Samverkan vid Tema

Institutionen för Tema föddes ur en tanke om att utveckla forskning med stark anknytning till samhället. Att identifiera, analysera och föreslå lösningar på relevanta samhällsproblem är själva motivet för Temas existens. 

Samhällsfrågor studeras här gränsöverskridande, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samverkan blir därför, inte bara ett önskvärt resultat, utan själva förutsättningen för forskning och utvecklingsarbete vid Tema. 

Kontakt för samverkan Visa/dölj innehåll

Samverkansnyheter Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll