademiker.

Deltagare i Korta vägen vårterminen 2019.Deltagare i Korta vägen

Korta vägen är en utbildning för personer med utländsk bakgrund som har läst minst två år på högskola eller universitet. Utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen och genomförs i Östergötland. 

Vad är Korta vägen?

Syftet med Korta vägen är att matcha företag och organisationer med nyanlända akademiker - för att kunna ge dem en snabbare väg ut i arbetslivet. Utbildningen ska stärka deltagarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller komplettera sin examen med fortsatta akademiska studier. 

Korta vägen är även en möjlighet för svenska företag och organisationer att ta ta del av deltagarnas unika kompetenser och ge dem erfarenheter av den svenska arbetskulturen genom att erbjuda möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

Vilka är deltagarna?

Deltagarna i Korta vägen har utländsk bakgrund och har läst minst två år på en utländsk högskola eller universitet. Yrkesgrupperna varierar men det har hittills varit många ingenjörer, ekonomer, IT-tekniker och sjukvårdsutbildade. Det har även funnits kemister, lärare och biomedicinska analytiker i deltagargrupperna. 

Yrkeserfarenheten hos deltagarna varierar mellan att vara relativt nyutbildad till att ha mångårig erfarenhet i sitt yrke. 

Språkkunskaperna varierar likaså, där vissa har mer basala kunskaper i svenska och andra har relativt goda kunskaper. Många av deltagarna har dock goda eller mycket goda kunskaper i engelska.

Vad för slags utbildning får deltagarna?

En del av deltagarna går Korta vägen med inriktning mot fortsatta studier, andra med inriktning mot att få ett arbete så fort som möjligt. Beroende på inriktning varierar innehållet något. Exempel på innehåll som ingår är arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad samt undervisning i svenska språket. Deltagarna kan också få individuell jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning samt träning i att söka arbete.

För dig som är intresserad av att delta i Korta vägen

Vad innebär utbildningen?

Korta vägen är på heltid och pågår under 5-6 månader och syftar till att hjälpa dig komma närmare arbetsmarknaden. 

Utbildningen inleds med en kartläggningsvecka. Tillsammans med våra lärare och en studievägledare görs en individuell plan för dig, för att kartlägga dina kompetenser och undersöka vad du vill arbeta med. Man kan gå Korta vägen med inriktning mot fortsatta studier eller med inriktning mot att få ett arbete så fort som möjligt. Innehållet i utbildningen kan variera, beroende på vilken inriktning du väljer. Exempel på innehåll som ingår är arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad samt undervisning i svenska språket. Du kan också få individuell jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning samt träning i att söka arbete. Du kommer även få träna på att skriva CV och personligt brev samt hur du förbereder dig för en anställningsintervju.

En del av Korta vägen består av arbetsplatsförlagd utbildning. Beroende på din inriktning kommer du ha praktik i 1-3 månader på en arbetsplats.

Deltagare i Korta vägen vårterminen 2019.

Vem kan vara med i Korta vägen?

Du som har studerat minst 2 år på högskola eller universitet i hemlandet och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan söka till Korta vägen.

Ett annat krav för att kunna gå utbildningen är att du kan tillräckligt mycket svenska för att klara utbildningen och få ut så mycket som möjligt av din arbetsplatspraktik. Du bör åtminstone ha avslutat SFI eller ha motsvarande kunskaper.

Folder att skriva ut eller 
spara ned digitalt:

Deltagare i Korta vägen vårterminen 2019.

Hur ansöker jag till Korta vägen?

Du ansöker till Korta vägen genom att anmäla intresse hos handläggare på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som väljer ut vilka som får delta i Korta vägen.

Det är bra att ta kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt om du är intresserad av Korta vägen. Du får aktivitetsstöd under utbildningen. 

Till Arbetsförmedlingens webb

För företag och organisationer som vill erbjuda möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande

Har ni behov av en medarbetare med kvalificerad utbildning?

Då ska ni ta emot en deltagare från Korta vägen! Det enda som krävs av er är att ni tillhandahåller lämpliga praktikuppgifter och en handledare som kan ge visst stöd, råd och vägledning under APL-periodens gång.

Folder att skriva ut eller
spara ned digitalt:

Folder Korta vägen - för arbetsgivare

Omfattning och område för praktiken

APL-perioden kan pågå från en till tre månader. Ni får själva välja om ni vill ta emot deltagaren en eller flera dagar per vecka eller hela veckor.

Bra att tänka på är att deltagarens praktikuppgifter bör ligga inom ramen för vad deltagaren tidigare studerat. Har deltagaren exempelvis studerat ekonomi kan det vara en god idé att det arbetsplatsförlagda lärandet sker på en ekonomiavdelning.

Om det är möjligt är det också bra om praktikanten får variation under sin APL-period. Det kan till exempel handla om att deltagaren får byta avdelning och/eller uppgifter någon eller några gånger under sin tid hos er.

Bra att veta

Praktikanten är försäkrad för personskador. Försäkringen gäller även eventuella skador på utrustning som kan ha orsakats av praktikanten.

Praktikperioden är kostnadsfri.

KontaktVisa/dölj innehåll

För arbetsgivare som vill erbjuda praktikplats eller har frågor om
Korta vägen:

Kontakta uppdragsutbildning@liu.se

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU? Visa/dölj innehåll