Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för dig som är arbetssökande akademiker med utländsk bakgrund. Genom olika utbildningsinsatser och praktik förbereder du dig för arbetslivet eller vidare studier, som ökar dina chanser till arbete.

Deltagare i Korta vägen vårterminen 2019.Deltagare i Korta vägen.

Vad är Korta vägen?

Korta vägen är en uppdragsutbildning för personer med utländsk bakgrund som har läst minst två år på högskola eller universitet. Utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen och genomförs i Östergötland. Syftet med Korta vägen är att matcha företag och organisationer med nyanlända akademiker - för att kunna ge dem en snabbare väg ut i arbetslivet. Utbildningen ska stärka deltagarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller komplettera sin examen med fortsatta akademiska studier. 

Korta vägen är även en möjlighet för en svensk arbetsplats och organisationer att ta del av deltagarnas unika kompetenser och ge dem erfarenheter av den svenska arbetskulturen genom att erbjuda möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

För dig som är intresserad av att delta i Korta vägen

Passar Korta vägen mig?

Du som har studerat minst 2 år på högskola eller universitet i hemlandet och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan söka till Korta vägen. Du behöver också kunna tillräckligt mycket svenska för att klara utbildningen och få ut så mycket som möjligt av din arbetsplatspraktik. Du bör åtminstone ha avslutat SFI eller ha motsvarande kunskaper. Yrkesgrupperna varierar men det har hittills varit många ingenjörer, ekonomer, IT-tekniker och sjukvårdsutbildade. Även kemister, lärare och biomedicinska analytiker har deltagit. Yrkeserfarenheten hos deltagarna varierar mellan att vara relativt nyutbildad till att ha mångårig erfarenhet i sitt yrke.

Vilken utbildning får jag?

Korta vägen är på heltid och pågår under 5-6 månader och syftar till att hjälpa dig komma närmare arbetsmarknaden.
Utbildningen inleds med en kartläggningsvecka. Tillsammans med våra lärare och en studievägledare görs en individuell plan för dig, för att kartlägga dina kompetenser och undersöka vad du vill arbeta med. Man kan gå Korta vägen med inriktning mot fortsatta studier eller med inriktning mot att få ett arbete så fort som möjligt. Innehållet i utbildningen kan variera, beroende på vilken inriktning du väljer. Exempel på innehåll som ingår är arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad samt undervisning i svenska språket. Du kan också få individuell jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning samt träning i att söka arbete. Du kommer även få träna på att skriva CV och personligt brev samt hur du förbereder dig för en anställningsintervju.
En del av Korta vägen består av arbetsplatsförlagd utbildning. Beroende på din inriktning kommer du ha praktik i 1-3 månader på en arbetsplats.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till Korta vägen genom att anmäla intresse hos handläggare på Arbetsförmedlingen. I din intresseanmälan behöver du skriva att du är intresserad av att delta i Korta vägen, tillsammans med ditt namn och telefonnummer. Det är Arbetsförmedlingen som väljer ut vilka som får delta i Korta vägen. Du får aktivitetsstöd under utbildningen.
Det är bra att ta kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt om du är intresserad av Korta vägen. När du har skickat iväg din intresseanmälan kan det ta några veckor innan du får svar från Arbetsförmedlingen.

Anmäl ditt intresse för Korta vägen hos Arbetsförmedlingen

Vill du veta mer?

Delta på våra informationsmöten

För dig som är intresserad av att delta i Korta vägen och vill veta mer erbjuder vi digitala informationsmöten via Zoom. Då får du träffa oss lärare och har möjlighet att ställa dina frågor till oss. Informationsmötena inför våren 2024 hålls:

  • 17 oktober, kl. 10.15
  • 26 oktober, kl. 13.15

Maila Per Simfors (per.simfors@liu.se) för att få Zoom-länken till informationsmötet.

Deltagare om Korta Vägen

För arbetsgivare och organisationer som vill erbjuda praktikplats

Vad krävs av oss?

Det enda som krävs av er är att ni tillhandahåller lämpliga praktikuppgifter och en handledare som kan ge visst stöd, råd och vägledning under APL-periodens gång.

Bra att tänka på är att deltagarens praktikuppgifter bör ligga inom ramen för vad deltagaren tidigare studerat. Har deltagaren exempelvis studerat ekonomi kan det vara en god idé att det arbetsplatsförlagda lärandet sker på en ekonomiavdelning. Om det är möjligt är det också bra om praktikanten får variation under sin APL-period. Det kan till exempel handla om att deltagaren får byta avdelning och/eller uppgifter någon eller några gånger under sin tid hos er.

Praktisk information

APL-perioden kan pågå från en till tre månader. Ni får själva välja om ni vill ta emot deltagaren en eller flera dagar per vecka eller hela veckor. Praktikperioden är kostnadsfri.

Praktikanten är försäkrad för personskador. Försäkringen gäller även eventuella skador på utrustning som kan ha orsakats av praktikanten.

Är ni intresserade av att anordna en praktikplats? Fyll i formuläret via den här länken

Vill ni veta mer?

Vi har samlat mer information i en folder som går att ladda ner och skriva ut: Korta vägen - för arbetsgivare

Det går också bra att kontakta oss om du har frågor:

  • För praktiska frågor om praktiken och om intresseanmälan, kontakta Monica Wise
  • För allmänna frågor om projektet, kontakta Per Simfors
  • För frågor om utbildningens upplägg, kontakta Peder Johansson

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?