Forskning om interprofessionellt lärande

Min forskning syftar till att undersöka hur studenter lär och agerar i olika praktiksammanhang. Studierna genomförs med en fokuserad etnografisk ansats. Forskningen utgår därmed från det observerade fältet och inkluderar studenter så väl som patienter, anhöriga och handledare.  

Forskningen ryms inom ramen för två olika sammanhang. 

Det första är ett samarbete mellan Institutionen för Medicin och Hälsa, IMH och Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, IBL. Fokus för forskningen är kommunikation i interprofessionella basgrupper och hur det relaterar till studenters professionella roller. 

Det andra är ett VR-finansierat projekt som undersöker hur olika praktikarrangemang möjliggör studenters lärande och utveckling av interprofessionella kompetenser. Projektet genomförs i samarbete med Helsevitenskaplig Fakultet, Norges Arktiske Universitet i Tromsö (UiT), samt HELIX Vinn Centre of Competence i Linköping.

Om mig
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Arbetsterapeutexamen/kandidatexamen, Hälsohögskolan Jönköping 2009
  • Masterexamen i Medicinsk pedagogik, LiU 2015

Uppdrag

  • Ledamot i Fakultetsstyrelsen, Medicinska fakulteten
  • Ledamot i antagningskommitén, HMV
  • Ledamot i styrkeområdet "Interprofessionellt lärande"
  • Projektledare för "Plattform Universitetsstudier"

Utmärkelser

  • Utmärkt Inspiratör, Arbetsterapeutprogrammet 2016

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll