Samverkan blir en allt viktigare fråga för universiteten. LiU har tillsatt 18 samverkanskoordinatorer. Wiktoria Glad på Tema är en av dem.

Beslutet att införa samverkanskoordinatorer togs av universitetsstyrelsen, och i början av året hade 18 koordinatorer förordnats, en för varje institution och fakultet. Tio procent av sin arbetstid ska de lägga på detta och förordnandet gäller fram till 2017. Wiktoria Glad, lektor på Tema T och proprefekt för Tema är en av de aderton.

Vad är det ni ska göra?
-  En tanke är att vi ska lyfta samverkansfrågorna på ledningsnivå, det är därför vi som är proprefekter har fått uppdraget. Samverkan blir allt viktigare för både enskilda forskare och forskningsmiljöer.
- En stor del av arbetet just nu handlar om att skriva fram det vi redan gör. Mycket samverkan sker redan, men det har inte dokumenterats centralt och inte följts upp. Det kan handla om att hålla föredrag hos föreningar, att skriva populärvetenskapliga artiklar eller att vara inbjuden som expert i olika sammanhang.

Varför är samverkan viktigt?
- Samverkan kan komma att vägas in vid enskilda universitetslärares meriteringar och även basanslagen kan komma att delvis fördelas efter uppvisad förmåga att samverka. I utlysningar från en del forskningsfinansiärer krävs numera ibland samfinansiering. Det är samverkan i skarpt läge.
- Som temaforskare  ägnar vi mycket tid åt samhällsrelevant forskning och då ger samverkan viktiga inspel från andra än bara akademiska kolleger. Dessutom vill vi ju kommunicera ut kunskap som vi tycker är viktig.
- Samtidigt ser vi att inflytandet från till exempel större företag ökar. Då måste vi behålla integriteten och stå för vetenskaplig kvalitet.

Kan man ”mäta” samverkan?
- Att mäta vår ”impact”, forskningens genomslag i samhället, är något vi koordinatorer också ska titta på. Så som vi arbetar med att kartlägga forskningens genomslag blir även humaniora och samhällsvetenskaplig forskning väl synlig. Det sker genom att visa på var vi har expertuppdrag, medverkar i utredningar och dialoger för kunskapsutbyte, ett exempel är mellan Tema Genus och riksdagspolitiker i så kallade Genusdialoger.

Vad håller ni på med just nu på Tema?
- Just nu arbetar jag med att samla in olika exempel på samverkan. Forskare får berätta om sin samverkan och kontakter de har. Tema Barn, till exempel, jobbar med kommuner i välfärdssystemen. Biogasområdet är ett annat exempel från Tema Miljöförändring och Tema Teknik och social förändring. Jag har fått jättebra respons och det är roligt att se allt samlat som vi gör på samverkansområdet.

 

Kontakta Wiktoria

Läs mer om samverkan på Tema