Bild på Anders Ynnerman, Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering

Professor Anders Ynnerman är avdelningschef för avdelningen Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Linköpings universitet. Han är även direktör för Visualiseringscenter C i Norrköping.

Anders Ynnerman är forskningsledare för världsledande forskning inom visualisering och datorgrafik. Han spelar en ledande roll inom den internationella visualiseringsforskningen och är en ofta anlitad talare vid konferenser och event världen över.

Under sin karriär har Anders Ynnerman innehaft ett antal ledande positioner: år 1996 grundade han forskarskolan NGSSC, the National Graduate School in Scientific Computing, vars föreståndare han var till 1999. 1998 utsågs han också till föreståndare för Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet.

Under hans ledarskap utvecklades NSC till det största centrumet för HPC (high performance computing) - superdatorbaserad beräkningskraft, i Sverige. NSC tog också ledningen när det gällde att överföra och utveckla kunskaperna kring klustrade beräkningar - där flera servrar arbetar tillsammans för att lösa ett uppdrag. Under hans tid som föreståndare utökades och fördjupades också samarbetet med Saab AB och SMHI.

År 2002 föreslog Anders Ynnerman att det skulle inrättas ett nationellt organ för investeringar i superdatorkapacitet. The Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, bildades, ett megacenter som innefattar de sex största superdatorcentrum som finns i Sverige. Under hans ledarskap dubblerades finansieringen för superdatorkapacitet i Sverige, tack vare statliga men framför allt privata donationer, främst från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Han representerade också Sverige och Norden i flera EU-projekt och internationella kommittéer. Genom SNIC fick Sverige en stor betydelse för den Europeiska utvecklingen av högpresterande datorberäkningar, HPC. Anders Ynnerman var föreståndare för SNIC fram till 2006 och var sedan ordförande för SNIC:s strategiska kommitté 2006-2009.

År 2001 grundade Anders Ynnerman, tillsammans med Sectra AB och kollegor vid universitetssjukhuset i Linköping, CMIV, Centrum för medicinsk- och vetenskaplig visualisering - idag ett strategiskt viktigt fokusområde för Linköpings universitet. Fram till 2015 var han ordförande i CMIV:s vetenskapliga råd.

År 2000 startade han också Norrköpings visualiseringsstudio, NVIS, som redan från starten blev det ledande laboratoriet för visualisering och virtuell verklighet i Sverige. NVIS har givit upphov till ett antal avknoppade företag inom visualisering, simulering och datorgrafik.

Visualiseringscenter C i Norrköping, med Anders Ynnerman som direktör, har sin bas i framgångarna för NVIS. Visualiseringscenter C är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Norrköpings Science Park och Interaktiva institutet. Centrumet utgör en storskalig forskningsmiljö inom visualisering som även innefattar en domteater och utställningsytor öppna för skolor och allmänhet. Visualiseringscenter C i Norrköping öppnades i maj 2010 och har sedan dess varit centrum för visualisering och visualiseringsforskning i norra Europa.

Anders Ynnerman har varit värd för att stort antal internationella konferenser, som exempelvis EuroVis 2007 och Eurographics 2010, de största konferenserna inom visualisering och datorgrafik i Europa. Han var ordförande för Eurographics association 2014-2016. Fram till 2021 drev han Eurographics arbetsgrupp inom visualisering och var ordförande i styrgruppen för EuroVis. Under 2021 och 2022 är han "overall papers chair", dvs vetenskapligt ansvarig för innehållet i IEEE VIS konferensen, som är den största och mest ansedda konferensen inom visualisering. 

 

Akademiska utnämningar och utmärkelser

Akademiska utnämningar

 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
 • Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
 • Ledamot  i Eurographics Fellows
 • Ledamot i IEEE Visualization Academy
 • Medlem av IEEE
 • Medlem i ACM

Utmärkelser

 • 2018 - IEEE Visualization Technical Achievement Award
 • 2017 - H.M Konungens Medalj av 8:e storleken för bidragen till medicinsk visualisering
 • 2012 - S:t Olofsmedaljen, Norrköpings kommun
 • 2010 - Kunskapspriset
 • 2009 - Athena Award för bästa medicinskt kliniska forskningen i Sverige
 • 2007 - Guldmusen, Årets IT-personlighet
 • 2007 - Akzo Nobels vetenskapliga pris
Anders Ynnerman in The Dome, Norrköping