Visualiseringsforskning för verkliga behov  

Som visualiseringsforskare fokuserar jag på utvecklingen av fundamentala och grundläggande teorier som kommer till användning/nytta i olika lösningar i den verkliga världen. Jag brinner för att kommunicera vetenskap såväl till experter som till en intresserad allmänhet, och inte minst till barn och ungdomar. Jag är stolt ledare för en stor forskningsavdelning med många skickliga forskare och jag har privilegiet att vara föreståndare för ett visualiseringscenter med uppgifter inom forskning, utbildning och innovation likaväl som ett ansvar för att sprida forskning till allmänheten.

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, om alltifrån datorgrafik till tillämpad visualisering. Min forskning används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation.

Presentationer

Jag talar ofta om vår forskning på konferenser, inte minst som inbjuden huvudtalare på vetenskapliga konferenser på olika håll i världen. Jag håller även gärna populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar om ett brett spektrum av ämnen som hänger samman med min forskning, det kan handla om vetenskap men också om ledarskap, för en bred publik. 

Utnämningar

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

BiografiVisa/dölj innehåll

Professor Anders Ynnerman är avdelningschef för avdelningen Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Linköpings universitet. Han är även direktör för Visualiseringscenter C i Norrköping.

Anders Ynnerman är forskningsledare för världsledande forskning inom visualisering och datorgrafik. Han spelar en ledande roll inom den internationella visualiseringsforskningen och är en ofta anlitad talare vid konferenser och event världen över.

Foto: Thor BalkhedUnder sin karriär har Anders Ynnerman innehaft ett antal ledande positioner: år 1996 grundade han forskarskolan NGSSC, the National Graduate School in Scientific Computing, vars föreståndare han var till 1999. 1998 utsågs han också till föreståndare för Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet.

Under hans ledarskap utvecklades NSC till det största centrumet för HPC (high performance computing) - superdatorbaserad beräkningskraft, i Sverige. NSC tog också ledningen när det gällde att överföra och utveckla kunskaperna kring klustrade beräkningar - där flera servrar arbetar tillsammans för att lösa ett uppdrag. Under hans tid som föreståndare utökades och fördjupades också samarbetet med Saab AB och SMHI.

År 2002 föreslog Anders Ynnerman att det skulle inrättas ett nationellt organ för investeringar i superdatorkapacitet. The Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, bildades, ett megacenter som innefattar de sex största superdatorcentrum som finns i Sverige. Under hans ledarskap dubblerades finansieringen för superdatorkapacitet i Sverige, tack vare statliga men framför allt privata donationer, främst från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Han representerade också Sverige och Norden i flera EU-projekt och internationella kommittéer. Genom SNIC fick Sverige en stor betydelse för den Europeiska utvecklingen av högpresterande datorberäkningar, HPC. Anders Ynnerman var föreståndare för SNIC fram till 2006 och var sedan ordförande för SNIC:s strategiska kommitté 2006-2009.

År 2001 grundade Anders Ynnerman, tillsammans med Sectra AB och kollegor vid universitetssjukhuset i Linköping, CMIV, Centrum för medicinsk- och vetenskaplig visualisering - idag ett strategiskt viktigt fokusområde för Linköpings universitet. Fram till 2015 var han ordförande i CMIV:s vetenskapliga råd.

År 2000 startade han också Norrköpings visualiseringsstudio, NVIS, som redan från starten blev det ledande laboratoriet för visualisering och virtuell verklighet i Sverige. NVIS har givit upphov till ett antal avknoppade företag inom visualisering, simulering och datorgrafik.

Visualiseringscenter C i Norrköping, med Anders Ynnerman som direktör, har sin bas i framgångarna för NVIS. Visualiseringscenter C är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Norrköpings Science Park och Interaktiva institutet. Centrumet utgör en storskalig forskningsmiljö inom visualisering som även innefattar en domteater och utställningsytor öppna för skolor och allmänhet. Visualiseringscenter C i Norrköping öppnades i maj 2010 och har sedan dess varit centrum för visualisering och visualiseringsforskning i norra Europa.

Anders Ynnerman har varit värd för att stort antal internationella konferenser, som exempelvis EuroVis 2007 och Eurographics 2010, de största konferenserna inom visualisering och datorgrafik i Europa. Han var ordförande för Eurographics association 2014-2016. Idag driver han Eurographics arbetsgrupp inom visualisering och är ordförande i styrgruppen för EuroVis.


Akademiska utnämningar och utmärkelserVisa/dölj innehåll

Akademiska utnämningar

 • Medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
 • Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
 • Medlem i Eurographics Association
 • Medlem av IEEE
 • Medlem i ACM

Utmärkelser

 • 2018 - IEEE Visualization Technical Achievement Award
 • 2017 - H.M Konungens Medalj av 8:e storleken för bidragen till medicinsk visualisering
 • 2012 - S:t Olofsmedaljen, Norrköpings kommun
 • 2010 - Kunskapspriset
 • 2009 - Athena Award för bästa medicinskt kliniska forskningen i Sverige
 • 2007 - Guldmusen, Årets IT-personlighet
 • 2007 - Akzo Nobels vetenskapliga pris

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Alexander Bock, Emil Axelsson, Jonathas Costa, Gene Payne, Micah Acinapura, Vivian Trakinski, Carter Emmart, Cláudio Silva, Charles Hansen, Anders Ynnerman (2020) OpenSpace: A System for Astrographics IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , Vol. 26 , s. 633-642 Vidare till DOI

2019

Medie- och informationsteknikVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll