06 december 2017

Vi kan inte effektivisera eller spara oss till hållbarhet. FN:s sjutton hållbarhetsmål visar bredden på den utmaning vi har, där ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger LiU-professor Olof Hjelm när han inleder en dag om hållbarhet i små och medelstora företag.

FN:s 17 globala mål Foto: Globala målenDet av LiU och Almi gemensamt drivna treåriga projektet Växthus passar på att ha avslutning tillsammans med årets CAM-dag. CAM står för Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag och Cam-dagen hålls vid Linköpings universitet för nionde året i rad, denna gång med fokus på hållbarhet.

Även Växthus riktar sig till små och medelstora företag, 22 företag har deltagit, i storlek alltifrån en person till 50 anställda. Ytterligare ett tjugotal företag har deltagit som gäster i workshoppar och seminarier.

– FN:s hållbarhetsmål berör alla företag och ska vi lösa hållbarhetsutmaningarna måste vi tänka nytt, hitta nya produkter och nya tjänster, och inte bara fila på det vi har. Vi kan inte effektivisera oss till hållbarhet, säger Olof Hjelm, som tillsammans med Almis Peter Björling ansvarat för Växthus.

Minst 50 nya jobb

Hittills har resultatet blivit 15 kommersialiserade hållbara produkter eller tjänster och minst 50 nya arbetstillfällen.
Olof HjelmOlof Hjelm Foto: Peter Modin
– Det är företagen som har utvecklat sig, vi har bara coachat. Vi har haft seminarier inom olika fokusområden som företagen önskat och vi har skickat in resurser där det behövs, allt ifrån studenter och doktorander till konsulttimmar och innovationscheckar, säger Olof Hjelm.

Exempel på fokusområden är hur man laddar ett varumärke med hållbarhet, ISO-certifiering, CE-märkning och riskanalys, energieffektivisering eller cirkulära affärsmodeller.

Ett konkret verktyg för självskattning av var företaget befinner sig och vad det är man behöver arbeta med är också framtaget inom projektet.
– Vi ska bara göra det lite snyggare och lite enklare att använda. Det ska inte behövas en konsult för att använda det, säger Olof Hjelm.

Viktiga kontaktnät

Även deltagarna är nöjda:
– Det har varit fantastiskt att få så mycket serverat med bara en kontakt in till hela innovationssystemet. Det gör livet så mycket enklare för oss, intygar Jonas Åhlin, grundare av Norrköpingsföretaget Optiplan, som utvecklar logistiklösningar för skolskjutsar, citytrafik med mera.

– Vi ser en stor ökning av efterfrågan på våra konsulttjänster inom hållbarhet, jag har under alla mina år i branschen inte varit med om något liknande, säger också Anders Johansson, vd för Envima.

Han har haft glädje av projektet både för företagets skull, för att utveckla kontaktnät och hitta nya samarbetspartners, men har också kunnat bidra med konsulttjänster till andra företag i projektet.

Växthus är det femte projekt som Almi och LiU driver tillsammans sedan 2002.
– Det blir fler, hoppas Peter Björling.

Internationalisering står exempelvis högt på agendan:

– Vi deltar i ett Interreg Europe-program, kallat Super, där vi tillsammans med nio andra regioner i Europa arbetar med internationalisering och med utvärderingar av de olika innovationssystemen. I nästa steg kan här finnas utrymme för regionala projekt, säger Olof Hjelm.

Projektet Växthus

De företag som antogs inom det treåriga projektet Växthus, ett samarbete mellan Almi Östergötland och Linköpings universitet, skulle vara beredda att ta fram en ny miljömässigt hållbar produkt eller en tjänst och göra den redo för marknaden. De skulle också kunna ställa krav i sina affärsrelationer. 22 företag har deltagit i huvudprojektet och ytterligare 20 i mindre omfattning. Företagen har en stor bredd i branscher och inriktningar - deltagare är alltifrån klassiska miljöföretag, miljökonsulter och teknikkonsulter till företag som arbetar med städmaterial, inom textilindustrin, med trycksaker eller IT. Företagen har alltifrån en och 50 anställda.

Genom projektet har de erbjudits seminarier, coachning och även innovationscheckar. Peter Björling, Almi Östergötland och Olof Hjelm, professor Avdelningen industriell miljöteknik, LiU, har varit drivande i projektet som finansierat av Almi, Region Östergötland, LiU och Europeiska regionala utvecklingsfonden med totalt cirka 2,8 miljoner kronor.

Kontakt

Deltgare om Växthus

CAM-dagen 2017

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.