Att ha ett arbete anses vara ett av de viktigaste kriterierna för integration. Den framgångsrika integrationen på arbetsmarknaden är därför en viktig fråga för ett hållbart samhälle.

För att belysa detta har Hammam Skaik och Andrea Nold anordnat en workshop för att diskutera inkludering på den svenska arbetsmarknaden. I samarbete med det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies vid Linköpings universitet (LiU) och med LiU:s initiativ i flyktingfrågor, erbjuds en heldag workshopen "Let's Talk Inclusion: Integration in the Swedish Labour Market ". Workshopen tar upp frågor om inkluderande integrationsprocesser i arbetsmarknaden och hur de framhäver utmaningar och god praxis för en mer inkluderande arbetsmarknad.
 
Workshopen äger rum den 25 april 2019 på Campus Norrköping i rum KO23, Kopparhammaren. Den kommer att bestå av presentationer på morgonen följt av gruppdiskussioner på eftermiddagen. Forskare, civila aktörer, tjänstemän inom offentlig förvaltning och studenter är mycket välkomna att deltaga. Evenemanget är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Agenda

Relaterat innehåll