Fotografi av Tove Törnqvist

Tove Törnqvist

Doktorand

Min forskning handlar om interprofessionellt lärande och samverkan. Min undervisning inkluderar Arbetsterapeutprogrammet och fakultetens första interprofessionella utbildningsmoment "Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten".

Forskning om interprofessionellt lärande

Min forskning syftar till att undersöka hur studenter lär och agerar i olika praktiksammanhang. Studierna genomförs med en fokuserad etnografisk ansats. Forskningen utgår därmed från det observerade fältet och inkluderar studenter så väl som patienter, anhöriga och handledare.  

Forskningen ryms inom ramen för två olika sammanhang. 

Det första är ett samarbete mellan Institutionen för Medicin och Hälsa, IMH och Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, IBL. Fokus för forskningen är kommunikation i interprofessionella basgrupper och hur det relaterar till studenters professionella roller. 

Det andra är ett VR-finansierat projekt som undersöker hur olika praktikarrangemang möjliggör studenters lärande och utveckling av interprofessionella kompetenser. Projektet genomförs i samarbete med Helsevitenskaplig Fakultet, Norges Arktiske Universitet i Tromsö (UiT), samt HELIX Vinn Centre of Competence i Linköping.

Om migVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Arbetsterapeutexamen/kandidatexamen, Hälsohögskolan Jönköping 2009
  • Masterexamen i Medicinsk pedagogik, LiU 2015

Uppdrag

  • Ledamot i Fakultetsstyrelsen, Medicinska fakulteten
  • Ledamot i antagningskommitén, HMV
  • Ledamot i styrkeområdet "Interprofessionellt lärande"
  • Projektledare för "Plattform Universitetsstudier"

Utmärkelser

  • Utmärkt Inspiratör, Arbetsterapeutprogrammet 2016

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll