Tove Törnqvist, vid Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, blev den 11 maj 2016 utnämnd till Utmärkt Inspiratör av Consensus. – Man märker att Tove tycker om sitt arbete och det är det roligaste man kan märka hos en lärare, säger studenterna på Arbetsterapeutprogrammet.

Arbetsterapeutsektionens nominering:

Tove är motiverande, öppen för nya saker, intresserad och visar förståelse. Hon har alltid ett leende på läpparna och väcker frågor hos oss studenter för att tänka ett steg längre. Hennes intresse för att utveckla arbetsterapin och hennes vilja att lära nytt avspeglar sig i motivationen hos studenterna. "Man märker att Tove tycker om sitt arbete och det är det roligaste man kan märka hos en lärare". Tove är en utmärkt inspiratör då studenterna känner sig stöttade och inspirerade.

Tove TörnqvistFoto: David EinarTove Törnqvist är universitetsadjunkt på Arbetsterapeutprogrammet och undervisar i termin 1 och 3 i kurserna "Människan i aktivitet", Människans aktivitetsförmåga – intervention, utvärdering" och "Arbetsterapeutens yrkesutövning – intervention, utvärdering".

Tove handleder basgrupper och studenter som skriver examensarbeten. Hon jobbar med interprofessionella moment och föreläser om problembaserat lärande (PBL), förbättringskunskap och pedagogiska processer inom arbetsterapi.

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

Consensus


Text: Linda Fredrikson, 2016-05-13

Relaterat innehåll

Kontakt