– När vi fick frågan att vara med i Växthus passade det perfekt för oss, vi hade en produkt som låg och bubblade. Det var dags för oss att utveckla något nytt, berättar Maud Waltersson, vd på sjumannaföretaget Optiplan.

OptiplanFul fart framåt för Optiplan. Foto: Christian Ekstrand/Crelle Photography ABOptiplan AB, grundat av de två LiU-alumnerna Jonas Åhlin och Christofer Rydvall, är specialister på att optimera skolskjutsar, att se till att alla barn kommer fram och tillbaka i rätt tid, utan för långa väntetider och med ett minimum av resor och restider. Den kapacitetsoptimerade planeringen lämnar de till kommunerna som sedan handlar upp rätt antal och storlek på fordon. 
 
Den mjukvara de använder och utvecklar för optimeringen har fler användningsområden, som inom snöröjning, anläggningsunderhåll eller schemaläggning.

Ny marknad

– Vi är bra på att lyssna på våra kunder och utveckla de produkter vi har, men vi hade också börjat snegla på citylogistiken. Vi har ju full koll på alla parametrar för skolskjutsarna och kan då ställa om till att leverera paket istället. Här handlar det mer om hur stora laster som kan tas emot, hur stora fordon som kan komma fram, hur ofta varor behöver levereras med mera. 
 
Under ett par år har nu tjänsten mejslats fram. Inom Växthus-projektet har de deltagit i seminarier och workshopar och de har även fått ekonomisk hjälp både från Almi och från Tillväxtverket. Deras erbjudande till kunderna har formats till en produktportfölj och de har lagt ner mycket arbete för att bli ISO-certifierade. Kraven på hållbarhet handlar här inte bara om miljö, utan även om arbetsmiljö och hållbarhet i de interna processerna.
 
Maud Waltersson, OptiplanMaud Waltersson, Foto: Christian Ekstrand/Crelle Photography AB– Vi vet att våra tjänster är rättssäkra, lagar och regler ligger i systemet och vi vet att exempelvis skollagen och kommunlagen följs. I februari blir vi helt klara med ISO-certifieringen, så nu är vi redo för tillväxt, säger Maud Waltersson.

Växer med Citylogistiken

Helt nyligen upphandlade Norrköpings kommun citylogistik, optimerad av Optiplan.  Nästa steg för Maud Waltersson och hennes kollegor är att rekrytera nya medarbetare och inom kort flyttar de också från Norrköping Science Park till nya och större lokaler.
 
– Det är dags nu, konstaterar hon.
 
Hon och de övriga i företaget, främst är det Jonas Åhlin och Isabelle Rosberg som varit engagerade, är nöjda med insatserna i Växthus:
 
– Vi har fått fram en ny färdig produkt, vi har fått in hållbarhet i företaget på alla plan, vi har delat upp vår produktportfölj i moduler så att det blir enklare för kunderna att veta vad vi har att erbjuda och vi har fått massor av inspiration och tips. Den tid vi har lagt ner har vi fått tillbaka med råge, intygar Maud Waltersson.
 

Läs mer om projektet Växthus