Namn: Veronica Hägg

Utbildning: Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet

Jobb: Teknisk skribent på Toyota Material Handling Group

Examen: Kandidatexamen 2016 och Masterexamen 2018

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som teknisk skribent för Toyota Material Handling Group i Mjölby

Kan du berätta om ditt jobb? Vad gör du?

Som teknisk skribent arbetar jag med text och illustrationer kring manualer och bulletiner för truckar. Mitt ansvar ligger på manualer och bulletiner ämnade för servicetekniker som arbetar med autonoma truckar. Jag samarbetar med produktspecialister, konstruktörer och mjukvaruutvecklare för att rätt information ska in i manualen. Jag arbetar ofta med olika ärenden och projekt parallellt. Det kan innefatta att arbeta mot en deadline på en manual som ska släppas, till ny information som ska in i befintlig manual eller en bulletin kring säkerhet som behöver skickas ut till kund omgående.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

Mina arbetsveckor innefattar ofta möten och kontakt med olika personer i olika yrkesroller. Jag hämtar aktivt in information från olika kanaler så som möten, ritningar eller våra interna system som jag sedan arbetar med i CMS (Content Manager System) och olika illustrationsverktyg.

Vad är det bästa med ditt jobb?

En av de bästa delarna i mitt arbete är just att jag träffar och samarbetar med många olika personer i mitt yrke. En annan är att jag ständigt lär mig nya saker, både kring produkten men även kring verktygen jag arbetar med.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

När man samarbetar inom olika områden är det lätt att olika yrkesroller har olika namn på ett och samma objekt. Det känns dock som att jag lutar mig mot min utbildning i detta läge, då jag förstår hur vår tidigare erfarenhet påverkar hur vi tolkar vår omvärld.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut, och till den position du har idag?

Det här är mitt första arbete efter examinationen. Det var så enkelt att jag såg att tjänsten låg ute, sökte den och lyckades att få den.

Varför valde du att läsa kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet?

Jag har en teknisk bakgrund och kände att teknik var något som jag ville fortsätta ha kvar i mitt liv, men samtidigt ville jag bredda med mer fokus på mänsklig förmåga och förutsättningar. Kognitionsvetenskap kändes naturligt i det läget.

Vad tyckte du om utbildningen?

Masterprogrammet bygger mycket på enskilt arbete och att kunna planera och utföra arbete själv. För mig fungerade det upplägget bra. Samtidigt gjorde jag flera projekt där jag var delaktig i forskning som bedrivs på universitetet, vilket medförde att jag fick en djupare förståelse för metod och analys när man önskar undersöka, alternativt utveckla.

Vad var det bästa med utbildningen?

Friheten att välja vilka kurser man ville läsa, vilka projekt man ville bedriva och att kunna lägga upp arbetet som man själv ville. En annan sak som jag värderar högt är den okomplicerade hållningen mellan studenter och forskare som rådde. Hade man en idé eller fråga så var det oftast bara att knacka på och ställa sin fråga.

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

I mitt arbete är användaren av produkten i fokus. Det påpekades ofta i olika designkurser. Jag har ofta komplex information som jag ska arbeta om och föra fram via lättförståelig och naturlig text och illustrationer. Det underlättar då att jag vet hur vi tar in och bearbetar information.

Hur såg ditt studentliv ut?

Jag var på föreläsningarna på LiU och pluggade oftast hemifrån. Jag var inte delaktig i övriga studentlivet, utan småpratade med mina studiekamrater då vi sågs på LiU. Jag passade dock på att arbeta extra i ett forskningsprojekt samt med att rätta tentor och inlämningsuppgifter i en kurs.

Har du några tips till andra som vill läsa till kognitionsvetare?

Det är mycket egenarbete, så använd tiden smart och ha självdisciplin. Börja planera projekten/kurserna tidigt och håll deadline. Det är lätt att vara taggad i projekt och göra dem stora, men försök visualisera alla komponenter i projektet och fråga dig själv ärligt om du hinner, om inte minska ned projektet eller dela upp det i olika delprojekt inom olika kurser. Bättre med mindre projekt som hinns med än stora som kollapsar.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

Helheten av valfrihet, lärande, och gemenskap.

Vad gör du om fem år?

Rent konkret är svårt att säga, men jag ser fram emot att möta framtiden och dess utmaningar och har som mål att fortsätta att utvecklas och lära.

 

Utbildning