Visualiseringsforskning för verkliga behov  

Som visualiseringsforskare fokuserar jag på utvecklingen av fundamentala och grundläggande teorier som kommer till användning/nytta i olika lösningar i den verkliga världen. Jag brinner för att kommunicera vetenskap såväl till experter som till en intresserad allmänhet, och inte minst till barn och ungdomar. Jag är stolt ledare för en stor forskningsavdelning med många skickliga forskare och jag har privilegiet att vara föreståndare för ett visualiseringscenter med uppgifter inom forskning, utbildning och innovation likaväl som ett ansvar för att sprida forskning till allmänheten.

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, om alltifrån datorgrafik till tillämpad visualisering. Min forskning används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation.

Presentationer

Jag talar ofta om vår forskning på konferenser, inte minst som inbjuden huvudtalare på vetenskapliga konferenser på olika håll i världen. Jag håller även gärna populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar om ett brett spektrum av ämnen som hänger samman med min forskning, det kan handla om vetenskap men också om ledarskap, för en bred publik. 

Utnämningar

 

Besök gärna min privata hemsida för mer information.

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Medie- och informationsteknik

Forskningsenheter

Relaterad information