31 maj 2024

Ett äventyrligt utbytesprogram till isiga Grönland är kanske inte för alla. Men LiU-studenten Filip Puljiz såg det som livets chans. Ett stipendium genom Erasmus+ programmet gjorde det möjligt.

Erasmusutbyte på Grönland.
Naturen på Grönland är fantastisk.
Filip Puljiz har alltid varit intresserad av olika kulturer och språk. Han är uppvuxen i Split, Kroatien men redan som 17-åring så flyttade han till Massachusetts, USA för att studera på gymnasienivå. Efter det flyttade han till Nederländerna för att genomföra sin kandidatutbildning i kulturgeografi och planering. Sedan hösten 2022 studerar han det två-åriga internationella masterprogrammet Strategic Urban and Regional Planning vid LiU.

Möjlighet till utbytestermin

När han hade möjlighet att genomföra utbytesstudier under tredje terminen var valet enkelt. Varför åka till ett vanligare land för utbytesstudier som till exempel Tyskland, Frankrike eller Spanien? Nej, han ville uppleva något annorlunda. När han fick veta att LiU hade ett utbytesavtal inom Erasmus+ med Grönlands universitet i huvudstaden Nuuk, Grönland så visste han att det var dit han ville åka. Att han samtidigt fick ett stipendium genom Erasmus+ gjorde inte saken sämre.
- Det kanske är den enda möjligheten jag har att besöka Grönland, då det är väldigt dyrt annars. Genom att få ett stipendium så hjälpte det till att täcka en del av kostnaderna för mitt uppehälle här, berättar Filip Puljiz. 

Erasmusytbyte på Grönland.
Att få göra ett Erasmusutbyte på Grönland var en otrolig upplevelse.

Hans upplevelse av att bo och studera i Nuuk har varit helt fantastisk. Att kurserna gavs på engelska gjorde utbytet enklare att genomföra.
- Allt som man behöver finns på Grönland. Det är inte så stort, men det finns flera butiker, grundskolor, ett sjukhus, och sen självklart universitetet.

Bemötandet han har fått från Grönlands universitet har varit mycket positivt. Först fick han genomföra en intensivkurs i grönländska, det officiella språket som man talar. Han har också lärt sig mycket om grönländsk kultur och historia, något som han har tyckt varit väldigt intressant. Han har också varit engagerad i studentlivet, och har varit med och startat en studentförening som har organiserat evenemang för studenterna vid universitetet och varit med i en politisk studentförening.

En upplevelse för livet

Men ett av de mest storslagna med upplevelsen var självklart naturen med bland annat dess isfjordar, och möjligheten att få testa att äta unik mat såsom rått säl- och valfett och tillagat rådjur.

Härnäst väntar examensarbetet i Nederländerna och sedan är hans tid som programstudent vid LiU slut. Men något som är säkert är att han alltid kommer att blicka tillbaka på sin tid som utbytesstudent på Grönland som en unik upplevelse som han önskar att fler studenter får ta del av.

 

Logotyp för Europeiska unionen.

 

Läs om programmet och utbildningsmöjligheterna vid LiU

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.