Extremt för tidigt födda barn kräver omfattande intensivvård under lång tid för att överleva. Den tidiga födseln i kombination med en ökad risk att drabbas av komplikationer medför att tiden tills barnet kan ammas fullt dröjer flera veckor. 

Håller en för tidigt född i handenFoto: Herjua, iStock

Under denna tid får det för tidigt födda barnet ofta donerad bröstmjölk genom en ventrikelsond medan mamman uppmuntras till att pumpa för att få igång sin egen bröstmjölksproduktion. Trots att mamman är utsatt för mycket stress under denna period är förväntningarna på henne att kunna producera mjölk oftast stora både från henne själv och från omgivningen.

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter på en neonatalavdelning är att stödja, guida och utbilda de nyblivna föräldrarna. Neonatalavdelningens vårdpolicy och sjuksköterskornas attityder betyder därför mycket för hur föräldrarna uppfattar den information de får och vilka beslut de tar kring t.ex. amningsfrågor. Dessutom har föräldrar olika förutsättningar och ges olika möjligheter att vara hos sitt barn beroende på vilket land barnet vårdas i.

Amning skyddar mot stress, i samband med amning sjunker mammans kortisolnivåer och hon är mer stresstålig vid exponering för akuta stressorer framför allt av fysiologisk karaktär.

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och jämföra svenska och amerikanska föräldrars och sjuksköterskors erfarenheter av amning, pumpning och matning av extremt för tidigt födda barn.

Kontakt

Externa samarbetspartners

Relaterat innehåll