Fotografi av Anders Ynnerman

Anders Ynnerman

Professor, Avdelningschef

Professor i vetenskaplig visualisering och avdelningschef för Medie- och Informationsteknik, MIT.

Visualiseringsforskning för verkliga behov  

Som visualiseringsforskare fokuserar jag på utvecklingen av fundamentala och grundläggande teorier som kommer till användning/nytta i olika lösningar i den verkliga världen.

Jag brinner för att kommunicera vetenskap såväl till experter som till en intresserad allmänhet, och inte minst till barn och ungdomar. Jag är stolt ledare för en stor forskningsavdelning med många skickliga forskare och jag har privilegiet att vara föreståndare för ett visualiseringscenter med uppgifter inom forskning, utbildning och innovation likaväl som ett ansvar för att sprida forskning till allmänheten.

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, om alltifrån datorgrafik till tillämpad visualisering. Min forskning används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation.

Populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar

Jag talar ofta om vår forskning på konferenser, inte minst som inbjuden huvudtalare på vetenskapliga konferenser på olika håll i världen. Jag håller även gärna populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar om ett brett spektrum av ämnen som hänger samman med min forskning, det kan handla om vetenskap men också om ledarskap, för en bred publik. 

Utnämningar

 

Besök gärna min privata hemsida för mer information.

Publikationer

2024

Gabriel Eilertsen, Daniel Jönsson, Jonas Unger, Anders Ynnerman (2024) Model-invariant Weight Distribution Descriptors for Visual Exploration of Neural Networks en Masse EuroVis 2024 - Short Papers Vidare till DOI
Emilia Ståhlbom, J. Molin, Anders Ynnerman, Claes Lundström (2024) Should I make it round? Suitability of circular and linear layouts for comparative tasks with matrix and connective data Computer graphics forum (Print) Vidare till DOI
Elias Elmquist, Kajetan Enge, Alexander Rind, Carlo Navarra, Robert Höldrich, Michael Iber, Alexander Bock, Anders Ynnerman, Wolfgang Aigner, Niklas Rönnberg (2024) Parallel Chords: an audio-visual analytics design for parallel coordinates Personal and Ubiquitous Computing Vidare till DOI
S. Sandra Bae, Takanori Fujiwara, Anders Ynnerman, Ellen Yi-Luen Do, Michael L. Rivera, Danielle Albers Szafir (2024) A Computational Design Pipeline to Fabricate Sensing Network Physicalizations IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 30, s. 913-923 Vidare till DOI

2023

Emma Broman, Jacqueline Faherty, Laura Kreidberg, Sebastian Zieba, Charles Hansen, Anders Ynnerman, Alexander Bock (2023) ExoplanetExplorer: Contextual Visualization of Exoplanet Systems 2023 IEEE VISUALIZATION AND VISUAL ANALYTICS, VIS, s. 81-85 Vidare till DOI

Nyheter

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Linköpings universitet skylt.

Två nya Wallenberg Scholars vid LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år.

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Forskning inom medie- och informationsteknik

Forskningsenheter

Domen på Visualiseringscenter C

C-research

C-research är en centrumbildning för koordination av forskning inom visualisering och för dess användande inom forskning och utbildning, både för vetenskaplig kommunikation och för publik spridning.

Datorgrafik och bildbehandling

Gruppen för datorgrafik och bildbehandling driver forskningsprojekt där vi utvecklar teori, metoder och demonstratorer inom bildteknik, bildanalys och bildsyntes.

Grupp ser på inmmersiv visualisering

Immersiv visualisering

Enheten för Immersiv Visualisering forskar och utvecklar olika tekniker för att skapa en omslutande och fångande visualisering av data med hjälp av storskaliga displaysystem, som omslutande domer och stereoskopiskt seende (3D).

Grafik

Informationsvisualisering

Informationsvisualisering på MIT är inriktad på hur datorgrafik, displayer och interaktionsmekanismer, tillsammans med matematiska analysmetoder kan stödja visualiseringsprocessen.

Illustration över Norrköping vid strömmen och människor som rör sig i miljön

Mediedesign och bildreproduktion

Vårt arbete handlar grundläggande sett om kommunikation. Hur kan vi kombinera digitala och analoga medier för att förmedla information, insikter och känslor? Hur kan vi erbjuda engagerande och fängslande upplevelser genom modern interaktionsteknik?

Haptik-användning i VR-labbet på MIT, LiU. Rickard Englund.

Vetenskaplig visualisering

Vi utvecklar nya analys-, visualiserings- och utforskningsmetoder för en bättre förståelse och kommunikation av stora datamängder.

Visuellt lärande och kommunikation

Vi forskar om undervisning och lärande av naturvetenskap med visualiseringar. Vårt ämnesfokus är biologi och molekylära vetenskaper, och vi är intresserade av såväl lärande som design av visualiseringar.

Relaterad information