Samverkan vid Tema

Institutionen för Tema föddes ur en tanke om att utveckla forskning med stark anknytning till samhället. Att identifiera, analysera och föreslå lösningar på relevanta samhällsproblem är själva motivet för Temas existens. 

Samhällsfrågor studeras här gränsöverskridande, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samverkan blir därför, inte bara ett önskvärt resultat, utan själva förutsättningen för forskning och utvecklingsarbete vid Tema. 

Kontakt för samverkanVisa/dölj innehåll

SamverkansnyheterVisa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll