Institutionen för Tema föddes ur en tanke om att utveckla forskning med stark anknytning till samhället. Att identifiera, analysera och föreslå lösningar på relevanta samhällsproblem är själva motivet för Temas existens. 

Samhällsfrågor studeras här gränsöverskridande, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samverkan blir därför, inte bara ett önskvärt resultat, utan själva förutsättningen för forskning och utvecklingsarbete vid Tema. 

Kontakt för samverkan

Samverkansnyheter

Stärk medicinsk humaniora och radikal tvärvetenskap

För att bemöta globala, djupt existentiella hälsoutmaningar behöver vi förstå hur sjukdom, förlust och lidande, liksom hur nya medicinska diagnoser kan forma vår upplevelse av oss själva, vårt handlingsutrymme och vår omgivning.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Så blev gärdet stadsdelen Vallastaden

2013 började byggandet av en helt ny stadsdel – Vallastaden – i Linköping. Med LiU som granne föll det sig naturligt att flera forskningsprojekt startades. Hur gick det? 10 år senare finns några av svaren.

Västra hamnen i Malmö

Planerare som agenter för omställning till hållbara städer

Om transformativa samhällsförändringar – ett projekt som bidrar med och integrerar ny kunskap i samhällsplaneringsprogram.

Kick-out av samverkansprojektet ENVAR

Nytänkande forskning spar energi

Stångåstaden har bidragit till ett forskningsprojekt vid LiU som resulterat i förändrade beteenden hos hyresgästerna samt ökade energibesparingar i hushållen.

Forskningsprojekt

Om institutionen